Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Könnyítettek a támogatások feltételein

2024. 03. 05. Hírek Utolsó módosítás: 2024. 03. 18. 15:45

Megemelte az önkormányzati támogatások jövedelmi értékhatárát és több esetben a folyósítható összegeket is növelte március 4-i ülésén a gyöngyösi képviselő-testület annak érdekében, hogy nagyobb segítséget tudjon nyújtani a nehéz helyzetbe került családoknak.

Módosított feltételek

A képviselő-testület módosította az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendeletét annak érdekében, hogy többen élhessenek a különböző önkormányzati támogatásokkal, hiszen a hazánkat is sújtó energiaválság és gazdasági nehézségek a lakosságot közvetlenül érintik. A változások az önkormányzat által nyújtott tucatnyi támogatási forma mindegyikét érintik, a képviselők megemelték a támogatások folyósításának feltételül szabott jövedelmi értékhatárokat, sok esetben pedig a támogatás összegét is növelték annak érdekében, hogy többen tudjanak élni az önkormányzat által nyújtott segítséggel.

Régi-új parkfenntartó

Lezárult a parkfenntartási feladatok ellátására kiírt európai uniós közbeszerzési eljárás, és a bírálóbizottság után a képviselő-testület is elfogadta annak eredményét. A közbeszerzés iránt összesen öt cég érdeklődött, végül azonban csak a feladatokat jelenleg is ellátó ZÖFE Zöldfelület-fenntartó és Fejlesztő Kft. adott be ajánlatot. Az új szerződés 2+1 évre szól, és április elsejétől lép hatályba. Gyöngyösi parkfenntartási feladatokra idén 280 millió forintot különített el az önkormányzat. A mátrafüredi zöldfelület-fenntartási munkákat továbbra is az önkormányzat saját tulajdonú társasága, a Városgondozási Zrt. látja el.

116 millió jut út- és járdafelújításra

Ugyancsak pályázati eljárás keretében választotta ki a képviselő-testület az útkarbantartási és járdafelújítási feladatokat ellátó társaságokat. Útkarbantartásra, kátyúzásra, festésre és táblázásra idén összesen 66 millió forintot tervez költeni az önkormányzat, míg a járdafelújítási keret 50 millió forint. Végül a kátyúzásra legkedvezőbb ajánlatot adó Andezit Kft.-vel, az egyéb útkarbantartási munkákra pedig a legjobb ajánlatot tett Városgondozási Zrt.-vel köt szerződést az önkormányzat, amely a járdafelújításokkal is a saját tulajdonú társaságát bízta meg.

Kulturális és sporttámogatások

A képviselők elfogadták a kulturális szervezetek támogatására kiírt pályázat szövegét. Az önkormányzat 2024-es költségvetésében összesen 42 millió forintot különített el kulturális tevékenységet végző szervezetek támogatására, és a tavalyi évhez hasonlóan idén is pályázat útján ítéli oda az összeget. A pályázati rendszer tavalyi, első éve egyébként pozitív tapasztalatokkal zárult, a szervezetek szinte kivétel nélkül meg tudtak felelni a pályázati feltételeknek. A vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről a pályázatok beérkezését követően a szakmai bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt majd. Idén hasonló pályázati rendszerben ítéli oda a sportszervezetek támogatására elkülönített összeget is az önkormányzat.

A képviselők polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői keretek terhére összesen valamivel több egymillió forint értékben döntöttek alapítványok támogatásáról.

Az országos kedvezményrendszerhez igazítják a helyi közlekedés tarifáit

A képviselő-testület dr. Végh Attila önkormányzati képviselő javaslatára arról is döntött, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogyan tudja a helyi közlekedés tarifáit az országos bérlet- és kedvezményrendszerhez igazítani, hogy az ország- vagy vármegyebérlettel rendelkezők azonos feltételek mellett használhassák a helyi járatú autóbuszokat is, vagyis ahogy a helyközi járatokon, úgy helyben se kelljen fizetniük a 14 éven aluli gyerekeknek. Mindez az önkormányzat számára biztosan többletköltséget jelent, hogy pontosan mekkorát, azt az illetékes igazgatóság az áprilisi képviselő-testületi ülésen terjeszti majd a grémium elé.

