ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Tájékoztató a szociális ellátásokról

2021. 02. 10. Tájékoztató a szociális ellátásokról Utolsó módosítás: 2021. 11. 04. 14:21

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015-ben jelentős mértékben átalakult. Az állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az úgynevezett települési, illetve rendkívüli települési támogatás keretében.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 24/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a Gyöngyös városban élő családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat. Az Önkormányzat által biztosított támogatások köre folyamatosan bővült. Az Önkormányzat a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére is nyújthat támogatást. Eseti jelleggel biztosított méltányossági rendkívüli települési támogatás, mint új ellátás került bevezetésre. A Rendelet alapján egyedi krízis élethelyzetbe került (különösen baleset, súlyos daganatos, szív-, érrendszeri-, cukorbetegség, egészségromlás, vagy egyéb, a kérelmező életét, testi épségét veszélyeztető személyes körülmények bekövetkezése) gyöngyösi személyek részére, ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali és halasztást nem tűrő segítséget, jövedelemhatártól függetlenül méltányosságból rendkívüli települési támogatás nyújtható. 2021. évben az elemi kár támogatásként nyújtható rendkívüli települési támogatás összege növekedett, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszöröse adható elemi kár esemény esetén.

A Gyöngyös Városi Önkormányzattól – a Rendeletben meghatározott feltételek szerint – igényelhető pénzbeli és természetbeni szociális támogatások:

Települési támogatás keretében:

Rendkívüli települési támogatás keretében:

Tüzelőanyag támogatás

A felsorolt ellátások igényléséhez szükséges kérelem-formanyomtatványok beszerezhetők a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. szám alatt a 13. számú Irodában) valamint letölthetők a www.gyongyos.hu honlapról.

A Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság Szociális és Gyámügyi Csoportjának munkatársai az érdeklődő ügyfél részére a 37/510-300-as és a 37/769-133-as telefonszámokon nyújtanak részletes tájékoztatást a helyi rendelet szerinti pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról.

kiemelt tartalmak