ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Pályázati felhívás – bölcsődevezető

2021. 06. 01. Karrier

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Jeruzsálem Úti Bölcsőde (2021. szeptember 1-től kezdődően önálló bölcsődei intézmény) bölcsődevezető (intézményvezető) álláshelyének 5 évig tartó határozott időre történő betöltésére, közalkalmazotti jogviszonyban.

Pályázati feltételek:

 • 15/1998 (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott képesítés,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,
 • legalább 5 év felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik,
 • az intézményben, mint munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
 • a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörbe történő határozatlan időre kinevezhető.

A pályázathoz csatolandó:

 • a pályázó részletes szakmai életrajza,
 • végzettséget, gyakorlati időt igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi – teljes cselekvőképességet is tanúsító – erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a döntés meghozatalának napjáig kell benyújtani,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
 • a pályázó nyilatkozatát, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás a Személyügyi Központ internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30. nap.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gyöngyös Városi Önkormányzat által fenntartott 26 férőhellyel (+24 férőhely bővítése folyamatban), székhelyen főzőkonyhával működő bölcsődei intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása.

A kinevezés határozott időtartamra szól: 5 év, 2021. szeptember 1-től 2026. augusztus 31-ig.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül.

A pályázatok benyújtásának helye: Hiesz György polgármester
3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

Bérezés: Kjt. szerint, illetve a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságon dr. Horváth Gábor igazgatótól a 06-37/510-329-es telefonon vagy személyesen előzetes időpont egyeztetést követően.