ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Turisztikai attrakcióról és ösztöndíjpályázatról is döntött a grémium

2021. 09. 29. Hírek Utolsó módosítás: 2021. 10. 12. 14:59

Folytatódik az EFOP során elindult program, idén is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz az önkormányzat és elfogadta a testület a város 2021. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját.

A grémium döntött arról, hogy a Gyöngyös Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának terhére 99 ezer forinttal támogatja a Kékes Turista Egyesületet. A szervezet „A tiszta Mátráért hulladékgyűjtő túra” megvalósításához kérte a támogatást. A képviselők elmondták, az egyesület jelentősen hozzájárul a városban a környezetvédelmi tudatformáláshoz.

Döntés született arról is, hogy a július végén lezárult EFOP pályázat keretében megvalósuló foglalkozásokat érdemes lenne folytatni az Erdélyi téren. Így a testület 880 ezer forinttal járult hozzá, hogy a következő időszakban a pályázat keretében megvalósuló konténer foglalkoztatóban, az ott élő fiatalok egyebek mellett képzőművészeti műhelymunkában, képregény készítésben és zenei foglalkoztatáson vegyenek részt. A tapasztalatok szerint a közös alkotás, a sikerélmények segítik az  itt  élők fejlődését,  szocializációját,  testi,  lelki  egészségük megőrzését.

Ezt megelőzően a képviselők elfogadták a Drogprevenciós projekt Gyöngyösön és vonzáskörzetében címmel, még 2019. március elsején indult és ez év július végén zárult projekt beszámolóját. A több mint 75 millió forint pályázati forrásból megvalósult program során mintegy 2300 fő fiatal vett részt különféle sport, művészeti foglalkozásokon, különféle tanácsadásokon. A szakemberek úgy vélik az elmúlt mintegy két év során sikerült a szegregátumokban élő fiatalok körében egy olyan szemléletet kialakítani, amely hozzá segíti őket ahhoz, hogy a körükben megszokott attitűdöktől eltérő viselkedést vegyenek fel és amely a jövőben eltántorítja őket a későbbi droghasználattól. Hiesz György polgármester a napirend tárgyalásakor elmondta, várható, hogy a jövőben kiírásra kerülnek olyan TOP-os programok, amelyek a szociális városrehabilitációt célozzák meg, így érdemes lenne azokat olyan irányba kihasználni, amely a fiatalok drogfogyasztásának megakadályozását célozza.

Döntött a képviselő-testület arról is, hogy idén is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, melynek célja a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatása. Határoztak arról is, hogy a jövőben az ösztöndíj havi mértékét a korábbi 5 ezer forintról 10 ezer forintra emelik, illetve, hogy a jogosultság feltételénél módosítják az egy főre jutó havi nettó jövedelem mértékét, amely ezentúl nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

Elfogadták a gyöngyösi óvodák téli zárva tartására vonatkozó javaslatot is, mely szerint Gyöngyös Város Óvodái valamennyi tagóvodájában a téli zárva tartás 2021. december 23. napjától december 31. napjáig tart. A zárva tartás ideje alatt amennyiben szükség van rá a Jeruzsálem úti Tagóvoda tart ügyeletet, akárcsak december 11-én szombaton, amely munkanap. A tagóvodákban a téli zárva tartás utáni első nevelési nap 2022. január 3. (hétfő). 

Gyöngyös Város településrendezési eszközei kapcsán készült módosító napirendet a képviselők elfogadták, ugyanakkor a Mátrafüredi Részönkormányzat kezdeményezte, hogy kerüljön a testület elé egy olyan javaslat, amely Mátrafüred jelenleg üdülőövezeti besorolásban lévő részeit lakóövezetté nyilvánítja. Az önkormányzat kérését a lakossági jelzésekkel indokolta, ugyanis a jelenleg üdülőövezetben élők számos pályázati lehetőségtől esnek el az üdülőövezeti besorolás miatt.

