ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Pályázati felhívás továbbtanuló fiatalok számára

2022. 09. 28. Pályázatok

Gyöngyös Városi Önkormányzat a Kulturális és Innovációs Minisztériumával együttműködve 2023. évre is kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Pályázhatnak azok a Gyöngyös város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, akik:

  • felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat;
  • 2022. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók;
  • akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel;
  • a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni, feltéve, hogy családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem a 71.250,-Ft-ot nem haladja meg.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt,
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Pályázat kiírásának határideje: 2022. október 3.
Pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 3.

A pályázati kiírás és a kötelezően benyújtandó melléklete beszerezhető a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán, Gyöngyös, Fő tér 13. földszint 13. szoba (Molnár Eszter és Szögedi Melinda ügyintézőknél), vagy letölthető a www.gyongyos.hu weboldalról. Telefonon tájékoztatás kérhető a 37/510-300/405 vagy 481-es melléken.

Kiemelt tartalmak