Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Megkezdték a költségvetés tervezését

2023. 11. 23. Hírek Utolsó módosítás: 2023. 11. 30. 14:53

Megtárgyalta és elfogadta Gyöngyös 2024-es költségvetésének koncepcióját a város képviselő-testülete, amely novemberi ülésén a városrendészet önállósodásáról is döntött. A szervezet január elsejétől intézményi formában működik.

Jövőre is takarékos költségvetése lesz a városnak

A költségvetés koncepciójának tárgyalásával megkezdődött a 2024-es büdzsé előkészítése. A pénzügyi igazgatóság előterjesztése szerint jövőre még inkább indokolt fenntartani az elmúlt években sikeresen alkalmazott megfontolt és takarékos gazdálkodást. A magas energiaárak, a kedvezőtlen hitelpiaci kondíciók, valamint a minimálbér-emelés mellett a jelentősen emelkedő szolidaritási hozzájárulás miatt is óvatosan kell terveznie az önkormányzatnak. Ez utóbbi jogcímen az államnak fizetendő hozzájárulás mértéke a 2023-as 845 millió forintról 1 milliárd 65 millió forintra emelkedik, vagyis mintegy 26 %-kal magasabb összegű kormányzati elvonás terheli majd az önkormányzat büdzséjét, ami felemészti a tervezett iparűzésiadó-bevétel közel harmadát.

Nem változik a helyi adók mértéke

Helyi iparűzési adóból egyébként mintegy 3,8 milliárd forint bevételre számít jövőre az önkormányzat – erről is a pénzügyi igazgatóság tájékoztatta a képviselőket a novemberi ülésen. Mint az előterjesztésből kiderül, jövőre várhatóan közel százmillió forinttal kevesebb folyik majd be az önkormányzat adószámlájára az idei évi bevételnél. Az előterjesztés azt is bemutatja, hogy 2023-ban összesen 516 helyi vállalkozó részesült mentességben, ami közel 7 millió forintos adóelengedést jelent, jövőre ez 544 vállalkozót érint, miközben a vállalkozó háziorvosok továbbra is 50 százalékos adókedvezményre lesznek jogosultak.

Számos gyöngyösi mentesül a kommunális adó megfizetése alól is, 2015 óta ugyanis a 70 éven felülieknek nem kell megfizetniük az adót, ez a mentesség a lassan mögöttünk hagyott évben mintegy 3800 gyöngyösit érintett, akik összesen több mint 37 millió forint adó megfizetése alól mentesültek, jövőre pedig több mint 4000 ingatlantulajdonos és családjaik megélhetését könnyíti ilyen módon az önkormányzat. Kommunális adóból egyébként 2023-ban 123 millió forint bevétele volt az önkormányzatnak, amely 2024-ben 118 millió forint bevételt prognosztizál.

A többi adónem, az építményadó és az idegenforgalmi adó esetében jelentős bevétel-változással nem számol az önkormányzat, előbbiből a 2023-asnak megfelelő 611 millió, míg utóbbiból 145 millió forint bevétellel terveznek jövőre.

A helyi adók mértéke egyébként 2014-től egészen 2022-ig évről évre csökkent, az előző évben azonban a vállalkozások bizonyos helyi adóterhei kis mértékben emelkedtek. Az igazgatóság jövőre a helyi adók mértékének sem az emelését, sem a csökkentését nem javasolja, vagyis az adók jövőre változatlanok maradhatnak Gyöngyösön.

Tovább erősíti a közbiztonságot a városrendészet

2024. január elsejétől önálló intézményként működik a városrendészet, amely 2020-as átalakulása óta a legjelentősebb változás előtt áll. Az elmúlt években számos szakmai elismerést és díjat kiérdemelt városrendészet önállósodásáról októberben tárgyalt először a képviselő-testület, amely most újabb részleteket tárgyalt meg a tervezett átalakulással kapcsolatban. A városrendészet igazgatója által felvázolt elképzelések közül a grémium végül a létszámbővítéssel is együtt járó változatot fogadták el, vagyis az intézménnyé váló városrendészet létszáma a jelenlegi 30-ról 34-re emelkedik, ami lehetővé teszi, hogy a közterület-felügyelők a hétvégi éjszakai szolgálatot további két nappal kiegészítsék, így heti négy napon valósul meg a 24 órás járőrszolgálat, és a közterületi kamerák figyelése is folyamatossá válik. Az átalakítás nagyobb rugalmasságot és önállóságot biztosít hazánk vezető vidéki városrendészetének, és arra is lehetőséget biztosít, hogy a városrendészek bértömege 20 százalékkal emelkedjen. A változások anyagi hatása mintegy 48 millió forint, ennyivel kell többet fordítania az önkormányzatnak a városrendészet működtetésére, de a közbiztonság várható jelentős növekedése érdekében a képviselők vállalták a pluszköltséget.

Folytatódik a rotavírus elleni oltási program

A gyöngyösi önkormányzat évek óta ingyenesen biztosítja a rotavírus elleni védőoltást a gyöngyösi újszülöttek számára, a képviselő-testület a novemberi ülésen arról határozott, hogy a védőoltást 2024-ben is biztosítja a Gyöngyös közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó, és a védőnői gondozást igénybe vevő 2024. január 1. december 31. között született 6-24 hetes csecsemők részére. A védőoltási program mintegy 9 millió forintba kerül.

