Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Támogatásokról és beruházásokról is döntött a képviselő-testület

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!
2021. 08. 20. Hírek Utolsó módosítás: 2021. 09. 01. 09:22

Egyebek mellett sporttámogatásokról és óvodai csoportokról döntött a Gyöngyösi Képviselő-testület csütörtöki rendkívüli ülésén. A napirendek tárgyalása előtt azonban egyperces néma felállással emlékeztek az augusztus 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Tóth Szabolcs önkormányzati képviselőre.

Nem csökken az óvodai csoportok száma

A 2021/2022. nevelési évben is 39 óvodai csoporttal indulnak Gyöngyös Város Óvodái, miután a képviselő testület felülvizsgálta az óvodai csoportok számát és úgy döntött, nem szüntet meg további óvodai csoportot. Emellett a képviselők a szülői igényeket figyelembe véve úgy határoztak, hogy 2022. szeptember elsejétől támogatják a korosztályos nevelésre történő visszatérést, így a 2022-2023. nevelési évvel kezdődően Gyöngyös   Város   Óvodái   Jeruzsálem   Úti Tagóvodában 6 csoportban, a Fecske Úti Tagóvodában 3 csoportban, és a Tündérkert Tagóvodában 3   csoportban   visszavezeti   a   tisztán   korosztályos   nevelést,   míg   a   fennmaradó   óvodai   csoportok tekintetében a vegyes csoportos nevelést támogatja. Szintén döntés született arról, hogy 2022. évi költségvetés tervezésekor egy fővel kibővíti a fejlesztőpedagógus státuszt. Erre azért van szükség, mert a Heves Megyei Szakszolgálat Gyöngyösi tagintézménye által végzett MSSST szűrővizsgálatok eredményei, illetve   az   óvodapedagógusok   meglátásai   is   azt   mutatják, hogy további fejlesztés szükséges legalább 50 gyermek   számára, akik   nem   rendelkeznek szakvéleménnyel. A jelenleg rendelkezésre álló 2 fejlesztőpedagógus azonban ezt már nem bírja megfelelő szinten ellátni, ezért szükséges további egy fő fejlesztőpedagógus felvétele.

Az önkormányzati területek is megújulnak a 24-es számú főúttal együtt

Augusztus 9-én megkezdődött az állami kezelésben lévő 24-es számú főút belterületi szakaszának építése, amely az útfelújítás mellett, járdaszakaszok, buszöblök, gyalogátkelőhelyek felújítását tartalmazza, de a beruházás keretében egy jelzőlámpás csomópontot és két lámpás gyalogátkelőhelyet is kialakítanak. Vannak azonban olyan önkormányzati tulajdonú területek, amelyek már nem része a 24-es útfelújításának viszont határos a 24-es főúttal. Ilyen többek között az   Egri-Alkotmány-24-es út kereszteződése, a Pepco áruház és az Alkotmány u. közötti járda, a Than K. utcai és Török Ignác utcai csomópont. Annak érdekében, hogy a beruházással nem érintett, de a 24-es főúthoz közvetlenül kapcsolódó területek is rendezettebbek legyenek, az önkormányzat a 2021. évi költségvetés általános tartalék terhére 10 millió forintot biztosít ezeknek a munkáknak az elvégzésére. Emellett az érintett szakaszon a rossz állapotban lévő ivóvíz és szennyvíz fedlapokat is cserélik.

Több millió forinttal támogatják a GYAK-ot és az Energia SC-t

Sporttámogatásokról is döntött a grémium. A képviselők a Gyöngyösi Atlétikai Klub és az Energia SC kérelmét meghallgatva, a város pénzügyi helyzetét is figyelembe véve úgy döntött, hogy a klubok kérésétől kevesebb összeggel támogatja a tevékenységüket. A képviselők döntő többsége úgy határozott, hogy a GYAK felnőtt csapatának 2021/22-es bajnoki szereplését az őszi félévre 4 millió forinttal, a női labdarúgó szakág versenyeztetését 2,3 millió forinttal támogatja. Emellett a képviselők elengedték a GYAK 2 millió forintos tartozását. Az Energia SC esetében pedig 4 millió forint támogatást ítélt oda a grémium. Továbbá felkérte a testület a Sport, Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy a novemberi képviselő-testületi ülésre az egyesületekkel és szakemberekkel együttműködve dolgozzanak ki egy jövőbe mutató, átfogó koncepciót a működésre vonatkozóan, valamint tegyenek javaslatot a sportkoncepcióra is.

