ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Változik a belépési rend a Városházán

2022. 08. 02. Hírek Utolsó módosítás: 2022. 08. 09. 12:29

A Városháza 2022. augusztus 3-tól beléptetőrendszert vezet be a személyi és vagyonbiztonság
érdekében. A beléptetőrendszernek és az ügyfélnyilvántartásnak köszönhetően a későbbiekben
nyomon követhető az épületben tartózkodók létszáma és visszakövethető a személyek mozgása. A
továbbiakban az ügyfelek, szerződéses partnerek csak az ügyféltéren keresztül, a kihelyezett
gyorskapuk igénybevételével juthatnak be az épületegyüttesbe. A rendelkezés kiterjed a Heves
Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalába, vagy az ugyancsak az épületben működő
Kistérségi Humán Szolgáltató Központba (KHSZK) érkezőkre is. A polgármesterhez,
alpolgármesterhez ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontra érkező ügyfeleket a
portaszolgálatot teljesítő közterület-felügyelő/segédfelügyelő engedheti fel a polgármesteri,
alpolgármesteri titkárságra.


A beléptetésre a Városháza ügyfélszolgálatán kerülhet sor. A beléptetés során az ügyfelet a személyi
dokumentumai alapján azonosítják,
majd regisztrálják. Ezt követően az ún. ügyfélkártya átadásával
történhet meg a Hivatalba történő belépés, amelyet távozáskor az ügyfélszolgálaton vissza kell
szolgáltatni. A beléptetőkártya esetleges elvesztését jelezni kell a kilépés során az ügyfélszolgálati
munkatársnak, aki ezt dokumentálni fogja az esetleges visszaélések elkerülése érdekében.


Az ügyfelek beléptetése továbbra is kizárólag munkanapokon, ügyfélfogadási időben lehetséges.
Ettől eltérő, halaszthatatlan okból vagy előre egyeztetett időpontban történő belépés igénye esetén
az érintett hivatali szervezeti egységgel, ügyintézővel előzetes egyeztetésre kerül sor.


A mozgáskorlátozott személyek Városházára történő beléptetése a korábbi módokon történik, azaz a
„régi” épületrész esetében az ún. korlátlift igénybevételével, míg az „új” épületrészben pedig – a
beléptető rendszer használata mellett – az udvaron keresztül, rámpák segítségével.


A biztonsági szabályok erősítése érdekében a Városházára érkezőknek be kell tartaniuk néhány
fontos magatartási szabályt, ezen belül:
– az épületben tartózkodók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely tiszteletben tartja az
önkormányzati és hivatali működés méltóságát, az ügyintézés zavartalanságát;
– az épületbe lőfegyvert, robbanószert, szúró-és vágóeszközt vagy más, az életre vagy testi épségre
veszélyes, valamint az ügyfélfogadás, ügyintézés rendjének megzavarására alkalmas egyéb eszközt,
továbbá kábítószert, szeszes italt bevinni tilos;
– az épületbe állatokat bevinni – a vakvezető és a rendészeti állományban lévő kutyák kivételével –
tilos.


A magatartási szabályok betartását a portaszolgálatot teljesítő közterület-felügyelő, illetve
segédfelügyelő ellenőrzi, a szabályok megszegőjével szemben megtagadhatja a beléptetést, illetve
távozásáról intézkedhet.


A beléptetőrendszer alkalmazása számos önkormányzati, rendészeti, bírósági stb. szervezetnél jó
tapasztalatokat mutatott, és elősegítette a célirányos ügyintézést is. Az ügyfelek regisztrációjának
biztosításával – a biztonság megteremtése mellett – az ügyintézés színvonalának javítását is várja a
hivatal vezetése.

Kiemelt tartalmak