ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Felhívás az Év Sportszakembere kitüntetés adományozására

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város sportmozgalmában kifejtett kimagasló sportszervezői tevékenységnek, a sportolók eredményes felkészítésének elismerésére „Év Sportszakembere” kitüntetést adományoz.

A kitüntetést annak, a felterjesztés időpontjában még aktív edzőnek, testnevelőtanárnak, játékvezetőnek, sportvezetőnek, sportszervezőnek és sportegészségügyi szakembernek adományozza, aki

a) gyöngyösi székhelyű sportegyesület vagy sportszervezet színeiben versenyző sportolónak vagy parasportolónak, illetve gyöngyösi köznevelési intézmény tanulójának felkészítése, versenyeztetése során kiemelkedő teljesítményt nyújtott,

b) a város hírnevét öregbítő országos vagy nemzetközi versenyen helyezést elérő sportoló vagy sportoló felkészítésében kimagasló eredményt ért el,

c) a városban a sport és a testnevelés népszerűsítésében, a lakosság fizikai állapotának fejlesztésében, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak az eredményességéért kiemelkedő tevékenységet végzett,

d) a sportegyesületben vagy sportszervezetben példamutatóan eredményes és kiemelkedő teljesítményt nyújtott,

e) a paralimpiai sportágak és versenyek fejlődése érdekében eredményes sportvezetői munkát végzett,

f) a sport területén kifejtett egyéb szakmai tevékenységével a város hírnevét öregbítette.

A sportszakemberi munka elismerése díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom átadásával történik.

A kitüntetésből legfeljebb egy adományozható!

Az „Év Sportszakembere” kitüntetésre való felterjesztés határideje: 2023. december 5.

A részletes feltételeket és a kitüntetéssel járó elismerések leírását Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza, mely a www.gyongyos.hu honlapon megtalálható.

Az írásba foglalt, indokolással ellátott javaslatokat, melyek tartalmazzák a felterjesztő és a kitüntetésre javasolt személy elérhetőségét, Hiesz György Polgármesternek címezve lehet benyújtani a Gyöngyös Városi Önkormányzat címén (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) vagy elektronikusan a hiesz.gyorgy@hivatal.gyongyos.hu e-mail címen, a fent megjelölt időpontig.

Kiemelt tartalmak