ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Tájékoztató lakossági barnakőszén-igények felméréséről

Magyarország Kormányának célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag, ezért az önkormányzatok közreműködését kéri a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felméréséhez.

Mindezekre tekintettel tájékoztatjuk Gyöngyös város barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságát, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan lehetősége van a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) az önkormányzaton keresztül bejelentenie.

Az igénybejelentés feltételei:

  • Egy háztartással összefüggésben csak egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás.
  • Egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

Az igénybejelentés módja:

A Gyöngyös város hivatalos honlapjáról letölthető, vagy a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) átvehető „Lakossági barnakőszén igényfelmérő lap”-ot – értelemszerű kitöltését követően – az ügyfélszolgálaton személyesen, vagy postai úton, illetve elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) lehet benyújtani, legkésőbb 2022. szeptember 28. napjáig.

Az igények bejelentése csak a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Kiemelt tartalmak