ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Kitüntetésekre várnak javaslatokat

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!
2021. 03. 31. Hírek Utolsó módosítás: 2021. 04. 20. 13:02

A Gyöngyös Közszolgálatáért és a Gyöngyös Város Egészségügyéért díjra vár felterjesztéseket az önkormányzat május 1-ig. Az írásba foglalt felterjesztéseket postai és elektronikus levélben is el lehet juttatni Hiesz György polgármesterhez.

A Gyöngyös Közszolgálatáért kitüntetés azon köztisztviselőknek, kormánytisztviselőknek, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban álló rendvédelmi és hivatásos katasztrófavédelmi szervnél foglalkoztatottaknak adományozható, akik a közszolgálat területén több éven keresztül kiemelkedő színvonalú munkát végeztek, elnyerve ezzel a város lakosságának közmegbecsülését.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

  • bármely gyöngyösi választópolgár, a képviselő-testület bizottságai,
  • gyöngyösi székhelyű, illetve tevékenységét részben vagy egészben Gyöngyösön kifejtő civil vagy gazdálkodó szervezet, alapítvány,
  • államigazgatási szervek, érdekképviseletek,
  • gyöngyösi nemzetiségi önkormányzatok.

A kitüntetésre való felterjesztés határideje: 2021. május 1.

A kitüntetésből évente legfeljebb kettő adományozható.

A kitüntetések átadására minden évben, a köztisztviselők napja (július 1.) alkalmából ünnepélyes keretek között kerül sor.

A kitüntetéssel emlékplakett, oklevél és pénzjutalom jár.

A részletes feltételeket és a kitüntetéssel járó elismerések leírását Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza, mely a www.gyongyos.hu honlapon megtalálható.

A Gyöngyös Város Egészségügyéért elnevezésű kitüntetés azon személyeknek adományozható, akik Gyöngyös városban az egészségügyi ellátás területén a felterjesztés időpontját megelőző időszakban vagy nyugdíjba vonulásukat megelőzően hosszabb ideig kiemelkedő színvonalú munkát végeztek és ezzel hozzájárultak az ellátás színvonalának emeléséhez.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

  • bármely gyöngyösi választópolgár, a képviselő-testület bizottságai,
  • gyöngyösi székhelyű, illetve tevékenységét részben vagy egészben Gyöngyösön kifejtő civil vagy gazdálkodó szervezet, alapítvány,
  • gyöngyösi nemzetiségi önkormányzatok,
  • a gyöngyösi székhelyű (telephelyű) egészségügyi intézmények vezetői és az intézményi érdekképviseletek,
  • a gyöngyösi nemzetiségi önkormányzatok.

A kitüntetésre való felterjesztés határideje: 2021. május 1.

A kitüntetésből évente legfeljebb kettő adományozható. A díj egyike a Bugát Pál Kórház egészségügyi szakdolgozójának ítélhető oda.

A kitüntetések ünnepélyes átadására a Semmelweis-nap alkalmából (július 1.) kerül sor.

A kitüntetéssel emlékplakett, oklevél és pénzjutalom jár.

Az írásba foglalt, indokolással ellátott javaslatokat, melyek tartalmazzák a felterjesztő elérhetőségét, mindkét esetben Hiesz György Polgármesternek címezve lehet benyújtani a Gyöngyös Városi Önkormányzat címén (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) vagy elektronikusan a hiesz.gyorgy@hivatal.gyongyos.hu e-mail címen, a fent megjelölt időpontig.

Kiemelt tartalmak