Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Pályázat sporttevékenységek támogatására

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!
2021. 06. 15. Pályázatok Utolsó módosítás: 2021. 06. 16. 11:38

Gyöngyös Város Polgármestere 2021. évre pályázatot hirdet a városban működő civil szervezetek, intézmények, alapítványok, nemzetiségi önkormányzatok és magánszemélyek részére. Továbbá azon helyi szervezetek és intézmények részére is, amelyeknek bejegyzett országos vagy regionális szervezetük Gyöngyös város közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban Gyöngyös lakossága érdekében végzik. A nem gyöngyösi székhelyű helyi szervezeteknek és intézményeknek az Önkormányzat közigazgatási területén belül kell működniük.

A támogatás az Önkormányzat közigazgatási területén belül működő azon pályázóknak nyújtható, amelyeknek vagy akiknek a támogatott tevékenysége Gyöngyös város hírnevét és tekintélyét növelő események megvalósítására irányul, illetve a helyi érdekeket szolgálja.

A pályázat keretében támogatást kíván nyújtani: sporttevékenységek támogatására.

A pályázati célra a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet támogatások keretösszege áll rendelkezésre.

A támogatások vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában pályázhatók, illetve nyújthatók.

A pályázatonként elnyerhető támogatás legalább 30 000 Ft összegben kerül megállapításra.

A pályázati támogatás a pályázati kiírást követően megvalósuló sporttevékenység támogatására nyújtható.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a pályázati célhoz önrésszel rendelkező pályázók, más pályázaton is résztvevők, valamint azok a pályázatok, amelyek illeszkednek a Gyöngyös Városi Önkormányzat Sportfejlesztési Koncepciójában meghatározottakhoz.

Elszámolható költségek:

  • rendezvény céljából igénybe vett hang-, fénytechnika bérlése, hatósági és egyéb a rendezvény megvalósításához szükséges engedélyek által szabott díjak kifizetése, sport és egyéb a rendezvény megvalósulását segítő eszköz vásárlása, díjazás céljából vásárolt jutalmak (serleg, érem, kitűző, stb.), esemény reklámozására feladott hirdetések, plakátok, szórólapok, díjai, játékvezetői, sportbírói, rendezvények kapcsán orvosi ügyeleti díj költségei, sportlétesítmény és rendezvényhelyszín bérleti díja, belépők és úszóbérlet, gyermekek utaztatása a rendezvény helyszínére,
  • a sportkör igazolt versenyzője, illetve tagja számára utazási, nevezési vagy játékengedély/versenyzői engedély díj,
  • sporteszköz vásárlása.

Ugyanazon pályázati eljárás keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül támogatás több tevékenységhez is igényelhető.

A pályázó vállalja, hogy minden a pályázati programban megvalósuló rendezvényről – pl. meghívó küldésével – tájékoztatja a pályázat kiíróját.

Pályázni kizárólag „Pályázati adatlapon” lehet, amely a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán kérhető, illetve a www.gyongyos.hu honlapról letölthető.

A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

  1. A pályázó tevékenységének bemutatása, a pályázat részletes leírása és költségvetése.
  2. Nyilatkozat az összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról (2007. évi CLXXXI. évi törvény 6. § (1) bekezdése, 8. § (1) bekezdése alapján). Ha az érintettség fennáll, közzétételi kérelem az érintettségről. A pályázó a pályázat benyújtásakor, vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be – az ettől számított 8 munkanapon belül – kezdeményezheti az érintettségének közzétételét.
  3. Átláthatósági nyilatkozat.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE:

2021. június 30.
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága
Gyöngyös, Fő tér 13. Tel.: 37/510-329, 37/510-330
A borítékra kérjük ráírni: „Sportpályázat”

Kérjük, hogy a pályázatokat fekete-fehér, egyoldalas nyomtatással, tűzés, spirálozás, címlap nélkül, kizárólag a kötelezően előírt nyomtatványok kitöltésével nyújtsák be!

Fenti határidő elmulasztása jogvesztő.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az alapítványok támogatásáról a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, illetve a civil szervezetek, az intézmények, a nemzetiségi önkormányzatok és magánszemélyek pályázatának elbírálásáról és a támogatás mértékéről a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Turisztikai Ifjúsági és Sportbizottsága dönt. A beérkező pályázatot a hatáskörgyakorló a benyújtási határidőt követő 30 napon belül bírálja el, a döntés várható időpontja 2021. július hó. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül. A pályázati döntéssel szemben jogorvoslat és kifogás benyújtására nincs lehetőség.

Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, amely csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve akinek vagy amelynek köztartozása van.

Az elnyert támogatás csak a pályázatban megjelölt célokra használható fel 2021. december 31-ig. A támogatás felhasználását a támogató ellenőrizheti. A pályázó köteles a pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról 2022. január 31-ig elszámolni!

A pályázati kiírásra, az Önkormányzat által nyújtható támogatás felhasználására és a támogatással történő elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletet tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető: dr. Horváth Gábor igazgatótól a dr.horvath.gabor@gyongyosph.hu e-mail címen, illetve telefonon a 37/510-329-es számon.

Gyöngyös, 2021. június 10.
Gyöngyös Város Polgármestere

Kiemelt tartalmak