Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Megjelentek az önkormányzati pályázatok

2022. 03. 22. Hírek | Önkormányzati pályázatok Utolsó módosítás: 2022. 04. 01. 13:10

Egészségügyi, szociális, kulturális, művészeti, oktatási-nevelési, valamint sport tevékenységek támogatására pályázhatnak a szervezetek.

 • PÁLYÁZATI FELHÍVÁS egészségügyi tevékenységek támogatására
 • PÁLYÁZATI FELHÍVÁS kulturális, közművelődési és művészeti tevékenységek támogatására
 • Pályázati felhívás oktatási és nevelési tevékenységek támogatására
 • Pályázati felhívás szociális tevékenységek támogatására
 • Pályázati felhívás sporttevékenységek támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS egészségügyi tevékenységek támogatására

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi, szociális és Lakásügyi Bizottsága 2022. évre egészségügyi tevékenységek támogatására pályázatot hirdet a városban működő civil szervezet, nevelési, oktatási, sport, gyermekjóléti, közművelődési, kulturális és gyűjteményi intézmény, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szociális szövetkezet, alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, magánszemély részére, valamint azon helyi szervezet, intézmény részére, amelynek bejegyzett országos vagy regionális szervezete Gyöngyös város közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy tevékenységét kizárólag vagy elsősorban Gyöngyös lakossága érdekében végzi.

A pályázat célja: A támogatás célja az Önkormányzat közigazgatási területén belül működő azon pályázók egészségügyi programjának/tevékenységének támogatása, amelyeknek, vagy akiknek a támogatott tevékenysége Gyöngyös város hínevét és tekintélyét növelő események megvalósítására irányul, illetve helyi érdeket szolgál.

A pályázat keretében támogatást kíván nyújtani:

 • Egészségügyi tevékenységekre

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek illeszkednek a Gyöngyös Városi Önkormányzat Egészségügyi Fejlesztési Koncepciójában meghatározottakhoz.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatonként elnyerhető legkisebb támogatás összege 30 000 Ft.

Nem kérhető támogatás a pályázó működési, fenntartási költségeire.

A pályázó vállalja, hogy minden, a pályázati programban megvalósuló rendezvényről – pl. meghívó küldésével – tájékoztatja a pályázat kiíróját.

Pályázni kizárólag „Pályázati adatlapon” lehet, amely a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán kérhető, vagy a www.gyongyos.hu honlapról letölthető.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE:

2022. április 21.

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága

Gyöngyös, Fő tér 13., tel.: 37/510-353szakal.maria

A borítékra kérjük ráírni: „Egészségügyi pályázat”

A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig.

Az alapítványok támogatásáról Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb civil szervezetek, és az intézmények pályázatának elbírálásáról Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága dönt. A döntés várható időpontja 2022. április hó. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül támogatás több tevékenységhez is igényelhető.

Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, amely:

– csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve akinek vagy amelynek köztartozása van,

– amely esetében a Civil tv. szerinti összeférhetetlenség, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) és 8. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-a szerinti kizáró okok állnak fenn,

– amely a Civil tv. 30. § (1) bekezdése szerint nem helyezte letétbe és nem tette közzé a beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét,

– amelynek egyes tevékenységei támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja,

– amelynek korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolása el lett utasítva,

– amely korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolását elmulasztotta,

– amely korábbi támogatásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.

Az elnyert támogatás csak a pályázatban megjelölt célokra használható fel.

A támogatás felhasználását a pályázó pénzügyi és szakmai elszámolással igazolja. Az ellenőrzési és elszámolási feltételeket a Gyöngyös Városi Önkormányzata Képviselő-testületének a civil és egyéb szervezetek, illetve magánszemélyek önkormányzati támogatásáról szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • pályázati adatlap és mellékletei,
 • átláthatósági nyilatkozat,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,
 • nyilatkozat az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybevételéhez,
 • nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-ban foglaltak teljesüléséről.

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető: Nagyné Szakál Mária szociális, egészségügyi, intézményi referenstől a szakal.maria@37/510-353gyongyosph.hu e-mail címen, illetve telefonon a 37/510-350 számon.

Gyöngyös, 2022. március 22.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS kulturális, közművelődési és művészeti tevékenységek támogatására

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 2022. évre kulturális, közművelődési és művészeti tevékenységek támogatására pályázatot hirdet a városban működő civil szervezet, nevelési, oktatási, sport, gyermekjóléti, közművelődési, kulturális és gyűjteményi intézmény, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szociális szövetkezet, alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, magánszemély részére, valamint azon helyi szervezet, intézmény részére, amelynek bejegyzett országos vagy regionális szervezete Gyöngyös város közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy tevékenységét kizárólag vagy elsősorban Gyöngyös lakossága érdekében végzi.

