Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés
Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!

Tájékoztató a szociális ellátásokról

2021. 02. 10. Tájékoztató a szociális ellátásokról Utolsó módosítás: 2021. 11. 04. 14:21

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015-ben jelentős mértékben átalakult. Az állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az úgynevezett települési, illetve rendkívüli települési támogatás keretében.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 24/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a Gyöngyös városban élő családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat. Az Önkormányzat által biztosított támogatások köre folyamatosan bővült. Az Önkormányzat a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére is nyújthat támogatást. Eseti jelleggel biztosított méltányossági rendkívüli települési támogatás, mint új ellátás került bevezetésre. A Rendelet alapján egyedi krízis élethelyzetbe került (különösen baleset, súlyos daganatos, szív-, érrendszeri-, cukorbetegség, egészségromlás, vagy egyéb, a kérelmező életét, testi épségét veszélyeztető személyes körülmények bekövetkezése) gyöngyösi személyek részére, ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali és halasztást nem tűrő segítséget, jövedelemhatártól függetlenül méltányosságból rendkívüli települési támogatás nyújtható. 2021. évben az elemi kár támogatásként nyújtható rendkívüli települési támogatás összege növekedett, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszöröse adható elemi kár esemény esetén.

A Gyöngyös Városi Önkormányzattól – a Rendeletben meghatározott feltételek szerint – igényelhető pénzbeli és természetbeni szociális támogatások:

Települési támogatás keretében:

 • lakásfenntartási támogatás,
 • gyógyszertámogatás,
 • méltányossági ápolási díj.

Rendkívüli települési támogatás keretében:

 • létfenntartási gondok enyhítése, többletkiadások rendezése céljából,
 • várandós anyaként gyermekem megtartása érdekében, a gyermek fogadása elősegítésére,
 • az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére,
 • a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését követő családjához való visszahelyezés esetén a gyermek lakhatási körülményeinek javítása érdekében,
 • elemi kár enyhítésére,
 • elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként,
 • általános és középiskolás gyermekek és fiatal felnőttek tankönyv- és tanszerellátásához,
 • óvodai, alsó- és középfokú oktatási, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és szakosított ellátást nyújtó intézményben ellátásban részesülő gyermek, fiatal felnőtt étkezési térítési díj támogatásaként,
 • eseti jelleggel biztosított méltányossági rendkívüli települési támogatásaként (krízistámogatás).

Tüzelőanyag támogatás

A felsorolt ellátások igényléséhez szükséges kérelem-formanyomtatványok beszerezhetők a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. szám alatt a 13. számú Irodában) valamint letölthetők a www.gyongyos.hu honlapról.

A Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság Szociális és Gyámügyi Csoportjának munkatársai az érdeklődő ügyfél részére a 37/510-300-as és a 37/769-133-as telefonszámokon nyújtanak részletes tájékoztatást a helyi rendelet szerinti pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról.