ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

A városrendészet és feladatai

2021. 01. 23. A városrendészet és feladatai Utolsó módosítás: 2022. 07. 26. 15:09

3200, Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 1.

06 70 866 9555

rendeszet@gyongyosph.hu

https://www.facebook.com/VarosrendeszetGyongyos

A Gyöngyösi Városrendészet vezetője: Ferenczy Dániel

A Városrendészeti Igazgatóság szervezeti egységét a Közterület-felügyelet, a Mezei Őrszolgálat és a Térfigyelőrendszer Központ adja.

A Városrendészet YouTube csatornája: LINK

Járőröző városrendészek

A közterület-felügyelő

A közterület-felügyelet a városrendészet bázisszervezete, a felügyelők pedig az állampolgárok által legismertebb szereplők az önkormányzati rendészet szervrendszerében.  A közterületekre vonatkozó ellenőrzési, szankcionálási és más szervekkel való közreműködési kötelezettségek, valamint az önkormányzati vagyon védelme képezi a közterület-felügyelők feladatainak gerincét.

Fő feladatok:

Jogosultak: 

A segédfelügyelő

Az igazgatóságon 2019. márciusától kezdve segédfelügyelők is ellátnak szolgálatot, segítve a közterület-felügyelők munkavégzését. Alkalmazásuk fő célja a munkaerőhiány enyhítése, amely miatt határozott idejű szerződéssel rendelkező Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókról beszélünk. 2019. márciusától 2 fő segédfelügyelőt alkalmaznak, majd decemberben újabb 1 fő csatlakozott a szolgálatokhoz, így összesen 3 fő segédfelügyelő áll a városrendészet rendelkezésére.

A 2019-es év után a képviselő-testület döntése nyomán 2020-ban is egy évre meghosszabbították a szerződésüket. 

A segédfelügyelő önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, közterületen és külterületen végzett munkáját kizárólag közterület-felügyelő utasítása szerint végezheti. Ezáltal a segédfelügyelő közreműködése nem terjedhet ki az intézkedésekre és a kényszerítő eszközök alkalmazására. A segédfelügyelő kizárólag önvédelmi célból tarthat magánál vegyi eszközt, rendőrbotot, valamint alkalmazhat testi kényszert. 

A segédfelügyelő közreműködik:

A mezőőr 

A vidékbiztonság talán legtipikusabb szereplője, a komoly történelmi és közjogi hagyományokkal rendelkező egykori mezei rendőrség napjainkban működő utódszervezete a mezei őrszolgálat.

A mezőőr feladatait törvény határozza meg, azonban a feladatok ellátását az önkormányzat utasításai szerint végzi.

A mezőőrök fő feladata a külterületeken folytatott jogellenes magatartások megelőzése és elhárítása. 

Illetékességi területe a Gyöngyös közigazgatási területéhez tartozó termőföldek. A szolgálat szempontjából figyelembe vehető mezőgazdasági földterület 1.727 ha, amelyből a gyöngyösi hegyközségi szőlőterület – a 2018. év végi adatszolgáltatás alapján – 241 ha és közel 3900 ingatlan.

A mezei őrszolgálatok feladata az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek

– ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzése, amelynek keretében:

a) azzal a járművel szemben, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van,

b) azzal a személlyel szemben, aki a nála vagy az általa használt járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti;

felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni;

valamint – ha saját intézkedésének a feltételei nem állnak fenn – a tudomására

jutott szabálysértésről a rendőrséget vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más

szervet haladéktalanul értesíteni, illetve a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását

kezdeményezni.

A térfelügyeleti rendszer kezelői

A térfigyelő munkatársak feladata a jogsértések észlelése, az elkövetők tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése. A rögzített kamerafelvételek bizonyítékként felhasználhatóak bírósági vagy más hatósági eljárások keretében.

A térfelügyeleti rendszer kezelőjének feladatai:

A városrendészet tevékenységét meghatározó jogszabályok:

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.

törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200120.tv 

Az alábbi táblázatban – egyszerűsítve – összehasonlítjuk az egyes rendvédelmi és rendészeti szolgálatokat ellátó szervezetek jogköreit. Az összehasonlítás nem teljes körű, a részletekért kérjük, tekintsék át a hivatkozott jogszabályokat.

RendőrKözterület-felügyelőMezőőrPolgárőr
Jogi háttér1994. évi XXXIV. törvény1999. évi LXIII. törvény1997. évi CLIX.törvény2011. évi CLXV. törvény
Feladat típusaKözrendvédelmi feladatot ellátó hivatalos személyRendészeti feladatot ellátó hivatalos személyRendészeti feladatot ellátó hivatalos személyKözfeladatot ellátó személy
Foglalkoztatási formaKözpontosított állami foglalkoztatottPolgármesteri Hivatal köztisztviselőjeÖnkormányzat munkavállalójaÖnkéntes civil
Igazoltatási jogkörrel rendelkezik?Igen.Igen.Igen.Nem
Testi kényszert alkalmazhat:Igen.
Önvédelemre és intézkedés kikényszerítésére
Igen. Önvédelemre és intézkedés kikényszerítéséreIgen. Önvédelemre és intézkedés kikényszerítéséreNem. De védekezhet. (jogos védelem)
Lőfegyvert viselhet:IgenNemIgen, Sörétes lőfegyver viselésére jogosultNem
Rendőrbotot viselhet, alkalmazhat?Igen. Önvédelemre és intézkedés kikényszerítéséreIgen. ÖnvédelemreIgen. ÖnvédelemreNem
Bilincset viselhet, alkalmazhatIgenIgenIgenNem
Az eljáráshoz szükséges ideig feltartóztathat?IgenIgenIgenNem
Vegyi eszközt (gázprayt) alkalmazhat?IgenIgen: Intézkedés kikényszerítéséreIgen: Intézkedés kikényszerítéséreIgen, kizárólag önvédelemre
Előállíthat?IgenIgenNem. A rendőrség kiérkeztéig visszatartNem
Letartóztathat? Alapól nem. Ügyészi vagy bírói határozattal igen.NemNemNem
Helyszíni bírságot kiszabhat?IgenIgenIgenNem
Feljelentést tehet?IgenIgenIgenIgen
kiemelt tartalmak