ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Ösztöndíjjal segítik a szociálisan rászoruló gyöngyösi fiatalokat

2021. 10. 07. Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásra

Gyöngyös Városi Önkormányzat pályázatot ír ki szociálisan rászoruló gyöngyösi fiatalok pénzügyi támogatása céljából, a településhez történő kötődés erősítése, a helyi munkaerőpiac szervezésének segítése, a tanulmányi költségek enyhítése érdekében.

A pályázaton részt vehet, aki:

gyöngyösi lakóhellyel, vagy ennek hiányában gyöngyösi tartózkodási hellyel rendelkezik;

– a pályázat benyújtásakor 35. életévét még nem töltötte be;

– a benyújtást megelőző 3 hónap átlagjövedelme alapján családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét,

– aki a pályázat benyújtásának időpontjában már legalább egy félévet teljesített, és tanulmányi eredménye – több félév esetén a legutóbbi 2 félév eredményének átlaga – legalább 3,0 átlagot elér,

– akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimálbér összegét legfeljebb 20 %-kal haladja meg, és

– árva, félárva,

– családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van,

– vele közös háztartásban gyermeket nevel,

ÉS

az alábbi BA vagy MSc képzéseken nappali vagy levelező munkarendben tanulmányokat folytat, vagy felvételi jelentkezését ide nyújtotta be:

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus pénzügy és számvitel, kereskedelem és marketing, gazdálkodás és menedzsment, vagy ezekkel egyenértékű képzésére;

bármely hazai felsőoktatási intézmény előnyben részesített műszaki alap- vagy mesterképzésére (építészmérnöki, építőmérnöki, villamosmérnöki, közlekedésmérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai, energetikai, környezetmérnöki vagy ezzel egyenértékű képzés);

védőnői képzésre.

A pályázat nyertesének vállalnia kell, hogy

– szakmai gyakorlatát az Önkormányzatnál, az általa működtetett szervezetek valamelyikénél, műszaki képzés esetén önkormányzati társaságnál, vagy a Polgármesteri Hivatalnál tölti le, ki-véve, ha a felsőoktatási intézmény a gyakorlat teljesítésének módját másképpen határozza meg,

– a képzés befejezését követően lehetőség szerint életvitelszerűen Gyöngyösön él, és az Önkormányzat és szervezetei (intézményei, gazdasági társaságai) által biztosított, képzettségüknek megfelelő munkahelyen fog dolgozni

Ösztöndíjban tanulmányi évenként legfeljebb 5 fő részesíthető.

Az ösztöndíj mértéke: 40.000.- Ft/hó

Az ösztöndíj – a jogosultsági feltételek folyamatos fennállása esetén – BA képzés esetén összesen legfeljebb 6 félévre, MSc képzés esetén összesen legfeljebb 4 félévre folyósítható. Az ösztöndíj tanulmányi félévenkénti 5 havi összege egyösszegben kerül folyósításra.

A pályázatokat pályázati formanyomtatványon 2021. október 1-jétől lehet benyújtani.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. október 30.

A pályázatok elbírálásának várható ideje: a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2021. november havi ülése

A döntésről és a szerződéskötés idejéről a pályázók írásban értesülnek.

A pályázattal kapcsolatos részletes szabályokat a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületé-nek felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásról szóló 4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

További részletes felvilágosítás kérhető:

Jávorszkiné Gubancsik Gréta bizottsági koordinátortól

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal, Jegyzői Iroda

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

Tel: 37/769-102; E-mail: szervezes@gyongyosph.hu

A pályázati formanyomtatvány a fenti címen személyesen átvehető, vagy Gyöngyös Város honlapjáról letölthető.

Kiemelt tartalmak