ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Telefonkönyv

Hiesz György
polgármester
Kévés Tamás
alpolgármester
Kárpáti István
alpolgármester

Városvezetés

Dr. Kozma Katalin
jegyző
Dr. Rédei Rita
aljegyző

Bezzeg Enikő
kabinetvezető
Pifkó Tamás
kommunikációs vezető
Németi László
főépítész
Kiss Ágnes
építész

Polgármesteri kabinet

Snakóczki Andrea
nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek
Sohajda Helga
polgármesteri titkár

Polgármesteri kabinet

Juhász Szilvia
alpolgármesteri asszisztens
Deák Éva
polgármesteri asszisztens
Csárdás László
külügyi referens

Tornay Tamás
társulási koordinátor
Veresné Kocsis Natália
személyzeti vezető

Testületi csoport

Jávorszkiné Gubancsik Gréta
bizottsági koordinátor
Gyurka Zoltánné
titkárság
Garics Melinda
jegyzőkönyvvezető, hivatali kapu kezelése

Informatika

Molnár József
informatikus
Ágó Róbert
informatikus
Barkányiné Nemes Katalin
adminisztrátor, hivatali kapu kezelése

Iktató

Tóth Éva
iktatás
Kiss Gyuláné
iktatás
Baranyi Éva
iktatás

Vagyonkezelő csoport

Dr. Benedek Gabriella
csoportvezető, önkormányzati ingatlanok adásvétele
Földháziné Majláth Ilona
önkormányzati mezőgazdasági földek, helyiségek
Lakatosné Szöllősi Andrea
önkormányzati bérlakások, lakáscélú helyi támogatás

Gondnokság

Bendiák István
gépkocsivezető
Csupek Andrej
gondnok
Gonda Béláné
takarító
Oláh Anna
takarító
Farkas Laura
takarító
Baranyiné Márkus Mónika
takarító
Bangó Zoltánné
takarító
Pintér Istvánné
takarító
Valiskó Józsefné
takarító
Sasvári Pálné
takarító

Postázó

Juhász Heléna
adminisztrátor

Ügyfélszolgálat

Faxszám
Információ
---
Biztonsági őr

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása

Németh Dóra
belső ellenőrzési vezető
Kollátiné Kiss Andrea
belső ellenőr

Dr. Horváth Gábor
igazgató
Tóth Bernadett
adminisztrátor

Igazgatási csoport

Csépányné Kovács Emese
csoportvezető
kereskedelem, üzletek, szálláshelyek, rendezvénytartás /A-K/, birtokvédelem /A-K/, talált tárgyak, hatósági bizonyítvány
Safranka Sándor
általános igazgatási ügyintéző
telepengedély, ipari tevékenység bejelentés, címképzés, címnyilvántartás, rendezvénytartás /L-Zs/, birtokvédelem /L-Zs/, és közösségi együttélés szabályaival kapcsolatos ügyek
Tatár Andrea
adminisztrátor
Alföldi Éva
hagyatékkal és vagyonleltár felvételével kapcsolatos ügyintézés

Anyakönyvi csoport

Takács Tímea
anyakönyvvezető
Zaja Eszter
anyakönyvvezető
Labanczné Laki Andrea
anyakönyvvezető

Szociális és gyámügyi csoport

Molnár Eszter
csoportvezető
krízistámogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőtámogatás és méltányossági ápolási díj (A-É); tanszertámogatás (A-K); lakásfenntartási támogatás
Dr. Erdeiné Albert Anikó
gyámügyi ügyintéző
létfenntartási támogatás (R-Zs), krízistámogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőtámogatás, méltányossági ápolási díj (R-Zs) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (M-Zs)
Berta Mónika
szociálpolitikai ügyintéző
létfenntartási támogatás (D-J), krízistámogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőtámogatás, méltányossági ápolási díj (F-J), rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (A-F); lakásfenntartási támogatás / (A-K); köztemetés ( A-K), családvédelmi koordinátor (D-J)
Szögedi Melinda
szociálpolitikai ügyintéző
Létfenntartási támogatás : A-B és L-P; krízistámogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőtámogatás, méltányossági ápolási díj L-P; lakásfenntartási támogatás /magántulajdonú lakásnál/ (L-Zs), tanszertámogatás (L-Zs) családvédelmi koordinátor.: A-P
Vasasné Kormos Anikó
szociális ügyintéző
Létfenntartási támogatás (C-K), krízistámogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőtámogatás, méltányossági ápolási díj (K), rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (G-Ly); lakásfenntartási támogatás /önk. bérlakásnál/ (L-Zs), étkezési térítési díj támogatás, köztemetés (L-Zs), családvédelmi koordinátor: (C-Cs, és K)
Deli Bernadett
adminisztrátor
Szerdahelyi Ákos
adminisztrátor

Intézményi Ellátások Csoportja

Erdélyiné Gáspár Katalin
esélyegyenlőségi, óvodai, drogprevenciós és ifjúsági ügyekkel kapcsolatos ügyintézés
Nagyné Szakál Mária
bölcsődei, gyermekjóléti és szociális intézményi, ill. egészségügyi alapellátási ügyek
Baloghné Juhász Anita
intézményi és szünidei gyermekétkeztetési ügyek
Horváth Anita
adminisztrátor

