Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítása iránt lakás önálló rendeltetési egység igazolására

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet azokra a többlakásos, de egy mérőórás ingatlanokra is többszörös kedvezményes árú gázmennyiséget biztosít, amelyek nem társasházakban vagy lakásszövetkezetekben vannak.

A Korm. rendelet bevezette a családi fogyasztói közösségek fogalmát. Ezt akkor lehet alkalmazni, ha egy társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon több, de legfeljebb négy – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti – lakás rendeltetési egység található.

A Korm.rendelet 2023. január 10. naptól bevezetett módosítása bővítette a kedvezménnyel érintett ingatlanok körét. A kedvezmény megilleti a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységet is.

A hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni

  • a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint
  • b) a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Amennyiben az ingatlanban több mérési pont található, a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet mérési pontonként kell benyújtani a jegyzőhöz.

A jegyző kérelemre a lakás rendeltetési egységek számáról hatósági bizonyítványt állít ki ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget. A kérelmezőnek büntetőjogi felelősséget kell vállalni azért, hogy a kérelemben szereplő lakásszám valós. A hatósági bizonyítvány kiállításakor a ténylegesen kialakult állapot kerül figyelembevételre. Az igazolás csak a kedvezményes rezsicsökkentett gázár igénybevételéhez használható fel.

A Korm. rendelet szerint, amennyiben az utólagos ellenőrzés hibás adatszolgáltatást – azaz jogosulatlan vételezést tár fel –, a felhasználónak a különbözetet a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell visszafizetni.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem ezen a linken tölthető le, és kitöltve személyesen, postai úton vagy elektronikus kérelemként (ügyfélkapun keresztül) benyújtható a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság Igazgatási Csoportjához (3200 Gyöngyös, Fő tér 13., fsz./11. és 12. iroda, tel.: 37/769-093 és 37/769-094).

Kiemelt tartalmak