Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Telefonkönyv

Hiesz György
polgármester
Kévés Tamás
alpolgármester
Kárpáti István
alpolgármester
Dr. Kozma Katalin
jegyző

Városvezetés

Dr. Rédei Rita
aljegyző

Bezzeg Enikő
kabinetvezető
Pifkó Tamás
kommunikációs vezető
Németi László
főépítész
Kiss Ágnes
építész
Snakóczki Andrea
nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek

Polgármesteri kabinet

Sohajda Helga
polgármesteri titkár
Juhász Szilvia
alpolgármesteri asszisztens

Polgármesteri kabinet

Deák Éva
polgármesteri asszisztens
Csárdás László
külügyi referens

Tornay Tamás
társulási koordinátor
Veresné Kocsis Natália
személyzeti vezető

Testületi csoport

Jávorszkiné Gubancsik Gréta
bizottsági koordinátor
Gyurka Zoltánné
titkárság
Kiss Edit
jegyzőkönyvvezető, hivatali kapu kezelése

Informatika

Molnár József
informatikus
Ágó Róbert
informatikus
Barkányiné Nemes Katalin
adminisztrátor, hivatali kapu kezelése

Iktató

Tóth Éva
iktatás
Kiss Gyuláné
iktatás
Baranyi Éva
iktatás

Vagyonkezelő csoport

Dr. Benedek Gabriella Barbara
csoportvezető, önkormányzati ingatlanok adásvétele
Földháziné Majláth Ilona
önkormányzati mezőgazdasági földek, helyiségek
Lakatosné Szöllősi Andrea
önkormányzati bérlakások, lakáscélú helyi támogatás

Gondnokság

Csupek Andrej
gondnok
Gonda Béláné
takarító
Bangó Zoltánné
takarító
Valiskó Józsefné
takarító
Badar Ildikó
takarító
Tóth Zsuzsanna
takarító
Erdei József
karbantartó
Joóné Barcsik Ágnes
takarító

Postázó

Juhász Heléna
adminisztrátor

Ügyfélszolgálat

Faxszám
Információ
---
Biztonsági őr

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása

Németh Dóra
belső ellenőrzési vezető
Kollátiné Kiss Andrea
belső ellenőr

Dr. Horváth Gábor
igazgató
Dr. Kádas Tibor
igazgatóhelyettes (ügyfélkapcsolati vezető)
Tóth Bernadett
adminisztrátor

Igazgatási csoport

Csépányné Kovács Emese
csoportvezető
üzlet bejelentés, működési engedélyezés, (E-Zs) szálláshelyek, (A-Zs) vásár, piac, (A-Zs)
Tatár Andrea
adminisztrátor
Alföldi Éva
hagyatékkal és vagyonleltár felvételével kapcsolatos ügyintézés (A-L)
Szerdahelyi Ákos
igazgatási ügyintéző
címnyilvántartás és címigazolás, Központi Címregiszter, ipari tevékenység bejelentése, telepek
Dr. Csomor Andrea
igazgatási ügyintéző
ipari tevékenység bejelentése, telepek (A-D), kereskedelem (A-D), rendezvénytartás (A-D), birtokvédelem,  (A-Zs) lakossági panasz, (A-Zs) talált tárgyak

Anyakönyvi csoport

Takács Tímea
anyakönyvvezető
Zaja Eszter
anyakönyvvezető
Labanczné Laki Andrea
anyakönyvvezető

Szociális és gyámügyi csoport

Molnár Eszter
csoportvezető
krízistámogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőanyagtámogatás és méltányossági ápolási díj (A-É); tanszertámogatás (A-K); lakásfenntartási támogatás /magántulajdonú, önk. bérlakásnál/ (A-K); távhős lakások teljes körében krízistámogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőtámogatás és méltányossági ápolási díj (A-É); tanszertámogatás (A-K); lakásfenntartási támogatás"
Berta Mónika
hagyatéki ügyintéző
hagyatékkal kapcsolatos ügyintézés (M-ZS) Szociális ügyintéző krízistámogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőanyagtámogatás és méltányossági ápolási díj (F-J); rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (A-F); köztemetés (A-K); családvédelmi koordinátor (D-J)
Szögedi Melinda
szociális ügyintéző
létfenntartási támogatás (A-B, D-F, és L-P); krízistámogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőanyagtámogatás, és méltányossági ápolási díj (L-P); lakásfenntartási támogatás /magántulajdonú lakásnál/ (L-Zs); tanszertámogatás (L-Zs); családvédelmi koordináció (A-B, és L-P)
Vasasné Kormos Anikó
szociális ügyintéző
létfenntartási támogatás (C-Cs és G-K); krízistámogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőanyagtámogatás és méltányossági ápolási díj (K); rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (G-Ly); lakásfenntartási támogatás /önk. bérlakásnál/ (L-Zs); étkezési térítési díj támogatás; köztemetés (L-Zs); családvédelmi koordinátor (C-Cs, és K)
Deli Bernadett
adminisztrátor
Kocsis László Péter
Szociális és gyámügyi ügyintéző
Létfenntartási támogatás (R-Zs); krízistámogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőanyagtámogatás és méltányossági ápolási díj (R-Zs); rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (M-Zs); családvédelmi koordinátor (R-Zs)

Intézményi Ellátások Csoportja

Erdélyiné Gáspár Katalin
esélyegyenlőségi, óvodai, drogprevenciós és ifjúsági ügyekkel kapcsolatos ügyintézés
Baloghné Juhász Anita
intézményi és szünidei gyermekétkeztetési ügyek
Horváth Anita
adminisztrátor
Ancsin Adrienn
bölcsődei, gyermekjóléti és szociális intézményi, ill. egészségügyi alapellátási ügyek

