Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FELHÍVÁS – a településrendezési eszközök módosítása munkaközi szakaszában

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!

Tájékoztatom a lakosságot, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, és vallási közösségeket, mint partnereket, hogy az egykori mátrafüredi strand hasznosításával, területének bővítésével kapcsolatban a településrendezési eszközök módosítására kerül sor.

A módosítás elsősorban a mátrafüredi 6303/2, 6295/5, 6304 és 6309 hrsz-ú ingatlanok átsorolását foglalja magában, annak érdekében, hogy a szomszédos, 6302 hrsz-ú ingatlannal (volt strand) együtt, a teljes területet egységesen lehessen hasznosítani. Összevonást követően egy nagyobb, településközpont területfelhasználású tömb alakul ki, mely egységes beépítéssel, többlakásos lakóépületek elhelyezését is lehetővé teszi.

A 6302 hrsz-ú ingatlan településközpont terület (Vt-50) övezetbe sorolt, a településrendezési eszközök módosítása során az érintett 4 db, jelenleg kertvárosias lakóterületi ingatlan is ezen övezetbe kerül átsorolásra, továbbá a Vt-50 övezet jelenlegi beépítési előírásai is módosulnak, intenzívebb beépítést – a telkek 10%-kal magasabb beépíthetőségét, nagyobb épületmagasságot, zártsorú beépítést – tesznek majd lehetővé.

Fentieken túl a helyi építési szabályzat lakossági észrevételek alapján több helyen módosul, melynek során jelenlegi előírások pontosítására kerül sor.

A településrendezési eszközök módosításának tervezete elkészült, megtekinthető az alábbi internetes elérhetőségen:

https://koszeghy.art/tervek/gyongyosmatrafured2021kozbenso/

A településrendezési eszközök módosításának véleményezéséhez, a nyilvánosság biztosítása érdekében az Önkormányzat az érintettek részére partnerségi egyeztetést hirdet meg. Várjuk a tervezettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, kérdéseiket 2021. szeptember 24-ig elektronikusan a nemeti.laszlo@gyongyosph.hu e-mail címre.

Gyöngyös, 2021. augusztus 30.

Hiesz György

polgármester

Kiemelt tartalmak