Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Többmillió forintos támogatás polgárőr- és nyugdíjas szervezeteknek

2023. 05. 25. Hírek Utolsó módosítás: 2023. 06. 01. 12:28

Májusi ülésén döntött a nyugdíjas és polgárőrszervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról a gyöngyösi képviselő-testület, amely megduplázta a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat összegének önkormányzati hányadát.

KFC-ügy: az önkormányzatnak fontos a lakótelep nyugalma

A májusi ülés napirendje előtt szóba került a Pesti úton létesítendő KFC étterem ügye, amely ellen a Ringsted úti lakótelepen elők egy része nyújtott be tiltakozó levelet az önkormányzathoz. Mint Hiesz György polgármester hangsúlyozta, az étterem magánterületen épül. Hozzátette: az építkezések engedélyezését a kormányhivatal végzi, az önkormányzati hivataltól az elmúlt években minden ilyen hatáskör átkerült az állami közigazgatási szervekhez. Egyedül a rendezési terv maradt önkormányzati hatáskörben, az azonban nem tiltja étterem építését, így a KFC teljesen jogszerűen építkezik a megvásárolt területen. A polgármester azonban hangsúlyozta, hogy a lakótelep nyugalmának megőrzése fontos szempont, ezért felhívják a vállalkozó figyelmét arra, hogy az éttermet csak a 3-as számú főútról lehessen megközelíteni, és ha szükséges, az önkormányzat más forgalomtechnikai beavatkozásokat is foganatosíthat annak érdekében, hogy ne növekedjen a lakótelep forgalma. Egy, a Gyöngyösi Médiaközpont által végzett online felmérésen egyébként több mintegy 3600 válaszadó 90 százaléka támogatta a gyorsétterem építését.

Minden pályázót támogattak

Még áprilisban írt ki pályázatot polgárőrszervezetek támogatására a képviselő-testület. A város 2023-as költségvetése összesen hárommillió forint értékben tartalmaz támogatást polgárőrszervezetek számára, ennek az összegnek a felosztásáról döntött most a képviselő-testület a két pályázó szervezet között. A döntés értelmében a Gyöngyösi Polgárőrség tevékenységét egy, míg a Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület munkáját kétmillió forinttal támogatta a grémium. A polgárőrszervezetek egyébként szoros kapcsolatot ápolnak a városrendészettel és a rendőrséggel, az egyenruhás szervezetek rendszeresen közösen járőröznek a közbiztonság erősítése érdekében.

Két és félmillió forintos keretösszeggel írt ki pályázatot a képviselő-testület nyugdíjas szervezetek működése és programjai támogatására a képviselő-testület. A pályázati kiírásra összesen tíz szervezet jelentkezett, a grémium mind a tíz szervezet pályázatát pozitívan bírálta el, vagyis valamennyi szervezet támogatását jóváhagyta.

Polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői keret terhére hét alapítvány támogatásáról döntött a képviselő-testület összesen közel félmillió forint értékben.

Megduplázták az ösztöndíj mértékét

A jelenlegi 10 000 forintról havonta 20 000 forintra emelkedik a Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati része Gyöngyösön, ami jóval magasabb, mint amit a megye más települései nyújtanak. A szociálisan rászoruló felsőoktatásban tanulók számára kiírt ösztöndíj a települési önkormányzat, a vármegyei önkormányzat, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított ösztöndíjrészekből áll össze, ennek önkormányzati részét duplázta meg a gyöngyösi önkormányzat, amely 2001 óta minden évben csatlakozik az ösztöndíjrendszerhez. 2023-ban egyébként négy gyöngyösi felsőoktatási hallgató részesül az ösztöndíjban.

Stabil az önkormányzat pénzügyi helyzete

A képviselők elfogadták az önkormányzat 2022-es zárszámadását. A dokumentum szerint a számos bizonytalansági elem és a jelentős központi forráselvonás ellenére a megelőző évekhez hasonlóan a tavalyi év gazdálkodását is megfontoltság és takarékosság jellemezte. Ennek és a folyamatos kontrollnak köszönhetően a város konszolidált költségvetési egyensúlya biztosított volt, és lehetővé tette a kitűzött feladatok megvalósítása mellett az önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának fenntartását. A 2022-es költségvetés maradványa mintegy félmilliárd forintos összeget tett ki, amelynek közel fele kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó rész pedig szabad maradvány, amivel azonban a 2023-as költségvetés megalkotásakor már számoltak, így ez plusz forrást nem jelent az önkormányzat számára.