Kovács Róbert
igazgató
Jeszenszkiné Szikra Brigitta
igazgatóhelyettes (ügyfélkapcsolati vezető)
Tóth Csilla
Adminisztrátor

Költségvetési és kincstári csoport

Pintér Ágnes
költségvetés és beszámoló összeállítás, normatíva elszámolás, támogatások
Lukovszki Edina
GYKÖH és nemzetiségi önkormányzatok könyvelése
Szabó Ildikó
közszolgáltatási csoport könyvelése
Jobbágyné Túry Krisztina
banki utalások
Czivinger Gáborné
pénztár
Sütő Beáta
számlázás, könyvelés (társulások)
Pénztár
---
Dr. Horváthné Ambruzs Anikó
intézményi referens, biztosítási ügyintéző
Szűcsné Palik Zsuzsanna
költségvetési ügyintéző
Hídvéginé Máté Mónika
tárgyi eszköz könyvelés

Intézményi könyvelés

Szerdahelyi Mercédesz
könyvelés (bölcsődék)
Herperger Csilla
könyvelés (óvodák)
Bunkóczy Judit
költségvetési ügyintéző

Intézményi bér- és munkaügy

Gurúz Mária
bér és munkaügyek (az önkormányzat és a Közös Hivatal)
Várady Réka
bér és munkaügyek (intézmények), helyi és munkáltatói lakástámogatási kölcsönök, megvásárolt bérlakások ügyintézése

Adócsoport

Csupekné Bedő Éva
csoportvezető

Adóügyi ügyintézők

Fricz Andrea
adóügyek (Bf - D)
Nagy Judit
adóügyek (1. sz. Lakszöv-99. Ker.) (H - Í), adó- és értékbizonyítvány (teljes adózói körben)
Fisterné Ördög Ildikó
adóügyek (J - Kő)
Bozsik Eszter
adóügyek (Kp - Mő)
Kiss Beatrix
adóügyek (Mp - Rh)
Bodó Edit
adóügyek (Ri - Sz)
Imre Éva
adóügyek (T - Zs)
Frikk Henriett
helyi adótartozások behajtása (teljes adózói körben)
Wachtler Zsuzsa
adóügyek (A - Bé), adók módjára behajtás (teljes adózói körben)
Kissné Mócsány Tímea
adóügyek (E - Gy)

Könyvelés

Vernyik Tamásné
adóügyi ügyintéző, könyvelés

Juhász Katalin
igazgató (ügyfélkapcsolati vezető)
Szilágyi Attila
igazgatóhelyettes, hatósági ügyek
Hlavács Viktória
titkárság, hivatali kapu, méhek nyilvántartása, gépjármű tárolási engedélyek (3,5 t felett)
Sütő Elek Sándor
energetikai ügyek, közvilágítás; külső beruházások ellenőrzése, kátyúzások

Városfejlesztési és városüzemeltetési igazgatóság

Bondor Györgyi
parkfenntartás- Mfüred, parlagfű, ivókutak-díszkutak, temetők
Nagy László
útkezelő, fizetős parkolók

Városfejlesztési és városüzemeltetési igazgatóság

Boros Vince
városgazda, köztisztasági feladatok
Nékám Nelli
közfoglalkoztatás, közérdekű munkavégzés, rágcsálómentesítés, beszállítói lista
Jenei Pálma
játszóterek, fitnesz parkok, ebnyilvántartás, állattartás, mátrai létesítmények
Kiss István
önkormányzati beruházások, felújítások
Szabadné Kohajda Enikő
postázás, igazgatósági ügyek
Safranka Sándor
önkormányzat intézmények műszaki ügyei, zajvédelem, lakossági kutak engedélyezése
Dr. Angyal Árpád Béláné
önkormányzat intézmények műszaki ügyei, külső beruházások ellenőrzése
Dánné Szabó Anikó
környezetvédelem, csapadékvíz, szennyvíz

Járőrszolgálat:
...
Ferenczy Dániel
igazgató
Tresó Gábor
járőrszolgálati és műveleti rendészetvezető helyettes
Török János
ügyviteli és mezőőrségi műveleti vezető

Városrendészet

Kissné Szőke Ildikó
ügyviteli feladatokért felelős közterület-felügyelő (közterület-használat)
Péntek Ildikó
adminisztrátor

Közterület-felügyelők

Közterület-felügyelet
központi elérhetőségek
Guba Gergő
közterület-felügyelő (térfelügyeleti csoportvezető)
Binder László
közterület-felügyelő
Kovács Krisztián
közterület-felügyelő
Soltész Balázs
közterület-felügyelő
Soltész Sándor
közterület-felügyelő
Tóth Árpád
közterület-felügyelő
Tugyi-Patócs Attila
közterület-felügyelő
Balogh István
közterület-felügyelő
Góczi Anita
közterület-felügyelő
Németh Lajos
közterület-felügyelő
Hatalyák Péter Mihály
közterület-felügyelő
Mádi Attila
közterület-felügyelő
Tar Ádám
közterület-felügyelő
Jámbor Viktor
közterület-felügyelő
Gálovits József
segédfelügyelő

Mezei Őrszolgálat

Mezőőrök
Besze Ferenc
mezőőr
Ozsvárt Mihály
mezőőr
Juhász Gábor
mezőőr
Kereső
Generic selectors
Csak pontos egyezés
Címben keres
Tartalomban keres
Post Type Selectors
telefonkonyv
rendeletek
nyomtatvanyok