Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Tájékoztató – termőföld elővásárlás, haszonbérlet

2021. 06. 03. Tájékoztató – termőföld elővásárlás, haszonbérlet Utolsó módosítás: 2023. 08. 15. 14:19

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – az (1c) bekezdésben foglalt kivétellel – a felek aláírásától számított 8 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv részére meg kell küldeni jóváhagyás céljából.

Amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv végzésben megállapítja a szerződés közzétételre való alkalmasságát, úgy hivatalból elrendeli a szerződés közzétételét, és megküldi a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. A jegyző külön végrehajtási rendeletben foglaltak alapján hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.

Ha az adásvételi szerződés nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, az adásvételi szerződést a tulajdonosnak a felek aláírásától számított 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell megküldeni. A jegyző az adásvételi szerződést hirdetményi úton közli az elővásárlási jog jogosultjaival.

A kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani és csatolni a jogszabályban meghatározott adásvételi, illetve haszonbérleti szerződés példányokat.

A föld haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (haszonbérleti szerződés) kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak – az (1c) bekezdésben foglalt kivétellel – a felek aláírásától számított 8 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv részére meg kell küldeni jóváhagyás céljából. Jóváhagyása esetén a föld fekvése szerint illetékes jegyző hirdetményi úton közli az előhaszonbérleti jog jogosultjaival a haszonbérleti szerződést.

Vonatkozó jogszabályok:

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény;

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény;

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm.rendelet;

A kifüggesztésre irányuló kérelmet és mellékleteit a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága részére (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) kell benyújtani vagy megküldeni. Ügyfélfogadás: Gyöngyös, Fő tér 13. földszint 10. sz. iroda, hétfőn és szerdán: 07.30 órától 16.00 óráig, pénteken: 07.30 órától 13.30 óráig.