Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés
Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!

Hazánk és az Európai Unió

2021. 01. 23. Hazánk és az Európai Unió Utolsó módosítás: 2021. 04. 30. 19:41

Az Európai Unió fejlesztési politikáinak általános céljai

Az Európai Unió (EU) egyik alapeleme a szolidaritás, és emiatt a kevésbé fejlett európai országok, valamint ezen belül a régiók támogatása. A támogatások általános célja a gazdasági fejlődés alapjainak megteremtése, és ezáltal a felzárkózás elősegítése és gyorsítása. Fontos érteni, hogy az EU-források célzottak, tehát az adott pályázatokon elnyert összegeket kizárólag a pályázatban meghatározott projektre lehet elkölteni. Természetesen vannak más kiemelt célok is, mint például a kutatási tevékenység elősegítése, vagy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás előmozdítása.

A fejlesztések finanszírozása

Mindez természetesen forrásigényes, és a programok az EU költségvetésének terhére valósulnak meg. Az EU költségvetésének több forrása van, de a legjelentősebb a tagállamok bruttó nemzeti jövedelemével (GNI) arányos befizetési kötelezettség, amiért cserébe az egyes tagállamok, illetve annak régiói jogosultak különböző támogatásokra. A legtöbbet a legnagyobb gazdasági teljesítménnyel rendelkező országok fizetik be, az élen Németországgal.

Az EU saját bevételei, millió euróban, 2019

Az adatok forrása: https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html saját szerkesztés

Nettó befizető és nettó haszonélvező országok

Az egyes országok Európai Unióval kapcsolatos pénzügyi egyenlege természetesen eltérő.

Vannak úgynevezett nettó befizető országok, melyek több pénzt fizetnek be, mint amennyi támogatást kapnak, tehát gyakorlatilag ők finanszíroznak ezáltal más országokban megvalósuló projekteket. Ezek az EU fejlett tagállamai, például Németország.

Vannak úgynevezett nettó haszonélvező országok, melyek több támogatást kapnak, mint amennyit befizetnek. Ilyen hazánk is.

Az egyes tagállamok pénzügyi egyenlege, millió euró, 2019

Az adatok forrása: https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html saját szerkesztés

Az egyes tagállamok GNI-arányos pénzügyi egyenlege, 2019

Az adatok forrása: https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html saját szerkesztés

Az ábrán látható, hogy hazánk az EU-s országok közül az egyik legnagyobb haszonélvező, akár a konkrét összeget nézzük, akár GNI-arányosan, a második legtöbb forrás hazánkba irányult. 

A 2019-es év nem volt rendkívüli, az utóbbi években évente átlagosan 3-5 milliárd euró érkezett hazánkba.

A Magyarországra érkező EU-s források (nettó egyenleg, millió euró)

Az adatok forrása: https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html saját szerkesztés

Az utolsó ábrán jól látszik hazánk egyenlege a csatlakozástól, azaz 2004-től számítva. Látható, hogy minden évben pozitív hazánk egyenlege, az utóbbi időben pedig forintban számítva 1000-2000 milliárd forint közötti összeg érkezett évente.

Forrás: https://ec.europa.eu/hungary/about-us/eu-and-your-money_hu

A fenti grafikonok forrása az Európai Unió költségvetését bemutató hivatalos oldal, ahol bővebb információkat is találhat:

https://ec.europa.eu/hungary/about-us/eu-and-your-money_hu

Az EU fejlesztési politikáiról például itt tud részletesen tájékozódni: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_hu

Gyöngyös

A hazánkba érkező EU-s pénzekből Gyöngyösön is számos fejlesztés megvalósult a 2004 óta eltelt időben. Az egyes projekteket külön bejegyzésekben lehet áttekinteni, itt összefoglaló jelleggel mutatjuk be az európai uniós pályázatok segítségével megvalósult fejlesztések jelentőségét.

A csatlakozás óta több mint 150 pályázatot nyújtottak be, változatos témákban: például infrastruktúra-fejlesztés, oktatási és szociális témák, kultúra és idegenforgalom. A pályázatok és az egyes projektek az elnyert összeg terén is nagy szórást mutattak, voltak néhány tízmillió forintos projektek, de volt több milliárd forint összértékű is, mindemellett a szükséges önerő mértéke is változó volt. Mindösszesen ezidáig (2020) több mint 10 milliárd forint érkezett Gyöngyösre, cserébe saját erőből 1 milliárdot kellett hozzátenni. 

Érzékeltetve az európai uniós fejlesztések jelentőségét: Gyöngyös saját erőből évente mintegy 600 millió forintot tud beruházásra és felújításra fordítani (ebben az úgynevezett képviselői és a fejlesztési keretek is szerepelnek). Ezek között rendkívül sok kis összegű, de halaszthatatlan tétel szerepel, például óvodai vizesblokk, vagy járdafelújítás – jellemzően a legnagyobb saját erős városi beruházások és felújítások sem érik el a legkisebb városi EU-s projektek szintjét. 

Összegezve: az EU-s pályázatok révén olyan projektek, fejlesztések valósulnak meg Gyöngyösön, melyekre önerőből nem lennénk képesek, vagy ciklusonként is csak maximum 1-1 projektre lenne lehetőség, időben elnyújtva.

A Gyöngyösön megvalósult és folyamatban lévő EU-s projektekről ez a cikk tájékoztat.