Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Hirdetmény bírósági ülnökök választásáról

HIRDETMÉNY
bírósági ülnökök választásáról
(Gyöngyösi Járásbíróság)

A Köztársaság Elnöke 2023. március 7. és 2023. április 30. közötti időpontra kitűzte a bíróságok ülnökeinek általános választását.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének tájékoztatása szerint a Gyöngyösi Járásbíróságra 4 fő, fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró pedagógus ülnök megválasztása szükséges. A pedagógus ülnököket a bíróság székhelye szerint illetékes települési, illetőleg települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választja meg, ülnököt az adott bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölhetnek. A jelölés, valamint az ennek elfogadásáról szóló nyilatkozat a jogszabály által megkövetelt adatokat, információkat tartalmazó nyomtatványon tehető meg. A Gyöngyösi Járásbíróság ülnökeit a Képviselő-testület 2023. áprilisi ülésén választja meg.
Pedagógus ülnökké az választható,

  • akit az adott bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölnek,
  • aki büntetlen előéletű, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya, vagy közügyektől eltiltás hatálya alatt.
  • pedagógus szakképzettséggel rendelkezik, és
  • 30. életévét betöltött magyar állampolgár.

Az ülnökök tisztsége választással keletkezik, és a következő általános ülnökválasztástól számított 30 napig tart. Megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak. Jogaik és kötelezettségeik a bírákkal azonosak, működésük idejére a foglalkoztatási jogviszonyban álló ülnököket távolléti díj, ennek hiányában tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke az ülnök működésének minden napjára a bírói illetményalap (566 660 Ft) egy munkanapra eső összegének a 25 %-a.

A jelöléseket formanyomtatványon kell benyújtani. A jelöléssel egyidejűleg a jelöltnek nyilatkoznia kell – többek között – a jelölés elfogadásáról, büntetlen előéletéről. A jelöléshez, és annak elfogadásához szükséges formanyomtatvány beszerezhető a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájában, valamint letölthető a www.gyongyos.hu honlapról. A büntetlen előéletet a bírók, ülnökök számára rendszeresített hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, a pedagógus végzettséget a képző intézmény által kiállított okirat másolatával kell igazolni!

A jelölések – lehetőség szerint személyesen – a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájában nyújthatók be, határideje: 2023. április 5.

A jelöléssel, illetve a választással kapcsolatban információ a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján kérhető (tel.: 37/510-317). A jelöléssel összefüggő, az ülnökök jogait és kötelezettségeit is tartalmazó tájékoztatás a www.gyongyos.hu honlapon megtalálható.

Gyöngyös Város Jegyzője

HIRDETMÉNY
bírósági ülnökök választásáról
(Egri Törvényszék)

A Köztársaság Elnöke 2023. március 7. és 2023. április 30. közötti időpontra kitűzte a bíróságok ülnökeinek általános választását.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének tájékoztatása szerint az Egri Törvényszékre 21 fő ülnököt, és 5 fő fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró pedagógus ülnök megválasztása szükséges. Az Egri Törvényszék ülnökeit Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése, valamint az Egri Megyei Jogú Város Közgyűlése választja meg. Ülnököt az adott bíróság illetékességi területén (Heves Vármegyében) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, valamint a bírság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és – politikai pártok kivételével – egyesületek jelölhetnek. A jelölés, valamint az ennek elfogadásáról szóló nyilatkozat a jogszabály által megkövetelt adatokat, információkat tartalmazó nyomtatványon tehető meg.

Ülnökké az választható, aki

  • aki büntetlen előéletű, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya, vagy közügyektől eltiltás hatálya alatt.
  • 30. életévét betöltött magyar állampolgár.

Az ülnökök tisztsége választással keletkezik, és a következő általános ülnökválasztástól számított 30 napig tart. Megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak. Jogaik és kötelezettségeik a bírákkal azonosak, működésük idejére a foglalkoztatási jogviszonyban álló ülnököket távolléti díj, ennek hiányában tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke az ülnök működésének minden napjára a bírói illetményalap (566 660 Ft) egy munkanapra eső összegének a 25 %-a.

A jelöléseket formanyomtatványon kell benyújtani. A jelöléssel egyidejűleg a jelöltnek nyilatkoznia kell – többek között – a jelölés elfogadásáról, büntetlen előéletéről. A jelöléshez, és annak elfogadásához szükséges formanyomtatvány beszerezhető a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájában, valamint letölthető a www.gyongyos.hu honlapról. A büntetlen előéletet a bírók, ülnökök számára rendszeresített hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni!

A jelölések – lehetőség szerint személyesen – a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájában nyújthatók be, határideje: 2023. április 5.

A jelöléssel, illetve a választással kapcsolatban információ a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján kérhető (tel.: 37/510-317). A jelöléssel összefüggő, az ülnökök jogait és kötelezettségeit is tartalmazó tájékoztatás a www.gyongyos.hu honlapon megtalálható.

Gyöngyös Város Jegyzője

Letölthető mellékletek:

Kiemelt tartalmak