Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Tájékoztató a lakossági célú vízigényt kielégítő, engedély nélkül létesített háztartási kutak üzemeltetési és fennmaradási engedélyezéséről

2023. 04. 17. Közlemények, hirdetmények Utolsó módosítás: 2023. 05. 02. 14:37

A 2020. július 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített, illetve üzemeltetett ásott vagy fúrt kutak fennmaradási engedélyezési eljárása 2023. december 31. napjáig kérelmezhető szankciómentesen. A jogszabály hatályos előírásai szerint nem bejelentési, hanem fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtására kötelezettek az ilyen kutak tulajdonosai.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet felhasználásával üzemel
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal rendelkező ingatlanon van
  • házi ivóvízigény, vagy háztartási vízigények kielégítését szolgálja
  • nem gazdasági célú vízigény
  • nem érint a vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet.

Minden, a fenti feltételektől eltérő – gazdasági célú, lakóépület nélküli ingatlanon létesített, 500 m3/napnál nagyobb vízigénybevételű, mezőgazdasági öntözési célú, rétegvizet érintő – kút létesítési, használatba vételi, fennmaradási és megszüntetési engedélyezése a területileg illetékes Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Gyöngyös város területe ivóvízbázis lehatárolt védőterületén van, ezért a Gyöngyös város teljes belterületén lévő ingatlanok háztartási kutakkal kapcsolatos vízjogi eljárásait (engedélyezés, használatba vétel, fennmaradás, megszüntetés) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól – 3525 Miskolc, Dózsa György út 15. – kell megkérni. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének Mátrafüred, Sás-tó, Mátraháza és Kékestető településrészek lakossági kútjaira vonatkozó eljárásokban van hatásköre.

Az ásott és fúrt kutakkal kapcsolatos vízjogi engedélyezési kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő, azaz postai úton, valamint EPAPIR útján. Az elektronikus levélcímről – e-mail – érkező beadványok nem felelnek meg az írásos kapcsolattartás követelményeinek.

A háztartási kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem adattartalmát a mellékelt KÉRELEM adatlap tartalmazza, ez benyújtható mind a jegyző, mind a területi vízügyi igazgatóság, illetve hatóság eljárásához.

A kútra az ingatlan tulajdonosának a fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt. Amíg a vízilétesítmény létezik, azaz nem kerül szakszerűen eltömedékelésre, addig az engedélyezési eljárást le kell folytani. Meglévő kutat szintén engedély birtokában lehet megszüntetni.

Fúrt kút esetén a kút műszaki adatainak igazolását a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti szakképesítéssel és jogosultsággal rendelkező vízkútfúró szakember végezheti, az ő jogosultságát kell a KÉRELEM 8. pontjában feltüntetni. A minősített vízkútfúrók elérhetőségéről a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének honlapján – https://www.vizkutfurok.hu/index.html – tájékozódhatnak.

A KÉRELEM adatlap 9. pontja szerinti nyilatkozatot vízkútfúró, vagy vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízkészletgazdálkodási építmények tervezése részszakterületre jogosultsággal rendelkező – VZ-VKG jelű – szakmagyakorló írhatja alá. A VZ-VKG jelű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberek névjegyzéke a Magyar Mérnöki Kamara honlapján – https://www.mmk.hu/kereses/tagok – érhető el, ahol a szakmagyakorlási kategóriák szerinti keresésnél a VZ-VKG szakterületet kell kiválasztani.

A kérelemhez csatolni kell

  • helyszínrajzot
  • az ingatlantulajdonostól eltérő kérelmező esetében az ingatlan használatára vonatkozó jogcím fennálását igazoló dokumentumot (pl. bérlet szerződés)
  • a kút környezetéről készített fényképeket.

A területi vízügyi hatósághoz benyújtandó kérelemhez a fentieken kívül csatolni kell az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.) által kiállított vagyonkezelői és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot, melyet a KÉRELEM adatlap benyújtásával lehet kérelmezni.

Vannak arra utaló értesülések, melyek szerint várható a lakossági kutakra vonatkozó szabályozás módosítása, addig azonban a fenti előírások hatályosak.

Gyöngyös, 2023. 04. 13.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság

Kiemelt tartalmak