Újratárgyalták a csarnoküzemeltetés kérdését

A képviselő-testület a Gyöngyösi Kézilabda Szurkolói Klub kezdeményezésére, a szurkolókkal folytatott egyeztetés eredményeként úgy döntött, módosítja február 15-én hozott döntését, és hozzájárulását adja a Gyöngyösi Kézilabda Klubnak a Dr. Fejes András Sportcsarnok további üzemeltetésére vonatkozó pályázat benyújtásához. A grémium 2023 áprilisában döntött úgy, hogy a csarnok üzemeltetését átengedi a klubnak, amely a feladat ellátását tao-forrásból biztosította. Az önkormányzat az üzemeltetés rezsiköltségének vonatkozásában az akkori rendkívül magas energiaárak miatt a döntésnek köszönhetően mintegy 30 millió forintos megtakarítással számolhatott, ugyanakkor a megállapodás értelmében az önkormányzat biztosította az üzemeltetéshez szükséges önerőt és működési hozzájárulást, 54 millió forintot, és a tulajdonában álló társaság, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft.-n keresztül évi 500 órában visszabérelte a csarnokot a klubtól 20 millió forint összegben.

A gazdasági körülmények azonban időközben alapvetően megváltoztak, a földgáz díja 70 százalékkal, míg a villamos energia ára 67 százalékkal csökkent, vagyis az önkormányzat megtakarításainak mértéke is ugyanennyivel csökkent volna, miközben a tao-pályázat önerejét továbbra is biztosítania kellett volna, és ha használni szerette volna a csarnokot, továbbra is vissza kellett volna bérelnie saját tulajdonát, ezért a korábbi formában a képviselők nem tartották indokoltnak az üzemeltetési szerződés meghosszabbítását. A szurkolók közbenjárására azonban Hiesz György polgármester vállalta, hogy ismét a grémium elé terjeszti a kérdést, és új feltételekkel ugyan, de támogatják a szerződés újrakötését. A vita során az is kiderült, hogy az önkormányzat 2023-ban összesen mintegy 90 millió forinttal támogatta a Gyöngyösi Kézilabda Klub működését, ami megegyezik a gyöngyösinél jóval nagyobb költségvetéssel rendelkező Eger által a megyeszékhely kézilabdaklubjának nyújtott támogatással.

Elfogadott beszámolók és tervek

A grémium megtárgyalta és elfogadta a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft., valamint a Vachott Sándor Városi Könyvtár tavalyi szakmai munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolót, és elfogadta a két kulturális szervezet 2024-es szakmai munkatervét. Mint az ülésen Hiesz György polgármester fogalmazott: a könyvtár és a Mátra Művelődési Központot működtető társaság is példaértékű munkát végzett 2023-ban, több száz rendezvénnyel szolgálva a város kulturális életét.

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, így a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft., a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft., a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft., valamint a Városgondozási Zrt. üzleti tervét.

Tavaszi szünet az óvodákban

Az iskolai tavaszi szünethez igazodva a gyöngyösi óvodák is zárva tartanak március 28-a és április 5-e között – döntött Gyöngyös Város Óvodáinak vezetője javaslatára az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága. Az energiatakarékosság érdekében javasolt zárvatartás öt munkanapot érint, ezalatt a Tündérkert Tagóvoda biztosít ügyeletet, amit az előzetes felmérés szerint 22 óvodás számára igényeltek szüleik.

Fiatalok kitüntetéséről döntöttek

A képviselő-testület döntött a tudomány, a művészetek és a közösségszervezés terén kiemelkedően teljesítő fiatalok kitüntetéséről. A Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért elismerést Zsóri Georgina Annának, a Berze Nagy János Gimnázium tehetséggondozó osztálya végzős diákjának ítélte oda a grémium, a Gyöngyösi Fiatalok a Művészetekért díjjal Márkus Liza énekesnőt, a Berze Nagy János Gimnázium volt diákját tüntették ki, a Gyöngyösi Fiatalok a Közösségért kitüntetést pedig megosztva ítélték oda Árvai Hanna Dórának és dr. Watti Rézannak – mindketten a Berze Nagy János Gimnázium volt tanulói, közösségszervezők.

Kiemelt tartalmak