Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés
Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!

Az európai uniós pályázatok menete

2021. 01. 23. Az európai uniós pályázatok menete Utolsó módosítás: 2021. 03. 24. 08:39

Ebben a bejegyzésben az európai uniós pályázatok általános jellemzőit mutatjuk be, tehát nem a konkrét és megvalósuló (vagy más megvalósult) projekteket. Általánosságban elmondható, hogy a pályázás, majd a megvalósítás menete nagyon szigorúan szabályozott, ugyanakkor az EU-s projektek Gyöngyös (és általában hazánk) fejlődéséhez nagymértékben hozzájárulnak.

A pályázás menete

A projektgenerálás első lépése a projektkoncepció kidolgozása. A projektkoncepció összeállítása során azt kell átgondolni, hogy mit, miért és milyen mértékben kívánunk fejleszteni.  Amennyiben a projektkoncepció összeállt, a következő lépés a kész koncepcióhoz pályázati forrás keresése. Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a folyamat sokszor megfordul: gyakran előfordul, hogy a meglévő vagy várható pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan alakítanak ki a pályázók projektkoncepciót.

Mire pályázhatunk? 

Ezzel el is értünk az egyik legfontosabb kérdéshez: mire pályázhatunk? Gyakori megjegyzés a pályázatokkal kapcsolatban, hogy például miért képzésekre pályázik egy önkormányzat, miért nem utakra, járdákra, játszóterekre?

Egyszerű a válasz, pályázni csak arra lehet, amit a pályázati felhívásban kiírnak. Ebbe nincs beleszólása a pályázóknak. Hiába szeretne a közösség utakra, vagy járdákra pályázni, ha a felhívásban például rendezvényszervezésre van csak lehetőség. Az uniós pályázatok céljait a Magyar Kormány és az Európai Unió közösen határozza meg, míg a hazai források esetében a kiírók (például a minisztériumok) döntik el, mire lehet majd pályázatot benyújtani.

Mekkora a támogatás mértéke?

A pályázható összegek nagysága felhívásonként eltérő: a pár százezer forinttól a több százmilliós, vagy éppen milliárdos nagyságrendig. A pályázatok jelentős része nem nyújt 100% támogatást. Vagyis gyakran előfordul, hogy az elérni kívánt célhoz a pályázati támogatás mellett, saját forrásból, úgynevezett önerőt is biztosítani kell. Az önerő mértéke felhívástól függően változik és az sem mindegy, hogy a pályázó milyen szervezeti formában működik. Gyakori például, hogy míg egy önkormányzat vagy civilszervezet, amely nem végez gazdasági tevékenységet és nincs pénzbeli haszna egy projekt megvalósításán, a felhívás szerint mondjuk 75% támogatásra jogosult és 25% önerőt kell biztosítania. Míg egy vállalkozás, amely bevételének növekedése érdekében fejleszt csak 25%-60% támogatást kap és így 40- 75% önerőt kell biztosítania. 

Hogyan áll össze egy pályázat?

1. Előkészítés

Mikor megtaláltuk a megfelelő pályázati felhívást, és a projektkoncepció is összeállt, elkezdődhet a pályázat előkészítése. A projekt előkészítése során elkészülnek a pályázathoz szükséges anyagok. Ilyenek például az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok, koncepció tervek, építészeti vagy éppen az üzleti, fenntarthatósági tervek. Ezek körét mindig a pályázati felhívás határozza meg. Fontos megjegyezni, hogy bár a pályázatok többségénél az előkészítési költségek utólagosan bizonyos mértékig elszámolhatók, a pályázat összeállításának időpontjában az előkészítés költségét a pályázónak kell előfinanszíroznia. Ez pedig sok esetben komoly költségeket jelent, hiszen ki kell fizetni az építésztervezőt, a pályázatírót, a szakértőket. A pályázat összeállítását a pályázatíró, megvalósítását pedig a projektmenedzser koordinálja. A bevont szakemberek és az elkészített tanulmányok segítségével véglegesítik a projektkoncepciót. A projektkoncepció alapján kitöltik a pályázati adatlapot, beszerzik a szükséges mellékleteket (ez utóbbiak köre, szinte minden pályázati felhívásnál más és más). 

2. Benyújtás

Benyújtják a pályázati csomagot a kiíróhoz. Elkezdődik a pályázat értékelése, a pályázati bírálók megvizsgálják a pályázatot először formai, majd tartalmi szempontból. Ebben a szakaszban a kiíró még kérhet további információkat, vagy egyéb alátámasztó, esetleg hiányzó  dokumentumokat, hiánypótlás keretében.

3. Megvalósítás

A szakmai értékelést követően támogatói vagy elutasító döntést kap a pályázó. Amennyiben a pályázatot a bíráló bizottság támogatottnak nyilvánította, akkor a támogatási szerződés aláírását követően a pályázó elkezdheti a projekt megvalósítását. 

Az Európai Unió egyik fontos alapelve az egyenlő bánásmód és a szabad verseny megteremtése. Így a pályázat megvalósításához igénybe vett szolgáltatásokat, beszerzett eszközöket meg kell versenyeztetni a Közbeszerzési Törvény szabályozása szerint. Jellemzően minél magasabb a bekerülési költség, annál bonyolultabb a folyamat. A szolgáltatás összegétől függően ennek több lehetséges formája is van, az egyszerű árajánlat-kéréstől egészen a közbeszerzésig. A kiválasztásnál az elsődleges szempont többnyire a legalacsonyabb ár. A kiválasztásokat követően megkezdődhet a projekt megvalósítása, ennek fontosabb lépéseit az előírásoknak megfelelően dokumentálni kell. A támogatási szerződésben részhatáridőket (ún. mérföldköveket) és indikátorokat (eredménymutatókat) kötnek ki, melyeket be kell tartani. Szakmai és pénzügyi beszámolók segítségével kell alátámasztani a mérföldkövek teljesítését. Ezek pontos kezelése a projektmenedzser munkája.

4. Elszámolás

A projekt megvalósítását, fizikai lezárását követően általában 30-90 nap áll rendelkezésre a pályázat pénzügyi elszámolására. A szigorúan ellenőrzött folyamat során a teljes pályázati összeggel forintra pontosan el kell számolni, műszaki-szakmai alátámasztó dokumentációt kell benyújtani. Be kell mutatni, hogy a megvalósított pályázati elemek elérték az előzetesen megállapított indikátor számokat. Az átadott dokumentáció mellett helyszíni ellenőrzés során fizikálisan is megvizsgálják a projektet, amennyiben az releváns. Az elszámolást követően a támogatottnak az úgynevezett fenntartási időszak végéig (általában 5-10 év) fenn kell tartania a pályázat eredményeit, és erről jelentések formájában be kell számolnia az Irányító Hatóságnak.