Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Maradjon az 1% Gyöngyösön!

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!
2020. 04. 06. Covid-19 | Hírek Utolsó módosítás: 2021. 05. 20. 18:05

Gyöngyös Város költségvetési helyzete alapvetően megváltozott az elmúlt hetek eseményei miatt. A járvány elleni védekezés miatti plusz költségek mellett a városnak minden bizonnyal komoly bevételcsökkenéssel is kell számolni.

Ezért kérjük a gyöngyösi lakosokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-val olyan alapítványokat támogassanak, amelyek az önkormányzati kézben lévő intézményekhez kapcsolódnak.

# Intézmény Alapítvány Adószám
Tevékenységi kör
Az olvasás népszerűsítése, a kulturált szabadidő eltöltés és az ismeretterjesztés korszerű könyvtári környezetben történő gyakorlatának elősegítése, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok olvasási kultúrájának erősítése, fejlesztése, a könyvtári alaptevékenységhez tartozó feladatokhoz szakmai és anyagi segítségnyújtás.
Tevékenységi kör
Az alapítvány célja olyan anyagi alap megteremtése, amely segíti és lehetővé teszi az egészséges gyermekek hatékonyabb gondozását, valamint a bölcsődében lévő különböző ételallergiás (tej-, lisztallergia) gyermekek korszerű ellátását.
Tevékenységi kör
A sérült gyermekek gondozását is végző gyöngyösi I. sz. Bölcsőde és Speciális Csoport támogatása. A bölcsőde mozgás- és értelmi fejlesztést elősegítő eszközeinek folyamatos pótlása, konyhai edémnyeinek pótlása, bölcsődei textíliák biztosítása. Szalemberképzés biztosítása. Az alapítvány pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem fogadhat el és nem kaphat. Országgyűlési, illetve helyi képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat működése alatt.
Tevékenységi kör
Olyan anyagi alap megteremtése, mely lehetővé teszi a Gyöngyösi Dobó úti Óvoda anyagi támogatását, tárgyi feltételeinek javítását, környezetének kulturált kialakítását.
Tevékenységi kör
Az óvodás gyermekek korszerűbb és egészségesebb életmódjának, mozgásának fejlesztése. Tárgyi eszközök bővítése. Kulturális ellátottság javítása, hagyományőrzés, kirándulások szervezése.
Tevékenységi kör
A Gyöngyösi Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek sokoldalú, harmonikus és egészséges neveléséhez, személyiségük fejlesztéséhez szükséges legkorszerűbb tárgyi, pedagógiai eszközök megteremtése, a gyermekek testi és szellemi fejlődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítása. A szakmai, tartalmi munka fejlesztése, a kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek támogatása.
Tevékenységi kör
A gyöngyösi Fecske úti Óvoda gyermekeinek nevelési – oktatási területen való fejlesztése, ideértve a tanulmányi kirándulások és egyéb szervezett programok finanszírozását, valamint a képességfejlesztő játékok, illetőleg eszközök beszerzését.
Tevékenységi kör
Az óvodás korú gyermekek korszerűbb és egészségesebb életmódjának fejlesztése, a tárgyi eszközök bővítése. Színvonalas zenei felkészítés, a kulturális ellátottság javítása, hagyományőrzés, kirándulás stb.
Tevékenységi kör
Az egészséges életmód kialakulásának elősegítése, a gyermekek általános edzettségének és teherbíró képességének fokozása. Ennek érdekében: a) A testi nevelés és testnevelés fejlesztését szolgáló eszközök bővítése. Kondiszoba kialakítása, tornaszerek és audiovizuális eszközök vásárlása. b) Rendszeres kirándulások szervezése a Mátrába. Természetjárással a folyamatos edzés, mozgásfejlesztés megvalósítása. Ismerkedés a Mátra természetes élővilágával, környezetvédelemre nevelés megalapozása. c) A díj évenkénti adományozása a kiemelkedő nevelő munkát végző óvodapedagógusok jutalmazása akként, hogy amennyiben az alapítványi vagyon a 150.000,- Ft-ot meghaladja, úgy a 150.000,- Ft kamatának fele minden évben azoknak az óvodapedagógusoknak adományozható, akik a legeredményesebb munkát végezték.
Tevékenységi kör
Az alapítvány elsődleges célja a Mátrafüredi Tagóvoda támogatása. Az anyagi támogatás az óvoda intézményi működésének egészére kiterjed. Célja, hogy a gyermekek neveléséhez, oktatásához, képességfejlesztéséhez és ismeretterjesztéséhez szükséges tárgyi feltételek és eszköztár bővítését lehetővé tegye. Célja továbbá, hogy a gyerekek részére kulturális tevékenység fedezetét biztosítsa, melynek kertén belül a gyerekek számára pl. színházlátogatásokat szervez és biztosít. A gyermekvédelem keretén belül hozzájárul a szülő-gyermek-oktatási intézmény-pedagógusok közötti jó kapcsolat kialakításához és fenntartásához úgy, hogy közös családi programokat szervez és ehhez anyagi támogatást nyújt. Pk.60.162/2007/6. sz. alatt célkiegészítés: – Ezen kívül célja a gyermekek környezettudatos magatartását megalapozó nevelés és az ezt elősegítő és szolgáló programokban való részvétel anyagi támogatása.
Tevékenységi kör
A gyöngyösi Platán úti Óvodában gondozott gyermekek óvodai körülményeinek javítása, óvodai neveléséhez szükséges eszközök, felszerelések bővítése, játékokkal, könyvekkel, kulturális cikkekkel történő ellátása, berendezési tárgyak fejlesztése, a gyermekek képességei kibontakoztatásának elősegítése, a gyermekek részére kulturális, szórakoztató programok, rendezvények támogatása, felmerülő költségekhez való hozzájárulás.
Tevékenységi kör
Az alapítvány célja olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi, hogy a Gyöngyös Város Óvodái Tündérkert tagóvodában (3200 Gyöngyös, Visonta út 2.) felkészült, elkötelezett pedagógusokkal, magas szintű oktatást és nevelést nyújtson tanulói számára, az előírt tananyag átadásán túlmenően a gyerekek személyiségét, képességeit fejlessze, azonos lehetőségeket biztosítva a nehéz körülmények között élő diákok számára a kultúra, illetőleg a sport lehetőségeihez való hozzájutásban, továbbá lehetőségeihez mérten támogassa a tagóvoda működését.
Kiemelt tartalmak