Plusz forrással támogatják a farkasmályi támfal teljes rekonstrukcióját

Döntött a képviselő-testület a farkasmályi támfal építése kapcsán felmerült mintegy 2 millió forint pótforrás biztosításáról. Erre azért van szükség, mert a feltárások során kiderült, hogy a jelenlegi vízelvezető folyóka nem megfelelően készült, eltöredezett, vízzárása nem megfelelő. Így teljes folyókát el kell bontani és mintegy 150 méteren újat kell építeni, hogy a víz elvezetése biztosítva legyen. A most megítélt pótforrásból az érintett területet kitakarítják, megtörténik a tereprendezés, drótfonatos kerítés készül, illetve a mintegy 2 millió forint magában foglalja a munka során keletkezett hulladék elszállítását is. A farkasmályi pincesor leomlott támfalának javítása még július elején indult. A pincesoron lévő támfal az elmúlt évtizedek esőzései miatt roggyant meg, majd két évvel ezelőtt leomlott, ezért a helyreállítást már nem lehetett tovább halasztani. A 11,5 millió forintos beruházást a terület tulajdonosaként Gyöngyös önkormányzata finanszírozza.

Visszatérítendő támogatással segítik a Maxi Rádiót

5 millió forintos visszatérítendő támogatás nyújt Gyöngyös Város Önkormányzata a Maxi Rádiónak, miután a képviselő testület elfogadta a médium vezetőjének erre irányuló kérelmét. A támogatásra azért van szükség, mert a rádió műsorszórási jogosultsága, amelyet szeretnének megújítani újabb 5 + 5 évre ősszel lejár. Az üzemeltetési pályázat benyújtásához ugyanakkor anyagi fedezetre van szükség, amelyet az önkormányzati támogatás biztosít. A Maxi Rádiónak a most megítélt támogatást nyertes pályázat esetén, legkésőbb 2023. december 31-ig kell visszafizetnie.

Módosították a Volánnal kötött szerződést

Módosította a testület a korábban Volánbusz Zrt-vel még július közepén kötött közszolgáltatási szerződését. Erre azért volt szükség, mert az akkor elfogadott határozat szerint, a szerződés 2023. december 31-ig szólt, ám a hatályos vonatkozó törvények legfeljebb 2 évre engedik az ilyen irányú szerződések megkötését. Miután a jelenleg érvényes szerződés augusztus 30-án jár le, így onnan kell számolni a két évet, amely így legfeljebb 2023. augusztus 31. vagy esetlegesen az új szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés megkötéséig szól.

Emellett elvi döntés született arról, hogy a szeptemberi vagy októberi ülésen felülvizsgálják az augusztus 20-tól érvényes helyi járatos menetrendet annak érdekében, hogy egyes településrészeken élőknek, ahol jelenleg nincs buszmegálló vagy nem megfelelő a menetrend, ott kedvezőbb közlekedési rendszert alakítsanak ki.

Boári István veszi át a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöki posztját

Módosította SZMSZ-ét a gyöngyösi képviselő-testület, melyre Tóth Szabolcs önkormányzati képviselő augusztus 9-i tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála miatt volt szükség. Tóth Szabolcs ugyanis elnöke volt a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságnak. A hatályos SZMSZ értelmében a Pénzügyi Bizottság működőképes fenntartásához 5 fő szükséges, így Tóth Szabolcs halálával megüresedett elnöki posztot a jövőben Boári István fogja betölteni, aki eddig is a bizottság tagja volt, míg Boári István helyét tagként Dr. Végh Attila veszi át.

Képviselői támogatást kapott a Pro Musica Ének-Zenei Alapítvány

Elfogadták a Pro Musica Ének-Zenei Alapítvány támogatására irányuló előterjesztést, Dr. Végh Attila képviselői kerete terhére 75000 Ft-al, míg Dr Ördög István 40000 Ft-al járul hozzá Józsa-Kalocsai Mária népdalénekes „ÉgÍgérő” című népzenei CD-jének kiadásával kapcsolatos költségekhez.

Belterületbe vonnak több önkormányzati területet

Döntött a képviselő-testület a Gyöngyös-Mátrafüred, Pálosvörösmarti út végén lévő három önkormányzati tulajdonú, zártkerti ingatlan belterületbe vonásáról. A most elhanyagolt területeken a döntést követően lehetőség lesz értékesíthető építési telkek kialakítására.

Kiemelt tartalmak