Az anyatejgyűjtő állomás helyett a védőnők segítenek az anyukáknak

2023. június 30-ától megváltozik az anyatejhez jutás módja Gyöngyösön. A többlet anyatejjel rendelkező anyák eddig az anyatejgyűjtő állomáson keresztül adhatták le anyatejüket, ami az állomás szakembereinek közvetítésével jutott el a gyermeküket természetes úton táplálni képtelen édesanyákhoz, ezentúl azonban a területi védőnők közvetítésével juthatnak biztonságos módon anyatejhez az anyukák.

Az anyatejgyűjtő állomás 1966 óta működött Gyöngyösön, a kihasználtsága azonban évek óta csökkent, 2022-ben havonta 1 és 4 fő között változott a tejet leadók anyukák száma. Az állomás ráadásul a védőnői szolgálattal egy épületben működik, így a védőnők állami átvétele után az eddig is drasztikusan emelkedő rezsiköltségek még tovább emelkednek majd, így pedig az eddig is veszteségesen működő állomás fenntartása még többe kerülne az önkormányzatnak. A képviselők nem először tárgyaltak az anyatejgyűjtő jövőjéről, eddig mindig a további működtetés mellett foglaltak állást, most azonban a körülményeket mérlegelve úgy döntöttek, nem finanszírozzák tovább a minimális kihasználtsággal, de egyre drágábban működő állomást.

Mindez azonban az anyukák számára nem jelenti azt, hogy ne juthatnának ellenőrzött módon anyatejhez. Azt ugyanis a gyerekorvosok javaslata alapján a területi védőnők útján továbbra is megkaphatják, ráadásul az eddigieknél kényelmesebb módon, házhoz szállítva.

Nem mindenki vállalta a hétvégi nyitvatartást

A képviselők a legutóbbi ülésen döntöttek a kulturális szervezetek támogatásáról. Az önkormányzat idén először egységes pontrendszer alapján, pályázat útján osztotta fel a költségvetésben szereplő 40 millió forintos támogatási keretet a kulturális szervezetek, csoportok között. A támogatásra közgyűjtemények is pályáztak, azonban a feltételeknek a mátrafüredi Palóc Babamúzeumon kívül egyik sem felelt meg, a pályázat ugyanis a támogatás feltételéül szabta, hogy a gyűjtemények hétvégén is látogathatók legyenek. Az önkormányzat felhívással élt a múzeumok felé, hogy a támogatás érdekében változtassanak nyitvatartási rendjükön, ezt azonban csak a Huszár Lajos Éremtárnak és a Herman Lipót kiállításnak otthont adó Vachott Sándor Városi Könyvtár vállalta, a Szent Bertalan-templom Kincstára, illetve a Ferences Rendtartomány műemlék könyvtára elzárkózott a vasárnapi nyitvatartástól, noha országszerte számos példa van rá, hogy turisztikai szempontból fontos egyházi gyűjtemények a hét utolsó napján nyitva tartanak.

Folytatódik az útfelújítás

Még 2020-ban döntött a képviselő-testület arról, hogy elvégzi a Gyár utca felújítását az úttest szélesítésével, az út menti csapadékvíz-elvezető árok és a járda felújításával. A tervezett beruházás azonban a koronavírus-járvány pénzügyi hatásai miatt 2022-2023-ra tolódott. Tavaly a csapadékvízelvezető-rendszer és a járda felújítására került sor közel 16 millió forintból, idén pedig az útszélesítést és -felújítást végzik el, amire a Sándoraszfalt Útépítő Kft. nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot, amit elfogadott a testület, amely úgy döntött, hogy idén 32 és fél millió forintot biztosít a felújításra, míg a fennmaradó, 13,3 millió forint értékű munkák jövőre valósulnak majd meg.

