Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Várja az óvodáskorú gyermekek jelentkezését a Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!
2021. 04. 13. Hírek Utolsó módosítás: 2021. 04. 20. 10:23

Április 27-én és 28-án, 8 és 17 óra között lehet beíratni a hároméves gyermekeket a Szent Erzsébet Római Katolikus Óvodába. Az intézmény Gyöngyösön, az Országút út 1-3 szám alatt működik.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, ők a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesznek részt. Arra kérjük a tisztelt szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket az előfelvételes jelentkezők esetében is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai életet a népi és egyházi ünnepkörhöz kapcsolva szervezzük. A családokkal való szorosabb kapcsolat kialakítása érdekében nyitottá tesszük az óvodát, így a szülők aktív részvételével zajlanak ünnepeink. A családokkal közös szentmisén veszünk részt minden hónapban, valamint névadó szentünk ünnepén is. Az egyház képviselőivel, az atyákkal és a hitoktatóval nemcsak a templomban, hanem az óvodában is találkoznak a gyermekek.

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, TAJ kártya),

– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

A felvétel rendje:

A felvételről a Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda tagintézmény-vezetője dönt, a döntésről írásban értesítik a szülőt.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

A döntéssel szemben felülbírálati kérelmet lehet benyújtani a kézhezvételtől számított 15 napon belül, melyet az intézménybe kell leadni. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda beiratkozási körzete az Egri Főegyházmegye területe.

Az intézményről bővebb információ Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvoda weboldalán olvasható

Köszönettel

Tuza Zoltánné tagintézmény vezető

Kiemelt tartalmak