Kovács Róbert
igazgató
Jeszenszkiné Szikra Brigitta
igazgatóhelyettes (ügyfélkapcsolati vezető)
Tóth Csilla
Adminisztrátor

Költségvetési és kincstári csoport

Karnok Mónika
tárgyi eszköz könyvelés
Pintér Ágnes
költségvetés és beszámoló összeállítás, normatíva elszámolás, támogatások
Lukovszki Edina
GYKÖH és nemzetiségi önkormányzatok könyvelése
Szabó Ildikó
közszolgáltatási csoport könyvelése
Jobbágyné Túry Krisztina
banki utalások
Czivinger Gáborné
pénztár
Sütő Beáta
számlázás, könyvelés (társulások)
Pénztár
---
Dr. Horváthné Ambruzs Anikó
intézményi referens, biztosítási ügyintéző
Szűcsné Palik Zsuzsanna
költségvetési ügyintéző

Intézményi könyvelés

Szerdahelyi Mercédesz
könyvelés (bölcsődék)
Herperger Csilla
könyvelés (óvodák)
Bunkóczy Judit
költségvetési ügyintéző

Intézményi bér- és munkaügy

Gurúz Mária
bér és munkaügyek (az önkormányzat és a Közös Hivatal)
Várady Réka
bér és munkaügyek (intézmények), helyi és munkáltatói lakástámogatási kölcsönök, megvásárolt bérlakások ügyintézése

Adócsoport

Csupekné Bedő Éva
csoportvezető

Adóügyi ügyintézők

Fricz Andrea
adóügyek (Bp - Fg)
Nagy Judit
adóügyek (Fh - Hd), adó és értékbizonyítvány (teljes adózói körben)
Fisterné Ördög Ildikó
adóügyek (He - Kí)
Bozsik Eszter
adóügyek (Kj - Mí)
Gálné Kiss Beatrix
adóügyek (Mk - Rd)
Bodó Edit
adóügyek (Re - Szú)
Imre Éva
adóügyek (1. sz. Lakszöv-99. Ker.), (Szü - Zs)
Frikk Henriett
helyi adó tartozások behajtása
Wachtler Zsuzsa
adóügyek (A - Bő), köztartozások behajtása (teljes adózói körben)

Könyvelés

Vernyik Tamásné
adóügyi ügyintéző, könyvelés

Juhász Katalin
igazgató (ügyfélkapcsolati vezető)
Szilágyi Attila
igazgatóhelyettes, hatósági ügyek, mátrai létesítmények
Hlavács Viktória
titkárság, hivatali kapu, méhek nyilvántartása, tárolási engedélyek (3,5 t felett)

Városfejlesztési és városüzemeltetési igazgatóság

Majdán László
energetikai ügyek, közvilágítás
Molnár József
önkormányzati beruházások, földutak karbantartása

Városfejlesztési és városüzemeltetési igazgatóság

Bondor Györgyi
parkfenntartás, fakivágás, parlagfű
Dr. Szemes Paula
környezetvédelem, csapadékvíz, hulladékgazdálkodás
Kővári László
útellenőr, kátyúzás
Nagy László
útkezelő, fizetős parkolók
Gáber János
külső beruházások ellenőrzése (hétfő-csütörtök)
Boros Vince
városgazda, köztisztasági feladatok
Jenei Pálma
játszóterek, temetők üzemeltetése, ebnyilvántartás

Városfejlesztési és városüzemeltetési igazgatóság

Izsvák Zsolt
önkormányzati intézmények karbantartása
Kiss István
önkormányzati beruházások
Szabadné Kohajda Enikő
postázás, igazgatósági ügyek
Nékám Nelli
közfoglalkoztatás, rágcsálómentesítés

Zöld szám, hibabejelentés:
37/ 303-351
Járőrszolgálat:
...
Ferenczy Dániel
igazgató

Városrendészet

Török János
rendészeti csoportvezető
Péntek Ildikó
adminisztrátor

Mezei Őrszolgálat

Mezőőrök
Besze Ferenc
mezőőr
Török István
mezőőr

Közterület-felügyelők

Közterület-felügyelet
központi elérhetőségek
Binder László
közterület-felügyelő
Kovács Krisztián
közterület-felügyelő
Soltész Balázs
közterület-felügyelő
Soltész Sándor
közterület-felügyelő
Tóth Árpád
közterület-felügyelő
Lánczy Ferenc Géza
közterület-felügyelő
Kissné Szőke Ildikó
közterület-felügyelő
Tugyi-Patócs Attila
közterület-felügyelő
Balogh István
közterület-felügyelő
Tresó Gábor
közterület-felügyelő
Góczi Anita
közterület-felügyelő
Tresóné Jarabek Anna
közterület-felügyelő
Hatalyák Péter Mihály
közterület-felügyelő
Németh Lajos
közterület-felügyelő
Mádi Attila
köztisztasági ügyintéző
Tar Ádám
köztisztasági ügyintéző
Kereső
Generic selectors
Csak pontos egyezés
Címben keres
Tartalomban keres
Post Type Selectors
telefonkonyv
rendeletek
nyomtatvanyok