ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Megkezdődött a költségvetés tervezése

2022. 11. 25. Hírek Utolsó módosítás: 2022. 11. 30. 11:19

Minden eddiginél takarékosabb költségvetést tervez alkotni 2023-ra a gyöngyösi önkormányzat. A büdzsé előkészítése a képviselő-testület novemberi ülésén kezdődött, a folyamat jövő februárban zárul. Az már most biztos, hogy a kedvezőtlen gazdasági folyamatok miatt emelkednek majd az adók – nyolc év után először kellett adóemelésről döntenie a grémiumnak.

Elfogadták a költségvetési koncepciót

A költségvetési koncepció tárgyalásával megkezdődött a 2023-as költségvetés előkészítése Gyöngyösön. A koncepció szerint az elszabadult és ugrásszerűen megnövekedett energiaárak, a kamatemelkedésben megnyilvánuló romló hitelpiaci kondíciók, valamint az újabb várható minimálbér-emelés és a duplájára emelkedő szolidaritási hozzájárulás miatt 2023-ban még inkább szükség lesz az elmúlt években is eredményesen alkalmazott megfontolt és takarékos gazdálkodás fenntartására, és továbbra is keresni kell a külső forrásbevonás lehetőségeit. A koncepcióban a kötelező feladatok – többek között a gyermek és szociális intézmények fenntartása, a közvilágítási és köztisztasági feladatok – élveznek prioritást, míg a nem kötelező feladatok és a fejlesztési elképzelések megvalósításához kapcsolódó kiadás keretjelleggel a tartalékok között szerepel. Ugyancsak szerepel a dokumentumban a pénzbeli szociális ellátási keret bővítése, amelyre a megnövekedett energiaköltségek és élelmiszerárak miatt van szükség.

A költségvetést a közös önkormányzati hivatal december 19. és január 6. közötti, energiafelhasználás-csökkentést célzó leállása miatt némileg módosult menetrendben fogadja majd el a testület, amely az informális frakcióközi egyeztetések után a korábbi kétfordulós tárgyalás helyett február 15-éig egy fordulóban tárgyalja majd a költségvetési javaslatot, majd áprilisban, a pontos energiaárak ismeretében módosítják, s akkor döntenek róla, hogy a civilszféra és a sport támogatására, valamint a körzeti fejlesztésekre mekkora összeget tud fordítani az önkormányzat.

Emelkedő helyi adók

A grémium a büdzsé közüzemi díjak drágulása miatt megemelkedett forrásigényére tekintettel több helyi adó mértékének emeléséről döntött. Gyöngyösön 2014 óta először kerül sor adóemelésre, a korábbi években ugyanis több ütemben is mérséklődtek a helyi adóterhek. Ezt a folyamatot a drasztikus energiaár-emelkedések miatt szakította meg a képviselő-testület.

Az építményadó mértéke az üzleti célú ingatlanok esetében négyzetméterenként 150 forinttal emelkedik majd jövőre, így a vállalkozások építményeik nagyságával arányosan, sávosan változó adóterhe 750 és 900 forint között alakul négyzetméterenként. A garázsok után a magánszemélyek által fizetendő adómérték ugyanakkor ennél kisebb mértékben, 100 forinttal emelkedik, így a teremgarázsok után 500, a sorgarázsok után 600, míg a családi házakkal azonos helyrajzi számon lévő garázsok után 400 forintot kell majd fizetni négyzetméterenként.

A magánszemélyek kommunális adója 10 százalékkal emelkedik jövőre, így a lakóingatlanok után fizetendő adó mértéke, amely az ingatlan alapterületének és komfortfokozatának szorzatként kerül meghatározásra, 5 500 és 13 300 forint között alakul 2023-ban. Az adó alól mentességet élvezők körét nem módosította a grémium, így például a 70 év felettieknek továbbra sem kell kommunális adót fizetniük.

Változik az idegenforgalmi adó mértéke is: az általános adómérték 60 forinttal 550 forintra, míg a magánszálláshelyek által fizetendő adó mértéke 50 forinttal 450 forintra emelkedik vendégéjszakánként.
A képviselő-testület azzal a kiegészítéssel fogadta el a helyi adókról szóló 2023-as rendeletét, hogy amennyiben a kormány kompenzálja az energiahordozók drágulása miatt adódó önkormányzati többletköltségeket, akkor a lakosságot érintő terheket év közben csökkenti.

Egyösszegű jutalom az óvodapedagógusoknak és a könyvtári dolgozóknak

A képviselők úgy döntöttek, egyszeri jutalomban részesítik az óvodákban dolgozó pedagógusokat és a könyvtári dolgozókat. Az óvodákban dolgozók – az óvónők kivételével –, valamint a bölcsődei dolgozók a költségvetés teljesítményösztönző keretének terhére már korábban kaptak 60 ezer forintos egyszeri juttatást, ebből azonban a pedagógusok és a könyvtári dolgozók nem részesülhettek. Ezt hidalja át a mostani döntés, amellyel a pedagóguséletpálya-modell alá tartozó 86 óvónő és 16 könyvtári dolgozó is megkapja az azonos összegű, egyszeri és egyösszegű jutalmat.