A pályázat célja: A támogatás az Önkormányzat közigazgatási területén belül működő azon pályázóknak nyújtható, amelyeknek vagy akiknek a támogatott tevékenysége Gyöngyös város hírnevét és tekintélyét növelő események megvalósítására irányul, illetve a helyi érdekeket szolgálja.

A pályázat keretében támogatást kíván nyújtani: a tárgyévben megvalósuló kulturális, közművelődési és művészeti tevékenységekhez, pályázó szervezet működéséhez

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek illeszkednek a Gyöngyös Városi Önkormányzat Kulturális Koncepciójában meghatározottakhoz.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatonként elnyerhető legkisebb támogatás összege 30 000 Ft.

Nem kérhető támogatás, ha a pályázó a tárgyévben ugyanazon tevékenységre az önkormányzat alrendszereiből már részesült támogatásban

A pályázó vállalja, hogy minden, a pályázati programban megvalósuló rendezvényről – pl. meghívó küldésével – tájékoztatja a pályázat kiíróját.

Pályázni kizárólag „Pályázati adatlapon” lehet, amely a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán kérhető, vagy a www.gyongyos.hu honlapról letölthető.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE:

2022. április 21.

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága

Gyöngyös, Fő tér 13., tel.: 37/510-315

A borítékra kérjük ráírni: „Kulturális, közművelődési és művészeti pályázat”

A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig.

Az alapítványok támogatásáról Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb civil szervezetek, és az intézmények pályázatának elbírálásáról Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága dönt. A döntés várható időpontja 2022. április hó. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül támogatás több tevékenységhez is igényelhető.

Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, amely:

– csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve akinek vagy amelynek köztartozása van,

– amely esetében a Civil tv. szerinti összeférhetetlenség, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) és 8. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-a szerinti kizáró okok állnak fenn,

– amely a Civil tv. 30. § (1) bekezdése szerint nem helyezte letétbe és nem tette közzé a beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét,

– amelynek egyes tevékenységei támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja,

– amelynek korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolása el lett utasítva,

– amely korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolását elmulasztotta,

– amely korábbi támogatásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.

Az elnyert támogatás csak a pályázatban megjelölt célokra használható fel.

A támogatás felhasználását a pályázó pénzügyi és szakmai elszámolással igazolja. Az ellenőrzési és elszámolási feltételeket a Gyöngyös Városi Önkormányzata Képviselő-testületének a civil és egyéb szervezetek, illetve magánszemélyek önkormányzati támogatásáról szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • pályázati adatlap és mellékletei,
 • átláthatósági nyilatkozat,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,
 • nyilatkozat az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybevételéhez,
 • nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-ban foglaltak teljesüléséről.

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető: Erdélyiné Gáspár Katalin esélyegyelőségi és intézményi referenstől a gaspar.katalin@gyongyosph.hu e-mail címen, illetve telefonon a 37/510-315 számon.

Gyöngyös, 2022. március 22.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási és Kulturális Bizottsága


Pályázati felhívás oktatási és nevelési tevékenységek támogatására

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 2022. évre oktatási és nevelési tevékenységek támogatására meghívásos pályázatot hirdet a város közigazgatási területén működő köznevelési intézmények részére.

A pályázat célja: A támogatás az Önkormányzat közigazgatási területén belül működő azon pályázóknak nyújtható, amelyeknek vagy akiknek a támogatott tevékenysége Gyöngyös város hírnevét és tekintélyét növelő események megvalósítására irányul, illetve a helyi érdekeket szolgálja.

A pályázat keretében támogatást kíván nyújtani: pedagógiai rendezvények, kiállítások támogatására, valamint városi, megyei, országos tanulmányi versenyek rendezéséhez

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek illeszkednek a Gyöngyös Városi Önkormányzat Ifjúsági Koncepciójában meghatározottakhoz, illetve amelyek keretében városi, megyei, regionális vagy országos rendezvény, verseny megrendezéséhez igényelnek támogatást.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatonként elnyerhető legkisebb támogatás összege 30 000 Ft.

