ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Telefonkönyv

Hiesz György
polgármester
Kévés Tamás
alpolgármester
Kárpáti István
alpolgármester
Dr. Kozma Katalin
jegyző
Dr. Rédei Rita
aljegyző

Bezzeg Enikő
kabinetvezető
Németi László
főépítész
Kiss Ágnes
építész
Juhász Marianna
kommunikációs menedzser
Snakóczki Andrea
nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek
Benedek Gabriella
polgármesteri titkár
Sohajda Helga
polgármesteri asszisztens
Mikó Dalma
alpolgármesteri asszisztens
Dorsánszki Zsolt
főenergetikus

Tornay Tamás
társulási koordinátor
Veresné Kocsis Natália
személyzeti vezető

Testületi csoport

Jávorszkiné Gubancsik Gréta
bizottsági koordinátor
Gyurka Zoltánné
titkárság
Garics Melinda
jegyzőkönyvvezető

Informatika

Molnár József
informatikus
Ágó Róbert
informatikus
Barkányiné Nemes Katalin
adminisztrátor

Iktató

Tóth Éva
iktatás
Tóth Bernadett
iktatás
Kiss Gyuláné
iktatás

Vagyonkezelő csoport

Dr. Birizdó Éva
csoportvezető; önkormányzati ingatlanok adásvétele
Földháziné Majláth Ilona
önkormányzati mezőgazdasági földek, helyiségek
Lakatosné Szöllősi Andrea
önkormányzati bérlakások, lakáscélú helyi támogatás
Dr. Horváthné Ambruzs Anikó
adminisztrátor, hivatali kapu kezelése

Gondnokság

Bendiák István
gépkocsivezető
Csupek Andrej
gondnok
Oroszi Attila
karbantartó

Postázó

Juhász Heléna
adminisztrátor

Ügyfélszolgálat

Faxszám
Információ
---
Biztonsági őr

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása

Németh Dóra
belső ellenőrzési vezető
Kollátiné Kiss Andrea
belső ellenőr

Dr. Horváth Gábor
igazgató
Dr. Árvai Gergely
igazgatóhelyettes (ügyfélkapcsolati vezető)
Szekrényes Gyöngyi
adminisztrátor

Igazgatási csoport

Dérné Jakosits Ildikó
anyakönyvvezetés
Csépányné Kovács Emese
csoportvezető
kereskedelem, üzletek, szálláshelyek, rendezvénytartás /A-K/, birtokvédelem /A-K/, talált tárgyak, hatósági bizonyítvány
Safranka Sándor
általános igazgatási ügyintéző
telepengedély, ipari tevékenység bejelentés, címképzés, címnyilvántartás, rendezvénytartás /L-Zs/, birtokvédelem /L-Zs/, és közösségi együttélés szabályaival kapcsolatos ügyek
Tatár Andrea
adminisztrátor
Alföldi Éva
hagyatékkal és vagyonleltár felvételével kapcsolatos ügyintézés
Takács Tímea
anyakönyvvezető

Szociális és gyámügyi csoport

Molnár Eszter
csoportvezető
krízistámogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőtámogatás és méltányossági ápolási díj (A-É); tanszertámogatás (A-K); lakásfenntartási támogatás
Dr. Erdeiné Albert Anikó
gyámügyi ügyintéző
létfenntartási támogatás (R-Zs), krízistámogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőtámogatás, méltányossági ápolási díj (R-Zs) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (M-Zs)
Berta Mónika
szociálpolitikai ügyintéző
létfenntartási támogatás (D-J), krízistámogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőtámogatás, méltányossági ápolási díj (F-J), rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (A-F); lakásfenntartási támogatás / (A-K); köztemetés ( A-K), családvédelmi koordinátor (D-J)
Szögedi Melinda
szociálpolitikai ügyintéző
Létfenntartási támogatás : A-B és L-P; krízistámogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőtámogatás, méltányossági ápolási díj L-P; lakásfenntartási támogatás /magántulajdonú lakásnál/ (L-Zs), tanszertámogatás (L-Zs) családvédelmi koordinátor.: A-P
Vasasné Kormos Anikó
szociális ügyintéző
Létfenntartási támogatás (C-K), krízistámogatás, temetési támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőtámogatás, méltányossági ápolási díj (K), rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (G-Ly); lakásfenntartási támogatás /önk. bérlakásnál/ (L-Zs), étkezési térítési díj támogatás, köztemetés (L-Zs), családvédelmi koordinátor: (C-Cs, és K)
Deli Bernadett
adminisztrátor
Szerdahelyi Ákos
adminisztrátor

Intézményi Ellátások Csoportja

Erdélyiné Gáspár Katalin
esélyegyenlőségi, óvodai, drogprevenciós és ifjúsági ügyekkel kapcsolatos ügyintézés
Nagyné Szakál Mária
bölcsődei, gyermekjóléti és szociális intézményi, ill. egészségügyi alapellátási ügyek
Baloghné Juhász Anita
intézményi és szünidei gyermekétkeztetési ügyek
Horváth Anita
adminisztrátor

