ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Változik a közterület-használat engedélyezési eljárása

2022. 08. 16. Hírek Utolsó módosítás: 2022. 08. 18. 16:07

Szeptember elsejétől változik a közterület-használat engedélyezésének menete. A kérelmek elbírálása az önkormányzat rendeletének értelmében hatósági eljárás keretében történik, a kérelmeket a közterület-használat megkezdése előtt legalább tíz nappal be kell nyújtani.

A közterület-használat részletes feltételeit Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló, 2022. szeptember 1-jén hatályba lépő 22/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A rendeletet a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A korábbi eljárásokhoz képest jelentős változás, hogy a közterület-használati kérelmek elbírálása nem tulajdonosi, hanem önkormányzati hatósági eljárás keretében történik, a kérelmezővel közigazgatási hatósági szerződés kerül megkötésre.  

A közterület-használati kérelem benyújtása:

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használat iránti kérelem benyújtása, hatósági szerződésbe foglalt közterület használati hozzájárulás szükséges, amely tartalmazza a használat részletes feltételeit.

A hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány, az előírt mellékletek csatolása, a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a létesítmény fotója, látványterve feltétele a kérelem érdemi elbírálásának.

A kérelmet főszabály szerint a közterület-használat megkezdése előtt legalább 10 nappal előbb kell benyújtani.

A kérelemben feltüntetendő adatokat, illetve a benyújtandó mellékleteket a kérelem nyomtatvány tartalmazza.

A kérelem benyújtásának módja

Gazdasági társaság, társadalmi vagy egyéb szervezet valamint egyéni vállalkozó a kérelmét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi

CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése értelmében a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Városrendészete részére kizárólag elektronikus módon terjesztheti előGazdasági társaságoknak a közterület használat iránti kérelmét az előírt mellékletekkel együtt hivatali kapun keresztül (https://epapir.gov.hu) kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus ügyintézésnek.

Természetes személy a hatályos jogszabályok értelmében (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdés és 10. §) – a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Városrendészete részére szóló kérelmét/beadványát személyesen, postai úton írásban, vagy elektronikus módon terjesztheti elő.

Ügyintézéshez szükséges Kérelemnyomtatvány letölthető a www.gyongyos.hu/nyomtatvanyok/ weblapon.

Közterület-használati kérelem benyújtása magánszemélyek által:

A kérelem nyomtatványon feltétlenül meg kell adni a személyes adatokat, elérhetőségeket. A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek a közterület-használat céljaként/ tevékenységenként változhatnak.

Kérelem benyújtása elektronikus úton magánszemélyeknek:

  • rendeszet@gyongyosph.hu e-mail címen elektronikus aláírás hitelesítéssel ellátva (AVDH), vagy
  • hivatali kapun keresztül.

Gazdasági társaságok esetén mellékelni kell:

  • hatályos cégkivonatot, társadalmi és egyéb szervezetek esetében a nyilvántartásba vételüket igazoló okiratot NEM kell mellékelni, azt hivatalból ellenőrizzük a bírósági nyilvántartásból;
  • egyéni vállalkozás esetén vállalkozói igazolványt;
  • ha nem a törvényes képviselő jár el, meghatalmazást,

A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket, amennyiben annak nem tesz eleget, az engedélyeztetés elutasítható/az eljárás megszüntethető.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelem benyújtása nem jár automatikusan az engedély megadásával, és nem ad felhatalmazást a területhasználatra!

A benyújtott kérelem elbírálására teljes eljárás esetén 60 nap, sommás eljárás esetén 8 nap áll rendelkezésre. A jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelem esetén hatósági szerződés megkötésére kerül sor a Városrendészet koordinálásában, a feltételeknek meg nem felelő kérelem esetén az igénybejelentés közigazgatási határozattal elutasításra kerül.

Nem adható közterület-használati engedély, azaz a kérelem elutasításra kerül az alábbi esetekben:

a)         jogszabályba vagy az önkormányzat határozatába ütközik, illetve azzal ellentétes célra irányul,

b)         az igényelt területen a személy- vagy gépjárműforgalmat akadályozza,

c)         a közszolgáltatást ellátó szervezetek tevékenységét akadályozza,

d)         az e rendeletben foglalt, a közterülethasználatra irányadó egyéb feltételeket megsérti.

E tájékoztatás nem teljeskörű, a hatóság a felsoroltakon túlmenően – a kérelemben megjelölt tevékenységhez igazodóan – további, a kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok benyújtására, adatok közlésére hívhatja fel a kérelmezőt. További tájékoztatás a Városrendészeten kérhető az alábbi elérhetőségeken:
– Kissné Szőke Ildikó: 70/311-4462;37/510-344; kissne.ildiko@gyongyosph.hu,

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet ide kattintva olvasható.

Kiemelt tartalmak