Nem kérhető támogatás, ha a pályázó a tárgyévben ugyanazon tevékenységre az önkormányzat alrendszereiből már részesült támogatásban

A pályázó vállalja, hogy minden, a pályázati programban megvalósuló rendezvényről – pl. meghívó küldésével – tájékoztatja a pályázat kiíróját.

Pályázni kizárólag „Pályázati adatlapon” lehet, amely a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán kérhető, vagy a www.gyongyos.hu honlapról letölthető.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE:

2022. április 21.

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága

Gyöngyös, Fő tér 13., tel.: 37/510-315

A borítékra kérjük ráírni: „Oktatási és nevelési pályázat”

A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig.

Az alapítványok támogatásáról Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb civil szervezetek, és az intézmények pályázatának elbírálásáról Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága dönt. A döntés várható időpontja 2022. április hó. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül támogatás több tevékenységhez is igényelhető.

Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, amely:

– csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve akinek vagy amelynek köztartozása van,

– amely esetében a Civil tv. szerinti összeférhetetlenség, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) és 8. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-a szerinti kizáró okok állnak fenn,

– amely a Civil tv. 30. § (1) bekezdése szerint nem helyezte letétbe és nem tette közzé a beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét,

– amelynek egyes tevékenységei támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja,

– amelynek korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolása el lett utasítva,

– amely korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolását elmulasztotta,

– amely korábbi támogatásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.

Az elnyert támogatás csak a pályázatban megjelölt célokra használható fel.

A támogatás felhasználását a pályázó pénzügyi és szakmai elszámolással igazolja. Az ellenőrzési és elszámolási feltételeket a Gyöngyös Városi Önkormányzata Képviselő-testületének a civil és egyéb szervezetek, illetve magánszemélyek önkormányzati támogatásáról szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • pályázati adatlap és mellékletei,
 • átláthatósági nyilatkozat,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,
 • nyilatkozat az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybevételéhez,
 • nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-ban foglaltak teljesüléséről.

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető: Erdélyiné Gáspár Katalin esélyegyelőségi és intézményi referenstől a gaspar.katalin@gyongyosph.hu e-mail címen, illetve telefonon a 37/510-315 számon.

Gyöngyös, 2022. március 22.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Oktatási és Kulturális Bizottsága


Pályázati felhívás szociális tevékenységek támogatására

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2022. évre szociális tevékenységek támogatására pályázatot hirdet a városban működő civil szervezet, nevelési, oktatási, sport, gyermekjóléti, közművelődési, kulturális és gyűjteményi intézmény, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szociális szövetkezet, alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, magánszemély részére, valamint azon helyi szervezet, intézmény részére, amelynek bejegyzett országos vagy regionális szervezete Gyöngyös város közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy tevékenységét kizárólag vagy elsősorban Gyöngyös lakossága érdekében végzi.

A pályázat célja: A támogatás célja az Önkormányzat közigazgatási területén belül működő azon pályázók szociális/karitatív programjának/tevékenységének támogatása, amelyeknek, vagy akiknek a támogatott tevékenysége Gyöngyös város hínevét és tekintélyét növelő események megvalósítására irányul, illetve helyi érdeket szolgál.

A pályázat keretében támogatást kíván nyújtani:

 • Szociális tevékenységekre

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek illeszkednek a Gyöngyös Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójában meghatározottakhoz.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatonként elnyerhető legkisebb támogatás összege 30 000 Ft.

Nem kérhető támogatás a pályázó működési, fenntartási költségeire.

A pályázó vállalja, hogy minden, a pályázati programban megvalósuló rendezvényről – pl. meghívó küldésével – tájékoztatja a pályázat kiíróját.

Pályázni kizárólag „Pályázati adatlapon” lehet, amely a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán kérhető, vagy a www.gyongyos.hu honlapról letölthető.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE:

2022. április 21.

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága

Gyöngyös, Fő tér 13., tel.: 37/510-350

A borítékra kérjük ráírni: „Szociális pályázat”

A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig.

Az alapítványok támogatásáról Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb civil szervezetek, és az intézmények pályázatának elbírálásáról Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága dönt. A döntés várható időpontja 2022. április hó. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül támogatás több tevékenységhez is igényelhető.

Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, amely:

– csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve akinek vagy amelynek köztartozása van,

– amely esetében a Civil tv. szerinti összeférhetetlenség, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) és 8. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-a szerinti kizáró okok állnak fenn,

– amely a Civil tv. 30. § (1) bekezdése szerint nem helyezte letétbe és nem tette közzé a beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét,

– amelynek egyes tevékenységei támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja,

– amelynek korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolása el lett utasítva,

– amely korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolását elmulasztotta,

– amely korábbi támogatásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.

