Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Pályázatok

2024. 07. 10. Pályázatok

Ajánlattételi felhívás informatikai eszközök beszerzésére

Tovább
2024. 06. 19. Pályázatok

Ajánlattételi felhívás Gyöngyös-Mátrafüred Muzsla és Kalló utca csapadékvíz-elvezetés felújítási munkáira

Tovább
2024. 06. 18. Pályázatok

Ajánlatkérés Gyöngyös, Mesevár Tagóvoda tetőfelújítási munkáira

Tovább
2024. 06. 10. Pályázatok

Ajánlattételi felhívás Microsoft szoftverlincencek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére

Tovább
2024. 05. 28. Karrier | Pályázatok

Pályázati felhívás felnőtt háziorvosi feladat ellátására

Gyöngyös Városi Önkormányzat pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi feladat ellátására. A gyöngyösi XIII. számú felnőtt háziorvosi körzetben vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladatellátási szerződés keretében heti 40 órában, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kötött szerződés szerinti közvetlen finanszírozással, a Gyöngyös, Városkert u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő és a rendelő tárgyi eszközeinek használatával. Pályázati feltételek: A […]

Tovább
2024. 05. 15. Pályázatok

Ajánlati felhívás Gyöngyös város településrendezési eszközei 2024 évi I. módosításának tervezésére

Tovább
2024. 05. 14. Karrier | Pályázatok

Álláspályázat: igazgatási ügyintéző

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága munkahelyen igazgatási ügyintéző    álláshely betöltésére, határozatlan időtartamra szóló, köztisztviselői jogviszony keretében. Az álláshely sikeres pályázat esetén azonnal betölthető, legalább 3 hónap próbaidő kikötése mellett. A munkakör fő tartalma: Jegyzői birtokvédelmi eljárások lefolytatása, szükség esetén helyszíni szemle és tárgyalás […]

Tovább

Pályázati felhívás a városban működő nyugdíjas szervezetek részére

Gyöngyös Városi Önkormányzat értékesnek, egyben szükségesnek tartja a nyugdíjas szervezetek működését. Az időskorúak igényeinek megfelelő kulturális, művészeti, szabadidős és sport tevékenységek, elfoglaltságok szervezésében a szervezetek szerepvállalása nélkülözhetetlen. A pályázat célja a fenti tevékenységek, közösségteremtő programok, rendezvények, szolgáltatások, beszerzések támogatása mellett a nyugdíjas szervezeteknek nyújtott segítség abban is, hogy olyan tevékenységeket is végezhessenek, amelyeken keresztül a […]

Tovább
2024. 04. 18. Pályázatok

Áprilisi bérlakáspályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyöngyös Város Polgármestere az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 27/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet (Lakásrendelet) alapján az érvényes lakásigényléssel, valamint bérleti jogviszonnyal rendelkezők számára zártkörű pályázatot hirdet Gyöngyös Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, az alábbiakban felsorolt bérlakások bérbevételére. A pályázatok benyújtásának helye: Gyöngyösi […]

Tovább
2024. 04. 17. Pályázatok

Felhívás földút zúzalékos javítási munkáira

Tovább
2024. 04. 17. Pályázatok

Felhívás földelszállítási munkákra

Tovább
2024. 04. 17. Pályázatok

Felhívás útburkolati jelek festésére

Tovább
2024. 04. 10. Pályázatok Utolsó módosítás: 2024. 04. 12. 11:37

Ajánlattételi felhívás Kőkút és Lignit út csapadékvízelvezető rendszerének felújítására

Tovább
2024. 04. 10. Karrier | Pályázatok

Álláspályázat: helyi közútellenőr

Gyöngyös Város Jegyzője pályázatot hirdet a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatósága munkahelyen helyi közútellenőr     álláshely betöltésére, határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony keretében. Az álláshely elbírálást követően betölthető, 6 hónapos próbaidő alkalmazása mellett.   A munkakör fő tartalma: a helyi közutak, járdák állapotának figyelemmel kísérése, a közúti jelzések láthatóságának, épségének és működésének […]

Tovább

Pályázati felhívás egészségügyi és szociális tevékenységek támogatására

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi, szociális és Lakásügyi Bizottsága 2024. évre egészségügyi és szociális tevékenységek támogatására pályázatot hirdet a városban működő helyi civil szervezet, köznevelési, szakképzési, oktatási, gyermekjóléti intézmény, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szociális szövetkezet, alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, adószámmal rendelkező magánszemély részére, valamint azon helyi szervezet, intézmény részére, amelynek bejegyzett országos vagy regionális szervezete Gyöngyös […]

Tovább

Pályázati felhívás Gyöngyös város környezetvédelmi alapjából nyújtandó támogatásra

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága pályázatot hirdet a városi Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatásra olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, aki (amely) az elnyert összegből Gyöngyös város közigazgatási területén az alábbiakban felsorolt tevékenységet valósít meg: A pályázat célja: a Környezetvédelmi Alap felhasználására vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt, a […]

Tovább

Pályázati felhívás a városban működő polgárőrszervezetek részére

A pályázat célja a – polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényben (továbbiakban: Ptv.) szabályozott, a közbiztonság és közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok által létrehozott – polgárőrségek (egyesületek) támogatása, elősegítve ezzel a közbiztonság javítását célzó társadalmi elvárásokat tükröző, önként vállalt bűnmegelőzési feladatok maradéktalan végrehajtását. I. […]

Tovább

Pályázati felhívás védett értékek felújításának támogatására

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága a 2024. évre pályázatot hirdet a Gyöngyös város közigazgatási területén lévő helyi jelentőségű védett értékek, továbbá országos műemléki védelem alatt álló értékek fenntartásának, felújításának támogatására. 1. A pályázat célja A pályázat célja a Gyöngyös város közigazgatási területén lévő, helyi védelem alatt álló, vagy városképi jelentőségű ingatlanok, […]

Tovább
2024. 03. 21. Pályázatok

Ajánlattételi felhívás útburkolati jelek festésére

Tovább
2024. 03. 21. Pályázatok Utolsó módosítás: 2024. 03. 28. 12:35

Felhívás patkánymentes állapot fenntartására

Tovább