ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Tájékoztató – termőföld elővásárlás, haszonbérlet

2021. 06. 03. Tájékoztató – termőföld elővásárlás, haszonbérlet

A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról.

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) kormányrendelet értelmében a tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére a Földforgalmi törvény rendelkezéseinek megfelelően közzétételi kérelmet kell benyújtani a vonatkozó törvények által meghatározott adattartalmú és példányszámú adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt.

 A közzétételi kérelmet a földügyért felelős minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemhez a vonatkozó törvények szerinti példányszámban kell csatolni az egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződést.

A jegyző a kérelem alapján, annak beérkezésétől számított 15 napon belül függeszti ki a szerződés személyes adatok nélküli példányát.

Az adásvételi szerződést a Földforgalmi törvény szerinti 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon, míg a haszonbérleti szerződést a 15 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról.

A jegyző az elővásárlásra, valamint az előhaszonbérletre jogosultak értesítése céljából a hirdetményi úton történő közlés tényéről tájékoztatót tesz közzé az elektronikus kormányzati portálon.

A jegyző a jogszabály által meghatározott iratjegyzéket, az adásvételi szerződést, (haszonbérleti szerződést) az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait a Földforgalmi törvényben foglaltak részére továbbítja.

Vonatkozó jogszabályok:

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény;

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény;

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm.rendelet;

A kifüggesztésre irányuló kérelmet és mellékleteit a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága részére (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) kell benyújtani vagy megküldeni. Ügyfélfogadás: Gyöngyös, Fő tér 13. földszint 10. sz. iroda, hétfőn és szerdán: 07.30 órától 16.00 óráig, pénteken: 07.30 órától 13.30 óráig.

kiemelt tartalmak