Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Tegyen javaslatot ön is, kié legyen a Heves Megyéért Kitüntető Díj

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!

A Heves Megyéért Kitüntető Díj idei jutalmazottjára május 10-ig várják a javaslatokat. A kitüntetésre Gyöngyös önkormányzata is javaslatot tehet. A példamutató magánszemélyek és közösségek kiválasztásához május 10-ig örömmel fogadja a lakossági javaslatokat. A Heves Megyéért Kitüntető Díjat a Heves Megyei Önkormányzat a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, a megye emberi értékeinek megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló példamutató tevékenység elismerésére alapította.

A díj azoknak a magánszemélyeknek és szervezeteknek adományozható:

  • akik a megye társadalmi életének, közéletének, közigazgatásának szervezése és irányítása, a természet és társadalomtudományok területén, a településfejlesztés összehangolásában és megvalósításában kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki,
  • akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a megyében a korszerű és eredményes nevelés, oktatás megvalósításához és példamutató munkájukkal, kutató, kísérletező, korszerű módszereikkel a megyének hírnevet szereztek,
  • akik kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkájukkal a tudományos, művészeti, kulturális értékek terjesztésében élen jártak, a közművelődési tevékenységüket több éven keresztül magas szinten, példamutatóan végezték, s a megyének hírnevet szereztek,
  • akik a megye testnevelési és sporttevékenység szervezésében élen jártak, illetve sportteljesítményeikkel kiemelkedő eredményt értek el,
  • akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a megye épített és természeti környezete védelméhez, megóvásához, a műemlékvédelemhez, a környezeti károk megelőzéséhez, helyreállításához,
  • akik a megye egészségügyi ellátásában, az egészséges életmód kialakításának segítésében, a szociális gondoskodásban, a gyermekvédelem területén, valamint a gyógyító és megelőző szakmai munkában kimagasló teljesítményt értek el.

A díj adományozására javaslatot tehetnek:

  • a megyei közgyűlés tagjai és állandó bizottságai,
  • a megye települési önkormányzatainak képviselő-testülete,
  • Heves megye országgyűlési képviselői.

A Heves Megyéért Kitüntető Díjra Gyöngyös önkormányzata is javaslatot tehet. A példamutató magánszemélyek és közösségek kiválasztásához örömmel fogadja a lakossági javaslatokat. Az írásban megfogalmazott ajánlást május 10-ig lehet eljuttatni Hiesz György polgármesternek a hiesz.gyorgy@hivatal.gyongyos.hu e-mail címre. A kitüntető díj évente legfeljebb három magánszemély és két szervezet részére adományozható.

Kiemelt tartalmak