Az elnyert támogatás csak a pályázatban megjelölt célokra használható fel.

A támogatás felhasználását a pályázó pénzügyi és szakmai elszámolással igazolja. Az ellenőrzési és elszámolási feltételeket a Gyöngyös Városi Önkormányzata Képviselő-testületének a civil és egyéb szervezetek, illetve magánszemélyek önkormányzati támogatásáról szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • pályázati adatlap és mellékletei,
 • átláthatósági nyilatkozat,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,
 • nyilatkozat az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybevételéhez,
 • nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-ban foglaltak teljesüléséről.

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető: Nagyné Szakál Mária szociális, egészségügyi, intézményi referenstől a szakal.maria@gyongyosph.hu e-mail címen, illetve telefonon a 37/510-353 számon.

Gyöngyös, 2022. március 22.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága


Pályázati felhívás sporttevékenységek támogatására

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottsága 2022. évre sporttevékenységek támogatására pályázatot hirdet a városban működő civil szervezet, nevelési, oktatási, sport, gyermekjóléti, közművelődési, kulturális és gyűjteményi intézmény, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szociális szövetkezet, alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, magánszemély részére, valamint azon helyi szervezet, intézmény részére, amelynek bejegyzett országos vagy regionális szervezete Gyöngyös város közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy tevékenységét kizárólag vagy elsősorban Gyöngyös lakossága érdekében végzi.

A pályázat célja: A támogatás az Önkormányzat közigazgatási területén belül működő azon pályázóknak nyújtható, amelyeknek vagy akiknek a támogatott tevékenysége Gyöngyös város hírnevét és tekintélyét növelő események megvalósítására irányul, illetve a helyi érdekeket szolgálja.

A pályázat keretében támogatást kíván nyújtani: versenyeztetéssel, sportrendezvények szervezésével kapcsolatos kiadásokhoz, működési célú kiadásokhoz

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek illeszkednek a Gyöngyös Városi Önkormányzat Sportfejlesztési Koncepciójában meghatározottakhoz.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatonként elnyerhető legkisebb támogatás összege 30 000 Ft.

Nem kérhető támogatás, ha a pályázó a tárgyévben ugyanazon tevékenységre az önkormányzat alrendszereiből már részesült támogatásban

A pályázó vállalja, hogy minden, a pályázati programban megvalósuló rendezvényről – pl. meghívó küldésével – tájékoztatja a pályázat kiíróját.

Pályázni kizárólag „Pályázati adatlapon” lehet, amely a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán kérhető, vagy a www.gyongyos.hu honlapról letölthető.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE:

2022. április 25.

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága

Gyöngyös, Fő tér 13., tel.: 37/510-315

A borítékra kérjük ráírni: „Sport pályázat”

A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig.

Az alapítványok támogatásáról Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb civil szervezetek, és az intézmények pályázatának elbírálásáról Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottsága dönt. A döntés várható időpontja 2022. április hó. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül támogatás több tevékenységhez is igényelhető.

Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, amely:

– csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve akinek vagy amelynek köztartozása van,

– amely esetében a Civil tv. szerinti összeférhetetlenség, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) és 8. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-a szerinti kizáró okok állnak fenn,

– amely a Civil tv. 30. § (1) bekezdése szerint nem helyezte letétbe és nem tette közzé a beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét,

– amelynek egyes tevékenységei támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja,

– amelynek korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolása el lett utasítva,

– amely korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolását elmulasztotta,

– amely korábbi támogatásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.

Az elnyert támogatás csak a pályázatban megjelölt célokra használható fel.

A támogatás felhasználását a pályázó pénzügyi és szakmai elszámolással igazolja. Az ellenőrzési és elszámolási feltételeket a Gyöngyös Városi Önkormányzata Képviselő-testületének a civil és egyéb szervezetek, illetve magánszemélyek önkormányzati támogatásáról szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • pályázati adatlap és mellékletei,
 • átláthatósági nyilatkozat,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,
 • nyilatkozat az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybevételéhez,
 • nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-ban foglaltak teljesüléséről.

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető: Erdélyiné Gáspár Katalin intézményi referenstől a gaspar.katalin@gyongyosph.hu e-mail címen, illetve telefonon a 37/510-315 számon.

Gyöngyös, 2022. március 24.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottsága

Kiemelt tartalmak