Megújul a vasút, épül az Eurovelo 14

A képviselő-testület két állami beruházás érdekében is megkezdte a településrendezési eszközök módosítását. Az egyik beruházás a Vámosgyörk-Gyöngyös vasútvonal felújítása, amely a vasúti pálya felújítása mellett tartalmazza többek között a kitérőgyári megállóhely áthelyezését a városközponthoz közelebb, P+R parkoló építéssel, az állomásépület felújítását és akadálymentes peronok kiépítését. A másik beruházás keretében az Eurovelo 14 nemzetközi kerékpárúthálózat részeként kerékpárutat hoznának létre. Az épülő Eurovelo 14 a vizek köré épülve Salzburg és Debrecen között húzódik majd, városunkba a Hatvan-Selyp-Petőfibánya-Szücsi-Gyöngyöspata-Gyöngyöstarján-Gyöngyös útvonalon érkezik, és Eger felé vezet majd tovább. A testület hozzájárult a helyi szabályozás szükséges módosításához.

Beszámolókat fogadtak el

A képviselők egy sor beszámolót elfogadtak májusi ülésükön, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ a 2022-es szociális feladatellátási tevékenységéről, majd a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásellátásáról is beszámolt. Ez utóbbi napirendi pont tárgyalásakor került a grémium elé a bölcsődék működéséről szóló beszámoló is. Ugyancsak most került a testület elé több közalapítvány beszámolója, a 2022-es belső ellenőrzési beszámoló, valamint a város lakosságának egészségügyi állapotáról szóló beszámoló, amely az orvosi ügyeletet működtető társaság, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház és a Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adataiból állt össze.

Ez utóbbi dokumentumból egyebek mellett az is kiderült, hogy 2022-ben összesen 3132 koronavírusos megbetegedést regisztráltak Gyöngyösön, és összesen 25-en vesztették életüket a Covid-19 megbetegedésben. A megbetegedések mintegy felét egyébként januárban és februárban regisztrálták. A beszámolót az egészségügyi kerekasztal előzetesen véleményezte, bár az ülésen sem a városi kórház, se egyéb szakmai szervezetek képviselő nem vettek részt, ahogy a testületi ülésen sem tudták szakembereknek feltenni kérdésüket a képviselők, így többek között arra sem kaphattak választ, mikor indul az új állami ügyeleti rendszer a városban.

A májusi ülésen került a képviselő-testület elé valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2022-es gazdálkodásának pénzügyi mérlege és eredménykimutatása. A grémium a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft., a Városgondozási Zrt., a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft., a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft., valamint a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. beszámolóját is elfogadta.

Továbbra is Molnár Lászlóné vezeti az óvodákat

A képviselő-testület márciusban döntött úgy, hogy pályázatot ír ki Gyöngyös Város Óvodái intézményvezetői pozíciójára, miután a jelenlegi vezető megbízatása július 31-én lejár. Az április 25-i határidőig egyedül a jelenlegi vezető, Molnár Lászlóné pályázott a pozícióra. Molnár Lászlóné 15 éve vezeti a kilenc tagóvodát tömörítő, 166 munkavállalóval rendelkező intézményt, és a grémium döntése értelmében a következő öt évben is betölti pozícióját.

Utcát neveznek el Richter Gedeonról

Hét új utcát alakítanak ki a Dél-Kálváriaparton egy magántulajdonban lévő területen, amelyen új lakópark építése kezdődött. A dombon bevett gyakorlatnak megfelelően az új utcákat a Gyöngyös-Nagyrédei Víztározón megtalálható madarakról és híres gyöngyösiekről nevezik el, így Richter Gedeon és Rábl Károly utca mellett lesz a dombon Bíbic-köz, Őszapó-köz, Jégmadár utca és Szárcsa-köz is.

Kitüntetésekről döntöttek

A grémium döntött a Gyöngyös Város Egészségügyéért kitüntetés odaítéléséről, amire idén dr. Vértes Editet, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház főorvosát, valamint dr. Albert István tüdőgyógyászt, a Mátrai Gyógyintézet klinikai onkológus szakorvosát tartotta legméltóbbnak a képviselők többsége. A Gyöngyös Közszolgálatáért kitüntetést Bernáth Ferencné, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal hatósági osztályának szociális szakügyintézője, valamint Dr. Erdeiné Albert Anikó, a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal szociális és gyámügyi ügyintézőjének ítélték.

A májusi ülésen arról is döntés született, hogy a Heves Vármegyei Önkormányzat által odaítélt Heves Vármegyéért kitüntető díjra a Vachott Sándor Városi Könyvtár Könyvtári Hírmondó csapatát, vagyis Jakab Zsoltot és Szabó Dénest, valamint Veress Andrást, a Mátrai Erőmű Búvárklub szakedzőjét terjeszti fel a gyöngyösi képviselő-testület.

Kiemelt tartalmak