Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés
Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!

Mátrafüredi Részönkormányzat

2021. 01. 26. Mátrafüredi Részönkormányzat Utolsó módosítás: 2021. 03. 18. 14:03

Mátrafüred történetével és jelenlegi látnivalóival “A város” menüpontban részletesen foglalkozunk, ez a bejegyzés a Mátrafüredi Részönkormányzat kialakulásával és feladatkörével foglalkozik.

A Mátrafüredi Részönkormányzat elérhetőségei

Cím: 3232 Mátrafüred, Béke utca 4.

Tel: +36 37 320-256

info@matrafured.hu

Fogadóóra: A részönkormányzat üléseinek napján 16 és 17 óra között.

A Mátrafüredi Részönkormányzat 1992-ben jött létre, amikor a gyöngyösi képviselő-testület az 53/1992 (03. 26). KT határozatában kimondta, hogy létrehozza a Mátrafüredi Részönkormányzatot, hogy a Gyöngyöshöz tartozó, de a várostól egyértelműen, fizikailag is elkülönült településrész lakói számára biztosítsa az érdekképviselet lehetőségét.

A részönkormányzat fogalma és feladatköre

Településrészi önkormányzat

62. § (1) A képviselő-testület – szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból.

(2) A részönkormányzat testületére önkormányzati hatósági hatáskör nem ruházható át.

(3) A településrészi önkormányzati testület munkájának segítésére a képviselő-testület hivatali kirendeltségeket hozhat létre, amelyek egyben a lakossági ügyintézésben ügyfélszolgálati teendőket is elláthatnak.

(4) A részönkormányzat szervezetére, működésére és tagjaira – az e §-ban foglalt eltérésekkel – a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Mötv, 62. § – https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv

A Mátrafüredi Részönkormányzat jogállása és feladatai

1. A Részönkormányzat jogállása, szervezete

1.1. A Részönkormányzat neve: Mátrafüredi Részönkormányzat

1.2. A Részönkormányzat működésének helye: 3232 Mátrafüred, Béke u. 4.

1.3. A Részönkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 62. §-ában meghatározottak szerint a Képviselő-testület állandó bizottságaival azonos jogállású testület.

1.4. A Részönkormányzat illetékességi területe: Gyöngyös város rendezési terveiben megjelölt mátrafüredi elkülönült belterület.

1.5. A Mátrafüredi Részönkormányzat Testülete (a továbbiakban: Testület) 5 tagból áll, elnöke (a továbbiakban: Elnök) a gyöngyösi 1. számú egyéni választókerület megválasztott önkormányzati képviselője. Tagjait a Képviselő-testület az SZMSZ 22. §-ában meghatározott eljárás szerint választja meg, a tagok jogai és kötelezettségei azonosak. A tagok névsorát az SZMSZ 2. függeléke tartalmazza.

A Mátrafüredi Részönkormányzat összetétele (2019 – 2024)

Elnök: Faragó Tamás (1. sz. vk. megválasztott képviselője)

Tagok:

Grassalkovichné Varró Zsuzsanna

Ferencz Angéla

Szuromi László

Tóth János

A Mátrafüredi Önkormányzat ügyrendje