Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Városgondozási Zrt.

2021. 01. 23. Városgondozási Zrt. Utolsó módosítás: 2023. 03. 28. 16:36

A Városgondozási Zrt. korábban üzemként, majd vállalatként működött. 1991-ben részvénytársasággá alakult, azóta ebben a gazdálkodási formában tevékenykedik. A részvények felett Gyöngyös önkormányzata gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

Meghatározó tevékenységei a következők:

Táv- és központi fűtési szolgáltatás

A távfűtési üzletág Gyöngyös területén a Mérges úti és az Olimpia úti fűtőművekre alapozva közel 3000 lakásban és több mint 60 egyéb fogyasztónál szolgáltat fűtési és használati melegvíz-hőenergiát.

Köztisztasági szolgáltatás

A városi önkormányzat a köztisztasági feladatok elvégzésével is a társaságot bízta meg. Ebbe a szolgáltatásba tartozik a közterületek gépi és kézi tisztítása, pormentesítő locsolása, a hóeltakarítás és a csúszásmentesítés.

Intézmények takarítása

Szerződés keretében látja el a cég a polgármesteri hivatal, a kormányablak, a városrendészet, a könyvtár és a Mátra Művelődési Központ takarítását. Végzik a napi takarítást, a nagytakarítási feladatokat és az eseti jelleggel megrendelt takarításokat is.

Temetkezési és temető-fenntartási szolgáltatás

Gyöngyös területén gondoskodnak a köztemetők üzemeltetéséről, mely öt temetőre terjed ki: Felsővárosi – Bene úti, Közép – Bornemissza úti, Alsóvárosi – Egri úti, Püspöki – Püspöki úti, Mátrafüredi – Mátrafüredi úti. Tevékenységünk két részből tevődik össze: temető-üzemeltetés és – a városban kizárólagosan – teljes körű temetkezési szolgáltatás nyújtása (így egy helyen intézhető a szállítás, az anyakönyveztetés, a hamvasztás, a sírmegváltás, a kellékek kiválasztása, a temetés, a virágrendelés).

Parkfenntartás

Parkfenntartóink végzik Mátrafüred parkjainak, zöldfelületeinek, virágágyasainak rendszeres karbantartását, ápolását. Lomb és nyesedék felszedése, fűkaszálás, gallyazás, esetleges fakivágás, a virágágyások beültetése, gondozása, a belső utak, sövények rendben tartása, öntözés, kisebb karbantartási feladatok, játszótér karbantartás és minden egyéb nem részletezett parkgondozási tevékenység.

Útfelújítási munkálatok

Piacüzemeltetés

A város területén két élelmiszerpiacot és egy használtcikk-piacot üzemeltet.

Fizető parkolók üzemeltetése

Gyöngyös területén a parkolási üzletág 2000. május 26-tól kezdte meg működését, melynek üzemeltetését cégünk végzi. Korábban a díjbeszedés díjbeszedők alkalmazásával történt, ma már parkolóautomata jegykiadó- berendezések működtetésével végzik ezt a szolgáltatást, lehetőséget biztosítva a mobiltelefonnal való díjfizetésre.

Vagyongazdálkodás

A Vagyongazdálkodási részleg önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló bérlemények kezelésén, fenntartásán kívül saját ingatlanvagyon hasznosításával, gondnoki feladatok ellátásával is foglalkozik.

Sástó üzemeltetése

Építőipari szolgáltatások

  • Az ágazat elsősorban a saját magas- és mélyépítési, épületfenntartási és útkezelői városi feladatok ellátására jött létre; a társaság feladatai közé tartozik egyebek között a járdák felújítása, építése, úthibák javítása, térburkolatok, parkolók, közforgalmú lépcsők építése is.
  • Ezen kívül a társaság kezelésében lévő mintegy 500 ingatlan, valamint a gyöngyösi önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények, építmények karbantartási, felújítási munkáit látja el a cég. Vállalják építőmesteri és generálkivitelezési munkák végzését magán- és jogi személyek részére, egyedi megbízások alapján.

A Zrt. legfontosabb információi:

Városgondozási Zrt.

Vezérigazgató: Szűcs Viktor

Adószám: 10571763-2-10

Cégjegyzék szám: 10-10-020013

Nyilvántartó cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága

Elérhetőségek

Központi telephely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 17.

Telefon: 37-311-731

E-mail: vgrt@vgrt.hu

Ügyfélszolgálat: 3200 Gyöngyös, Madách u. 16.

Telefon: 37-311-952

www.vgrt.hu

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében az alábbi információk kerülnek közzétételre:
Név Tisztség Megbízási díj A megbízási díjon felüli egyéb járandóságok A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások Felmentési idő, végkielégítés
Szűcs Viktor vezérigazgató 968.000.-Ft a Taktv. és az Mt. vezető munkavállalókra irányadó általános szabályai szerint
Faragó Tamás FB elnök 50.000.-Ft
Boári István FB tag 40.000.-Ft
Fehér István FB tag 40.000.-Ft
Dr. Végh Attila FB tag 40.000.-Ft
Tóth Norbert FB tag 40.000.-Ft