Elfogadták a város 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót is. Hiesz György polgármester a napirend tárgyalásakor kifejtette, hogy ugyan az adóbevételek a vártnál jobban alakultak és a covid miatti bevételkiesések és kormányzati elvonások- amely mintegy 1,2 milliárd mínuszt jelentenek a városnak- némiképp kompenzálásra kerültek, a jövőben is óvatos gazdálkodásra van szükség. A városvezető elmondta a kormánytól kapott mintegy 316 millió forint már folyó beruházásokhoz kapott támogatás, így azzal az összeggel nem lehet számolni.

Döntött a képviselő-testület a Mátrai Hegyközségi Tanács azon kéréséről, amely arra vonatkozott, hogy a korábban Hegyközségnek nyújtott 10 millió forintnyi kölcsön még vissza nem fizetett mintegy 2,5 millió forintnyi összegét, részben vagy teljes egészében engedje el a grémium vagy a visszafizetés határidejét módosítsa. A képviselők úgy határoztak, hogy a Mátrai Hegyközségi Tanács pénzügyi nehézségeire való tekintettel a visszafizetés határidejét meghosszabbítja, a tartozás még fennálló összegét 12 havi egyenlő részletben engedélyezi megfizetni.

Jóváhagyta a testület a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítésre vonatkozó kérését, így a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság esetében 1 főállású, teljes munkaidős, határozatlan idejű ügykezelői, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság esetében pedig 1 főállású teljes munkaidős, határozatlan idejű ügyintézői valamint Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság esetében 1 főállású teljes munkaidős, határozatlan idejű ügyintézői álláshellyel bővül a jelenlegi állomány. Továbbá több mint 8,8 millió forintot különítenek el a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére, amelyből megvalósul a Városrendészeti Igazgatóság átköltözése a Kossuth Lajos u 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő helyiségegyüttesbe. Ez az összeg magában foglalja egyebek mellett az épületrész felújítását, az informatikai rendszer kiépítését . Az így megüresedő Fő tér 2. szám alatti helyiségegyüttest pedig bérbeadás útján hasznosítják.

Egy új turisztikai attrakció létrehozásáról is döntött a grémium. Határoztak arról, hogy a város egy „GYÖNGYÖS” felirattal gazdagodik, amely a Szent Bertalan-templom környékén lesz elhelyezve. A konkrét grafikai megoldásról és költségekről októberben dönt a testület. A napirend tárgyalásakor szóba kerültek a város üdvözlő táblái is, amely az elmúlt évek alatt tönkrementek, így a képviselők egyetértettek abban, hogy ezek cseréjére szükség van. Erről szintén októberben döntenek majd.

Határoztak a gyöngyösi II. számú fogorvosi körzet praxisjogáról is, melyre egy pályázó volt, Szabóné dr. Kolyvek Eszter fogorvos személyében. A döntés értelmében 2021. december elsejétől a Szabóné dr. Kolyvek Eszter által képviselt DentAllMed Korlátolt Felelősségű Társasággal látja el a gyöngyösi II. számú fogorvosi körzetben és a VI. számú iskola,- ifjúsági fogászati körzetben a fogorvosi feladatokat.

A testületi ülésen képviselői kérések/kérdések is előkerültek. Így szó volt egyebek mellett arról, hogy folyik az egyeztetés a tömegközlekedés átszervezéséről. A Volán dolgozik egy olyan javaslaton, amely várhatóan az októberi testületi ülésen kerül a képviselők elé. Ez egyebek mellett magában foglalja esetleges buszöblök létesítését, és az augusztus 20-án életbe lépett új helyijáratos menetrend módosítását. Szintén a buszöblökhöz kapcsolódó kérdésként merült fel, hogy a korábban leszerelt buszmegállók mikor kerülnek kihelyezésre azokra a helyszínekre, melyekről még tavaly döntött a testület. Juhász Katalin, a Városüzemeltetési Igazgatóság vezetője arról tájékoztatta a grémium tagjait, hogy várhatóan ez ősszel megvalósul.

Kiemelt tartalmak