Nem reagált a Magyar Posta

A Szövetkezet úti, valamint a mátrafüredi postahivatalok működésének szüneteltetése nyomán a testület a legutóbbi ülésén felkérte Hiesz György polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a Magyar Posta Zrt. központi vezérigazgatóságával, és a postahivatalok további működésének érdekében ajánlja fel az önkormányzat hozzájárulását a rezsiköltségekhez. A grémium szerint erre azért is szükség lenne, mert a két postahivatal bezárásával aránytalanul nagy forgalom zúdul a központi postára. A polgármester a novemberi ülésen arról tájékoztatta a képviselőket, hogy levelére a Magyar Posta részéről semmilyen válasz nem érkezett, noha a híradásokból értesült róla, hogy vannak önkormányzatok, amelyekkel egyeztetésekbe kezdett a társaság. A gyöngyösi önkormányzat újabb kísérletet tesz a tárgyalásokra, és egyebek mellett választ szeretne kapni arra a kérdésre is, hogy milyen mutatók alapján döntöttek a bezárni tervezett postákról, hiszen míg a mátrafüredi posta működése szünetel, addig a mindössze öt állandó lakossal rendelkező Mátraháza jóval kisebb forgalmat bonyolító hivatala továbbra is nyitva tart.

Újabb lépés a geotermikus energia hasznosítása felé

A képviselő-testület új többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozásáról döntött, amelynek elsődleges feladata az lesz, hogy létrehozzon és végrehajtson egy úgynevezett pilot-projektet a geotermikus energia hasznosítására. A projekt keretében geotermikus kutat és visszasajtolót fúrnak egy 2007-ben elvégzett kutatás, és egy nyertes európai uniós pályázat alapján. A beruházás költségeit a kisebbségi tulajdonos befektető cég vállalta, ahogy a szükséges hatósági engedélyek beszerzését is. Ha a próbafúrás eredményesen zárul, az önkormányzat újabb európai uniós pályázatot készít egy, a geotermikus energiára alapozott erőmű létrehozására. A projekttel a gyöngyösiek régi vágya teljesülhet, a felszínre hozott melegvíz ugyanis nem csak a távhőrendszer kiváltására és ipari felhasználásra lesz alkalmas, hanem a városi strand fejlesztését is új pályára állíthatja.

Bővülő közterület-figyelő kamerarendszer

Már 130 állandó és 9 mobil kamera figyeli a gyöngyösi közterületeket. Az idei évben összesen 17 állandó kamerával bővítették a térfigyelők listáját – derül ki a kamerák helyét pontosító előterjesztésből. A kamerákat a városrendészet figyeli a nap 24 órájában, a közterület-figyelő kamerák felvételei számos esetben segítették már bűnelkövetők kézre kerítését.

Szerződések, támogatások

A képviselők döntöttek róla, hogy 2023-ban is biztosítják a havi 25 000 forintos plusztámogatást a fogorvosi körzeteket ellátó parxisok számára, és megújították a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződést, amelynek keretében az önkormányzat 2023-ban az előző évinek megfelelő, 6 és fél millió forintos támogatást nyújt a szervezetnek a mátrafüredi idősotthon működtetéséhez, és ott gyöngyösi lakosok számára tíz férőhely fenntartásához.

Ugyancsak megújította a grémium a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesülettel kötött szerződését, amelynek keretében a 2022-es összeggel azonos, 18 millió forintos éves támogatást nyújt a számos idegenforgalmi szolgáltatást biztosító szervezetnek.

A testület képviselői és alpolgármesteri keretek terhére három alapítvány összesen 130 ezer forintos támogatását hagyta jóvá.

Környezetvédelmi beszámoló

A képviselő-testület elfogadta Gyöngyös éves környezetvédelmi beszámolóját. A dokumentum részletesen bemutatja a vízminőség-védelem, a víziközművek üzemeltetése, a természetvédelem, a levegőtisztaság-védelem, a zajvédelem, a hulladékgazdálkodás, a környezet- és természetvédelmi szemléletformálás területén elvégzett feladatokat, és intézkedési tervet is tartalmaz a jövőre megvalósítandó feladatokról.

Egyelőre nem épülnek meg az üdvözlőtáblák

A képviselők újra visszatértek az üdvözlőtáblák kérdéséhez. A legutóbbi tanácskozás alkalmával két alkotást emeltek ki a több tucat pályamunka közül, most pedig úgy döntöttek, hogy mindkettőt megvalósítják, a gyöngyösi származású Morvai Dávid alkotása a városba bevezető utak mentén kerül majd felállításra, míg Pálinkás István gyöngyösi alkotó terve Mátrafüreden köszönti majd a Mátrába érkezőket. Az üdvözlőtáblákra a „Üdvözöljük Gyöngyösön, a Mátra fővárosában” felirat kerül. A grémium ugyanakkor forrást nem rendelt az üdvözlőtáblák darabonként 5-6 millió forintosra becsült költségéhez, a táblákat csak akkor rendelik meg, ha a 2023-as költségvetésbe belefér.

Kiemelt tartalmak