Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Pályázati felhívás sporttevékenységek támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottsága 2023. évre sporttevékenységek támogatására pályázatot hirdet a városban működő helyi civil szervezet, köznevelési, szakképzési, oktatási, sport intézmény, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, adószámmal rendelkező magánszemély részére, valamint azon helyi szervezet, intézmény részére, amelynek bejegyzett országos vagy regionális szervezete Gyöngyös város közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy tevékenységét elsősorban Gyöngyös lakossága érdekében végzi.

A pályázat célja: A támogatás az Önkormányzat közigazgatási területén belül működő azon pályázóknak nyújtható, amelyeknek vagy akiknek a támogatott tevékenysége Gyöngyös város hírnevét és tekintélyét növelő események megvalósítására irányul, illetve a helyi érdekeket szolgálja.

A pályázat keretében támogatást kíván nyújtani: versenyeztetéssel, sportrendezvények szervezésével kapcsolatos kiadásokhoz, működési célú kiadásokhoz.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek illeszkednek a Gyöngyös Városi Önkormányzat Sportfejlesztési Koncepciójában meghatározottakhoz.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatonként elnyerhető legkisebb támogatás összege 30 000 Ft.

Nem kérhető támogatás, ha a pályázó a tárgyévben ugyanazon tevékenységre az önkormányzat alrendszereiből már részesült támogatásban.

A pályázó vállalja, hogy minden, a pályázati programban megvalósuló rendezvényről – pl. meghívó küldésével – tájékoztatja a pályázat kiíróját.

Pályázni kizárólag „Pályázati adatlapon” lehet, amely a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán kérhető, vagy a www.gyongyos.hu honlapról letölthető.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE:

2023. április 11.
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága
Gyöngyös, Fő tér 13., tel.: 37/510-315

A borítékra kérjük ráírni: „Sport pályázat”

A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig.

Az alapítványok támogatásáról Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb civil szervezetek, és az intézmények pályázatának elbírálásáról Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottsága dönt. A döntés várható időpontja 2023. április hó. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül támogatás több tevékenységhez is igényelhető.

Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, amely:

 • csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve akinek vagy amelynek köztartozása van,
 • amely esetében a Civil tv. szerinti összeférhetetlenség, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) és 8. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-a szerinti kizáró okok állnak fenn,
 • amely a Civil tv. 30. § (1) bekezdése szerint nem helyezte letétbe és nem tette közzé a beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét,
 • amelynek egyes tevékenységei támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja,
 • amelynek korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolása el lett utasítva,
 • amely korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolását elmulasztotta,
 • amely korábbi támogatásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.

Az elnyert támogatás csak a pályázatban megjelölt célokra használható fel.

A támogatás felhasználását a pályázó pénzügyi és szakmai elszámolással igazolja. Az ellenőrzési és elszámolási feltételeket a Gyöngyös Városi Önkormányzata Képviselő-testületének a civil és egyéb szervezetek, illetve magánszemélyek önkormányzati támogatásáról szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • pályázati adatlap és mellékletei,
 • átláthatósági nyilatkozat,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,
 • nyilatkozat az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybevételéhez,
 • nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-ban foglaltak teljesüléséről.

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető: Erdélyiné Gáspár Katalin intézményi referenstől a gaspar.katalin@gyongyosph.hu e-mail címen, illetve telefonon a 37/510-315 számon.

Gyöngyös, 2023. március 23.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottsága

Letölthető pályázati adatlap és mellékletek:

Kiemelt tartalmak