Kovács Róbert
igazgató
Kiss Mónika
igazgatóhelyettes (ügyfélkapcsolati vezető)
Tóth Csilla
adminisztrátor

Költségvetési és kincstári csoport

Becsaj Judit
Gyöngyös Városi Önkormányzat főkönyvi könyvelése
Karnok Mónika
tárgyi eszköz könyvelés
Pintér Ágnes
költségvetés és beszámoló összeállítás, normatíva elszámolás, támogatások
Lukovszki Edina
GYKÖH és nemzetiségi önkormányzatok könyvelése
Szabó Ildikó
közszolgáltatási csoport könyvelése
Jobbágyné Túry Krisztina
számlázás
Valiskó Janka
számlázás, könyvelés
Czivinger Gáborné
pénztáros
Sütő Beáta
számlázás, könyvelés (társulások)
Pénztár
---

Intézményi könyvelés

Lakatos Georgina
könyvelés (bölcsődék), megvásárolt bérlakások ügyintézése
Herperger Csilla
könyvelés (óvodák)
Bunkóczy Judit
könyvelés (Könyvtár), biztosítással érintett káresemények

Intézményi bér- és munkaügy

Gurúz Mária
bér és munkaügyek (az önkormányzat és a Közös Hivatal)
Várady Réka
bér és munkaügyek (intézmények), helyi és munkáltatói lakástámogatási kölcsönök

Adócsoport

Csupekné Bedő Éva
csoportvezető
Mártonné Szalai Szilvia
adminisztrátor

Adóügyi ügyintézők

Fricz Andrea
adóügyek (Bp - Fg)
Nagy Judit
adóügyek (Fh - Hd), adó és értékbizonyítvány
Fisterné Ördög Ildikó
adóügyek (He - Kí)
Bozsik Eszter
adóügyek (Kj - Mí)
Gálné Kiss Beatrix
adóügyek (Mk - Rd)
Bodó Edit
adóügyek (Re - Szú)
Imre Éva
adóügyek (Szü - Zs)
Frikk Henriett
helyi adó tartozások behajtása
Wachtler Zsuzsa
adóügyek (A - Bő, valamint az 1. sz. Lakszöv-99 Ker.) gépjárműadó, idegenforgalmi adó, köztartozások behajtása

Könyvelés

Vernyik Tamásné
adóügyi ügyintéző, könyvelés

Juhász Katalin
igazgató, ügyfélkapcsolati vezető, gyepmesteri telep
Szilágyi Attila
igazgatóhelyettes
Hlavács Viktória
titkárság, méhek nyilvántartása
Deák Éva
titkárság
Majdán László
energetikai ügyek, közvilágítás
Molnár József
önkormányzati beruházások, földutak karbantartása
Vaszkun Csaba
mátrai és sástói létesítmények, önkormányzati beruházások
Bondor Györgyi
parkfenntartás, játszóterek, fakivágás, parlagfű
Dr. Szemes Paula
környezetvédelem, csapadékvíz, hulladékgazdálkodás
Kővári László
útellenőr, kátyúzás
Vojtek Nikoletta
útkezelő, fizetős parkolók
Gáber János
temetők üzemeltetése, KEHOP projekt
Boros Vince
városgazda, köztisztasági feladatok
Szopkó-Csapó László
közfoglalkoztatási irányító
Rácz Tamás
önkormányzati intézmények karbantartása
Nékám Nelli
közfoglalkoztatás, rágcsálómentesítés, kóbor ebek
Deme József
karbantartó csoport, raktáros

Zöld szám, hibabejelentés:
37/ 303-351
Járőrszolgálat:
...
Ferenczy Dániel
igazgató
Török János
rendészeti csoportvezető
Péntek Ildikó
adminisztrátor

Mezei Őrszolgálat

Mezőőrök
Besze Ferenc
mezőőr
Szabó Sándor János
mezőőr
Török István
mezőőr
Sarkadi János Bálint
mezőőr

Közterület-felügyelők

Közterület-felügyelet
központi elérhetőségek
Binder László
közterület-felügyelő
Kókai Ferenc
közterület-felügyelő
Kovács Krisztián
közterület-felügyelő
Nádudvari Károly
közterület-felügyelő
Soltész Balázs
közterület-felügyelő
Soltész Sándor
közterület-felügyelő
Tóth Árpád
közterület-felügyelő
Lánczy Ferenc Géza
közterület-felügyelő
Kissné Szőke Ildikó
közterület-felügyelő
Tugyi-Patócs Attila
közterület-felügyelő
Balogh István
közterület-felügyelő
Tresó Gábor
közterület-felügyelő
Góczi Anita
közterület-felügyelő
Kereső
Generic selectors
Csak pontos egyezés
Címben keres
Tartalomban keres
telefonkonyv
rendeletek
nyomtatvanyok