Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

TÁJÉKOZTATÓ – A 2023. évben esedékes helyi iparűzési adó/adóelőleg fizetési kötelezettség euróban vagy amerikai dollárban történő megfizetésével kapcsolatban

2023. 02. 02. TÁJÉKOZTATÓ – A 2023. évben esedékes helyi iparűzési adó/adóelőleg fizetési kötelezettség euróban vagy amerikai dollárban történő megfizetésével kapcsolatban

A Magyar Államkincstár levele alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az adózók a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik. 

A Magyar Államkincstár levele alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapjánaz adózók a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik. 

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti. 

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára – megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján kizárólag ezt a helyi adót (iparűzési adó) 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem euróban vagy amerikai dollárban is be lehet fizetni. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető. 

A fentiek értelmében más helyi adót (pld.: építményadó, magánszemélyek kommunális adója, pótlék, bírság, stb.) kizárólag forintban lehet megfizetni.

A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyitott. Erre az elszámolási számlára lesz lehetőségük az adózóknak 2023. január 1-jétől (euróban vagy amerikai dollárban) deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó/adóelőleg fizetésüket. 

A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. pontja szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3. § (4) bekezdés h) pontja alapján a számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettséget. A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet. 

A Kincstár által az önkormányzatunk részére megnyitott számla adatai: 

Önkormányzat neve:   Gyöngyös Városi Önkormányzat

Számla száma:   10035003-00336190-02120018

Számla IBAN száma:   HU95 1003 5003 0033 6190 0212 0018

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni. 

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára. 

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, ezért az ilyen jellegű utalást célszerű a fizetési határidő előtt néhány nappal korábban indítani! 

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán (az adózók általonline elérhető E-Önkormányzat Portálon  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap keresztül), valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget. 

Gyöngyös, 2023. január 9.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Adócsoport

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei: 

Ügyfélfogadás helye: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 

Általános ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 7.30-16.00, Szerda: 7.30-16.00, Péntek: 7.30-13.30 

Központi e-mail cím: hivatal@hivatal.gyongyos.hu

Honlap cím: https://gyongyos.hu Gyöngyös (gyongyos.hu)

Telefonszám: +36 (37) 510-300 

Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: GYVO

Hivatali kapu teljes neve: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

KRID azonosítója: 606039741 

ePapír benyújtás: https://epapir.gov.hu/

Címzett: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal 

Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek