Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés
Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!

A háziállatok tartásáról

2021. 01. 23. A háziállatok tartásáról Utolsó módosítás: 2021. 03. 11. 13:10

A háziállatok tartását több országos szintű jogszabály (törvény, rendelet) és helyi önkormányzati rendelet is szabályozza. Kérjük, hogy az alábbi rövid ismertető mellett azokat is tanulmányozzák.

  • Kedvtelésből tartott állatok
  • Haszonállatok
  • Segítő kutyák

Kedvtelésből tartott állatok

Forrás: https://pxhere.com/

Az alábbiakban összefoglaljuk a jogszabályi hátteret, de kérjük, a részletes információkért tekintse át a vonatkozó rendeleteket is!

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól:

https://njt.hu/njtonkorm.phpnjtcp=eh4eg1ed8dr5eo8dt5ee2em9cj4by7cc4ce7bw4bx1ca0c

Az állattartó köteles a kedvtelésből tartott állatot úgy tartani, hogy azzal mások nyugalmát ne zavarja, személyek vagy más állatok testi épségét és egészséget ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. Fontos, hogy az állat a közterületet ne szennyezze, illetve az esetlegesen okozott szennyeződést kötelező azonnal eltávolítani.

Gyöngyös Város Önkormányzata kutyafuttató helyeket alakított ki, ahol az ebeket szabadon lehet futtatni, azonban az alábbi helyekre a kutya nem vihető be, még pórázon sem:

  • játszóterekre,
  • élelmiszer-elárusító üzletbe, vendéglátó egységbe, piac területére, 
  • kulturális, oktatási, szociális, sport- vagy egészségügyi intézmény területére, strandra,
  • ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe. 

Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állat a tartási helyét ne hagyhassa el,  bekerítetlen ingatlanon állatot szabadon engedni, tartani tilos. Szintén nem megengedett a közterületen található közkifolyóknál és a szökőkutakban fürdetni őket. 

Amennyiben az eb harapós, vagy támadó természetű, az ingatlan bejáratánál jól látható helyen a harapós ebre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

Ha valaki már nem akarja, vagy nem tudja magánál tartani az állatot, köteles annak további elhelyezéséről gondoskodnia. Új gazda keresésén kívül lehetősége van állattartó szervezetnek felajánlani, vagy állatmenhelyen elhelyezni, esetleg a gyepmester részére átadni.

Az állat elhalálozása esetén a tartója köteles saját ingatlanán belül eltemetni. Amennyiben ez nem lehetséges, az állattartónak kötelessége a gyepmesterrel térítési díj ellenében elszállíttatni.

Abban az esetben, ha az eb elkóborol, a gyepmesteri telepre szállításáról a gyepmester gondoskodik. Az ott chip alapján beazonosított állatot annak gazdája 14 napon belül kiválthatja, ellenkező esetben az állat értékesíthető, menhelyre áthelyezhető, vagy elaltatható.

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről: https://njt.hu/njtonkorm.phpnjtcp=eh3eg8ed5dr0eo5dt4ee5em0cj1ca0ca1cd6ca1cf2bw5j

9. §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,

1. aki közterületen, közforgalom számára megnyitott helyen gazdátlan, kóbor állatot etet, itat, tart,

2. aki kedvtelésből tartott állatot – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – olyan közterületre, közforgalom számára megnyitott helyre, ahol azt tábla tiltja, vagy vendéglátó egységbe, piac vagy temető területére, kulturális, oktatási, szociális, sport- vagy egészségügyi intézmény területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe bevisz, beenged,

3. aki bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon enged, tart,

4. aki közkifolyóknál, illetve a szökőkutakban kedvtelésből tartott állatot fürdet,

5.[18]

További kapcsolatos jogszabályok:

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800028.tv
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000041.kor

Haszonállatok

Forrás: https://www.canr.msu.edu/

Jogszabályi háttér

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről: https://njt.hu/njtonkorm.phpnjtcp=eh3eg8ed5dr0eo5dt4ee5em0cj1ca0ca1cd6ca1cf2bw5j

10. §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a haszonállattartó,

1. aki nem gondoskodik a trágya, trágyalé külön jogszabályokban meghatározott módon történő gyűjtéséről, a tároló szükség szerinti kiürítéséről,

2. aki az ingatlanán keletkezett trágyát közterületen helyezi el,

3. aki haszonállatot közkifolyónál itat, mosdat,

4. aki közterületen haszonállatot tart, legeltet, vagy a zárt ingatlanról felügyelet nélkül kienged.

Segítő kutyák

City photo created by prostooleh – www.freepik.com

A segítő kutyák tartására külön szabályok vonatkoznak.

Jogszabályi háttér:

A segítő kutyák gazdáinak jogait és kötelezettségeit a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet határozza meg.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900027.smm

A bejegyzés alábbi része az alábbi összefoglaló alapján készült: https://www.egyenlobanasmod.hu/hu/hirek/segito-kutyak-gazdainak-jogai

A segítő kutyák jogosultak olyan helyekre is bejutni, ahová kutyát egyéb esetben nem engednek be (pl. bevásárlóközpont, étterem, játszótér, mozi, színház stb.), illetve tömegközlekedési eszközön szájkosár nélkül utazhat az összes hivatalos tanúsítvánnyal rendelkező segítő kutya.

A segítő kutya gazdája jogosult a – terápiás kutyára vonatkozó korlátozásokkal – segítő kutyával tartózkodni és a segítő kutyát használni – a lakosság elől elzárt területek kivételével – a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató területén és egyéb, mindenki számára nyitva álló létesítményben (területen). A jogszabály példálódzó felsorolást ad azokról az intézményekről és létesítményekről, ahol a segítő kutya gazdája a segítő kutyájával tartózkodhat. Ezek közé tartoznak a közforgalmú tömegközlekedési eszközök, az üzletek, ideértve az élelmiszert árusító üzletek és a vendéglátó üzletek is, a bevásárlóközpontok, a piacok és vásárok, a szálláshelyek, játszóterek, közművelődési, oktatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, a közfürdők területe, az állatkert és a közterületek (pl. parkok) is. A felsorolás azonban nem teljes körű. A fogyatékossággal élő személy minden más, a felsorolásban külön nem nevesített, mindenki számára nyitva álló létesítménybe (területre) bemehet, és ott tartózkodhat a segítő kutyájával. Mozgólépcsővel felszerelt létesítményben (területen) a segítő kutyát alkalmazó személy az üzemképes, álló mozgólépcsőt jogosult használni a kutyával. A kutyára szájkosarat nem kell tenni, de megkülönböztető jelzéssel el kell látni, és azon a kutyát kiképző szervezet logóját is fel kell tüntetni. 

A létesítmény (terület) fenntartója, üzemeltetője, tulajdonosa, illetve az általa megbízott személy a segítő kutyát csak akkor távolíthatja el a létesítményből (területről), ha a segítő kutya a létesítményben (területen) tartózkodók testi épségét veszélyezteti.

Magyarországon hat féle segítő kutyát különböztetünk meg: hallássérült-segítő (hangjelző), rohamjelző (pl. jelzi a vércukorszint ingadozást), vakvezető (jelzi az útközben felmerülő akadályokat), mozgássérült-segítő (pl. felveszi a leejtett tárgyakat), terápiás (pl. csökkenti a szorongást) és személyi (ún. egyéb) segítő kutyák.