Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Megfelel a jogszabályi előírásoknak a tervezett gyorsétterem

2023. 05. 08. Hírek

Levélben fordultak az önkormányzathoz Ringsted utcai lakók a Pesti útra tervezett gyorsétteremmel kapcsolatban. A levél aláírói szerint a beruházás „ellehetetleníti élhető és biztonságos lakóhelyüket”. A tervezett gyorsétterem építésével kapcsolatban az önkormányzat válaszából kiderül, hogy a magánterületen tervezett étterem minden jogszabályi előírásnak megfelel, az önkormányzatnak pedig alig van hatásköre az engedélyezés tekintetében, ugyanakkor a forgalomtechnikai tervezéskor figyelembe veszi majd a lakók észrevételeit.

A gyorsétterem megépítésére a KFC által kiválasztott terület magántulajdonban van, annak hasznosítása, értékesítése a tulajdonos jogkörébe tartozik. A területet nem az Önkormányzat ajánlotta fel, vagy javasolta a beruházónak, így a megvalósulás helyszínére ebből a szempontból viszonylag kevés ráhatásunk van. Információt a beruházásról informális, előzetes érdeklődés formájában szereztünk, ami főleg a rendezési tervvel való egyeztetésre irányult. Ami az engedélyezési folyamatot érinti, az építésügyi hatósági feladatok a Heves Megyei Kormányhivatal hatáskörébe tartoznak, amely hatóság az Önkormányzat által megalkotott Helyi Építési Szabályzatban (továbbiakban: HÉSZ) foglaltak alapul vételével folytatja le eljárását. A HÉSZ megalkotását hosszas véleményezési eljárás előzi meg, amelynek keretében a jogszabályban meghatározott hatóságok, területi főépítész, egyéb szervezetek véleménye is megkérésre kerül. Ezen túl minden településrendezési eszköz módosítása során a lakosság is bevonásra kerül, az ún. partnerségi egyeztetésnek része a lakossági vélemények beszerzése is. Így történt ez a Pesti út nyugati oldalát érintő szabályozás során is.

A területre érvényes Helyi Építési Szabályzat levelében Ön által is idézett rendelkezései igaz, hogy elsődlegesen lakóterületi felhasználást szabályoznak, ugyanakkor jogszerűen lehetővé teszik – egyebek mellett – a kereskedelmi, szolgáltató funkció szerinti beépítést is. Néhány évvel ezelőtt éppen a lakók kérésére és a körzeti önkormányzati képviselő közbenjárására módosult a HÉSZ oly módon, hogy a jelenleg is érintett területen tiltottá vált vidám park, cirkusz akár időleges működése is. A HÉSZ erről szóló 39. § (4) bekezdése szerint lakóterületen zavaró hatású nagyforgalmú kereskedelmi-szolgáltató létesítmény (vidámpark, cirkusz) nem helyezhető el időszakos vagy átmeneti jelleggel sem. A szabályozás egyértelműen nevesíti a vidámparkot és a cirkuszt, azaz ezen kívül bármely, a HÉSZ vonatkozó szakaszában felsorolt egyéb rendeltetetésű építmény elhelyezhető, ennek a HÉSZ szempontjából jogi akadálya nincs.

Évtizedek óta ez a magántulajdonú terület gazos, a városképbe nem illeszkedő állapotban volt. Ez különösen a cirkuszi, mutatványos tevékenység megtiltása óta igaz. A beruházó figyelmét az informális kapcsolatfelvétel során felhívtuk arra, hogy a környezet lakótelepi beépítésére tekintettel a környezetvédelmi hatásokra, a forgalomszervezésre, megfelelő számú parkoló építésére nagy figyelmet kell majd fordítaniuk. (A tapasztalat az, hogy ilyen funkciójú létesítményre tekintettel keletkező járműforgalom során a mellette létesülő parkolók plusz parkolási lehetőséget adnak a közelben lakók számára, a létesítményt látogatók pedig csak korlátozott mértékben használják a lakóépületekhez létesített parkolókat.)

Jelenleg nem tudunk arról, hogy építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtásra került volna a Kormányhivatalhoz, a megvalósítani tervezett létesítmény véglegesnek szánt paramétereit, terveit nem ismerjük. Az Önkormányzat, amennyiben a hatóság megkeres bennünket, településképi vélemény (pl. a létesítmény illeszkedése a környezetbe, megfelelősége a helyi településképi szabályoknak, totemoszlop, stb.), illetve a közlekedéstervezés keretében útkezelői hozzájárulás, vagy – amennyiben szükséges lesz – forgalomtechnikai intézkedés formájában tud részt venni az engedélyezés menetében. A használatba vételt követően kereskedelmi igazgatási jegyzői hatáskörben történhet meg az üzlet működésére vonatkozó bejelentés tudomásul vétele, amelynél a működés szerint érintett szakhatóságok (ÁNTSZ, Állategészségügyi Hatóság, stb.) utólagos ellenőrzéssel győződnek meg a működési feltételek jogszerűségéről. Az étterem tervezett nyitvatartási rendje is ekkor kerül bejelentésre. Környezeti hatástanulmány szükségességéről az építésügyi hatóság fog dönteni a hatályos jogszabályi előírások alapján.

Fentieken túl az Önkormányzatnak a beruházás megvalósításában hatásköre nincs. Levelében példákat hoz olyan gyorséttermi elhelyezésre, ahol a KFC telepítése nem zavarja a lakosságot. Ezt nem vitatva ismerünk több olyan gyorséttermet is, ahol a létesítmény lakóépület alsó szintjén, vagy zsúfoltan beépített lakókörnyezetben valósult meg, és nem jelent zavaró tényezőt. Amennyiben a KFC egyszintes változatban valósul majd meg, ahogy várjuk, elmondható, hogy a tervezett területen csökkenteni fogja a 3-as út forgalmának zaját és környezetszennyező hatását, megtartva a mögötte lévő épületek benapozását, és várhatóan nem kelt nagyobb forgalmat vagy környezeti zajt, mint a közelben – hétvégén is – működő autómosó.

Önkormányzati (képviselő-testületi) döntéshozatalra az ügyben nem kerül sor, az érintett hatósági, szakhatósági döntések a hatályos jogszabályok alapján születhetnek meg. Kérésükre tekintettel viszont jelezni fogjuk a beruházó felé azon igényüket, hogy az építkezés megkezdése előtt egyeztetést kívánnak folytatni a beruházóval. Bízom benne, hogy ahogyan más, az átlagosnál valamivel nagyobb forgalmat bonyolító létesítménynél, itt is helyesen sikerül mérlegelni a beruházás pozitív és egyelőre még nem ismert negatív hatásait. Természetesen a saját hatáskörünkben lefolytatott majdani eljárásokban mi is figyelembe vesszük mind a lakossági, mind a várható gazdasági, idegenforgalmi, szolgáltatási szempontokat.

Kiemelt tartalmak