Több mint 130 programot szerveznek jövőre

A testület elfogadta a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. 2024-es rendezvénynaptárát, amely több mint százharminc rendezvényt tartalmaz. A programok legnagyobb részét a Mátra Művelődési Központban rendezik majd, de számos zenei vagy színházi produkciónak a Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok ad majd otthont. Új kulturális színtér is megjelenik jövőre a városban a Berényi-Haller-kastély átadásával, amely a felújítás után közösségi- és kiállítótérként is funkcionál majd. Nem marad el a város két nagyfesztiválja, a Mátrai Szüreti Napok és Fehérborfesztivál, valamint a Mátrai Bornapok programsorozata sem, miközben Gyöngyös várossá nyilvánításának 690. évfordulójának tiszteletére is több programot szerveznek.

Tervek, koncepciók, beszámolók

A képviselő-testület több fontos dokumentumot is megtárgyalt és elfogadott, így az elmúlt egy év környezetvédelmi beszámolóját, valamint az önkormányzat 2023 és 2028 közötti időszakra vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programját, amely több mint száz oldalon tartalmazza a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és lakhatási helyzetéről szóló helyzetelemzést, valamint az intézkedési tervet a problémák komplex kezelésére. Ugyancsak elfogadták az óvodák munkatervét, pedagógus továbbképzési programját, valamint pedagógiai programját és felvételi szabályzatát. Az erről szóló előterjesztésből kiderül, hogy a város kilenc tagóvodájának 39 csoportjában 791 gyermek neveléséről gondoskodnak, akik közül 112 gyermek családja nem gyöngyösi. A dokumentum szerint az évek óta csökkenő gyermeklétszám, valamint az óvodákat is sújtó pedagógushiány miatt Gyöngyös Város Óvodái működésének átgondolására lesz szükség a jövő évi csoportlétszámokról szóló döntés előkészítése során.

Megújított együttműködés

A grémium úgy döntött, jövőre is együttműködési megállapodást köt az idegenforgalom erősítése céljából a TourInform irodát is működtető Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesülettel. A megállapodás keretében – ahogy idén is – 23 millió forint támogatást biztosít a turisztikai desztináció menedzsment szervezet számára az önkormányzat, amely a szervezet kérésére az idei támogatás egymillió forinttal történő kiegészítését is jóváhagyta.

Emelkedő ügyeleti díjak

Az önkormányzat 2011 óta biztosít működési támogatást a városban működő nyolc fogorvosi praxis számára, és ezt 2024-ben is fenntartja – döntöttek a képviselők, akik az orvosok kérésére megemelték az ügyeleti díjak mértékét is. A Heves megyében egyedülálló fogászati ügyeletben résztvevő orvosok óradíja így 6000 forintra, míg az asszisztenseké 3000 forintra emelkedik 2024. január elsejétől.

Új cég biztosítja a közétkeztetést

Az óvodai, valamint általános és középiskolai étkezést Gyöngyösön koncessziós szerződés keretében biztosító Mátra Party Kft. kivonul a Heves megyei piacról, így közétkeztetési üzletágát át kívánja adni az Eatrend Danubia Kft.-nek, amihez a képviselő-testület megadta a hozzájárulást. Az ország több mint húsz településén, köztük Egerben is szolgáltató cég 2024. január elsejétől veszi át a gyöngyösi gyermekétkeztetés feladatait.

Megoldást keresnek a várható parkolási problémákra

A képviselő-testület úgy döntött, vételi szándékkal keresi meg a Kálvária utcában található egyházi területen épülő óvodával szomszédos telek tulajdonosát, ugyanis az óvoda jövőre tervezett nyitása várhatóan olyan mértékű forgalomnövekedéssel jár majd, ami jelentősen megnehezíti a lakótelepen élők mindennapjait. A terület megvásárlására azért van szükség, mert az óvoda területén a tervek alapján nem létesül majd megfelelő számú parkoló, az építtető Egri Főegyházmegye ugyanakkor vállalta, hogy kialakítja a parkolót a területen, amennyiben az önkormányzat azt megvásárolja.

Egyszeri juttatás a munkavállalóknak

A grémium úgy döntött, hogy egyszeri, nettó százezer forintos cafetéria-juttatásban részesíti az önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok valamennyi teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóját. Az önkormányzat az elmúlt időszakban többször döntött bérkorrekcióról: 2023-ban a minimálbér-emelésben nem részesült gazdasági társaságoknál dolgozó munkavállalók részére 15%-os bérfejlesztésről döntött, ugyanezt biztosította a könyvtár munkavállalóinak, a köztisztviselői illetményalapot pedig 60.000 Ft-ra emelte. A közalkalmazottak cafetéria-juttatását évi 300.000 Ft/Fő mértékre emelte, valamint kötelezte minden gazdasági társaságát, hogy egységesen évi 140.000 Ft/fő/év mértékű béren kívüli juttatásban részesítse a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóját. Ugyanakkor a korábbi években tapasztaltnál lényegesen magasabb infláció gyakorlatilag felemésztette a bérintézkedések hatását, azaz reálbércsökkenés volt tapasztalható minden munkavállalót érintően. A képviselők ezért döntöttek az egyszeri juttatás nyújtásáról.

Kiemelt tartalmak