Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Felhívás az Év Sportolói és az Év Parasportolói kitüntetések adományozására

I.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város sportmozgalmában kifejtett kimagasló sportmunkának, a város hírnevét öregbítő országos vagy nemzetközi versenyen kimagasló eredményt elért személy és csapat sportteljesítményének elismerésére

„ÉV SPORTOLÓI”

elnevezéssel kitüntetéseket adományoz.

A kitüntetés annak a sportegyesület vagy sportszervezet színeiben versenyző sportolónak, illetve sportegyesületnek és sportszervezetnek adományozható, aki, illetve amely a sportban az előző évi felterjesztési határidőt követően kimagasló eredményt ért el.

Az „Év Sportolói” kitüntetést adományozható az előző évi felterjesztési határidőt követően aktívan sportegyesület vagy sportszervezet színeiben versenyző, illetve országos vagy nemzetközi versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolónak és egyéni sportágak csapatversenyében vagy klasszikus csapatsportágban versenyző – minimum két főből álló – csapatnak az alábbiak szerint:

a)  „Év Utánpótlás Leány Sportolója”,

b) „Év Női Sportolója”,

c)  „Év Utánpótlás Fiú Sportolója”,

d) „Év Férfi Sportolója”,

e)  „Év Utánpótlás Csapata”,

f)  „Év Felnőtt Csapata”.

Az „Év Utánpótlás Leány Sportolója”, „Év Utánpótlás Fiú Sportolója” kategóriák díjaiazon egyéni sportolóknak ítélhetők oda, akik az előző évi felterjesztési határidőt (2022. december 5-ét) követően elért sporteredményük megszerzésének napjáig az adott sportágban utánpótláskorúnak minősülnek. Az „Év Utánpótlás Csapata” kategória díja azon csapatnak adományozható, amelynek legidősebb tagja az adott sportágban utánpótláskorúnak minősült az előző évi felterjesztési határidőt követően elért sporteredmény megszerzésének napjáig. Az utánpótlás korú sportoló és csapat részére abban az esetben is adományozható a „Év Női Sportolója”, „Év Férfi Sportolója” és a „Év Felnőtt Csapata” felnőtt kategóriák díja, ha a sporteredményüket felnőtt versenyen szerezték.

Az év sportolóinak elismerése névre szóló serleg, díszoklevél és pénzjutalom formájában történik.

Legfeljebb hat – kategóriánként legfeljebb egy – kitüntetés odaítélésére kerülhet sor!

II.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város parasportmozgalmában kifejtett kimagasló sportmunkának, országos vagy nemzetközi parasportversenyen a város hírnevét öregbítő kimagasló eredményt elért személy és csapat sportteljesítményének elismerésére

„ÉV PARASPORTOLÓI”

elnevezéssel kitüntetéseket adományoz.

A kitüntetés annak a sportegyesület vagy sportszervezet színeiben versenyző sportolónak, illetve sportegyesületnek és sportszervezetnek adományozható, aki a parasportban az előző évi felterjesztési határidőt követően kimagasló eredményt ért el.

Az „Év Parasportolói” kitüntetés adományozható az előző évi felterjesztési határidőt követően aktívan sportegyesület vagy sportszervezet színeiben versenyző, illetve országos vagy nemzetközi versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtó parasportolónak és egyéni sportágak csapatversenyében vagy klasszikus csapatsportágban versenyző – minimum két főből álló – paracsapatnak az alábbiak szerint:

a)  „Év Utánpótlás Leány Parasportolója”,

b) „Év Női Parasportolója”,

c)  „Év Utánpótlás Fiú Parasportolója”,

d) „Év Férfi Parasportolója”,

e)  „Év Utánpótlás Paracsapata”,

f)  „Év Felnőtt Paracsapata”.

Az „Év Utánpótlás Leány Parasportolója”, „Év Utánpótlás Fiú Parasportolója” kategóriák díjaiazon egyéni parasportolóknak ítélhetők oda, akik az előző évi felterjesztési határidőt (2022. december 5-ét) követően elért sporteredményük megszerzésének napjáig az adott sportágban utánpótláskorúnak minősülnek. Az „Év Utánpótlás Paracsapata” kategória díja azon paracsapatnak adományozható, amelynek legidősebb tagja az adott sportágban utánpótláskorúnak minősült az előző évi felterjesztési határidőt követően elért sporteredmény megszerzésének napjáig. Az utánpótlás korú parasportoló és paracsapat részére abban az esetben is adományozható a „Év Női Parasportolója”, „Év Férfi Parasportolója” és a „Év Felnőtt Paracsapata” felnőtt kategóriák díja, ha a sporteredményüket felnőtt versenyen szerezték.

Az év parasportolóinak elismerése névre szóló serleg, díszoklevél és pénzjutalom formájában történik.

Legfeljebb hat – kategóriánként legfeljebb egy – kitüntetés odaítélésére kerülhet sor!

Az „Év Sportolói” és az „Év Parasportolói” kitüntetésekre való felterjesztés határideje:

2023. december 5.

A részletes feltételeket és a kitüntetéssel járó elismerések leírását Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza, mely a www.gyongyos.hu honlapon megtalálható. Az írásba foglalt, indokolással ellátott javaslatokat, melyek tartalmazzák a felterjesztő és a kitüntetésre javasolt személy vagy közösség elérhetőségét, Hiesz György Polgármesternek címezve lehet benyújtani a Gyöngyös Városi Önkormányzat címén (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) vagy elektronikusan a hiesz.gyorgy@hivatal.gyongyos.hu e-mail címen, a fent megjelölt időpontig.

Kiemelt tartalmak