Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Gyöngyösön nem emelik a helyi adókat jövőre

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!
2021. 12. 04. Hírek Utolsó módosítás: 2021. 12. 14. 18:42

Legutóbbi ülésén számos fontos kérdésben hozott döntést a város képviselő-testülete. Egyebek között elkezdte a grémium a jövő évi költségvetés tervezését, elfogadta a januártól érvényes új helyi járatos menetrendet, és megválasztotta a három városi bölcsőde vezetőjét.

Költségvetés: több százmilliós kieséssel számolnak
A képviselő-testület miután meghatározta a 2022. évi költségvetés fő irányait, elfogadta a jövő évi büdzsé koncepcióját elvi jelleggel, konkrét feladatok meghatározása nélkül. Ez jelenti a 2022. évi költségvetés összeállításának első lépcsőfokát.
Az ülésen a képviselőket tájékoztatták a korábban már elfogadott költségvetési törvény önkormányzatokat érintő hatásairól, és a jövő évi büdzsét alapvetően befolyásoló gazdasági körülményekről. Ilyen egyebek között, hogy a kis- és középvállalkozásoknak jövőre is csak a helyi iparűzési adó felét kell megfizetniük.
Jól látszik, hogy a kkv-szektor adójának 50 százalékos elvonása nagyon nehéz helyzetbe hozza a városokat. Gyöngyös esetében ez mintegy 300 millió forintos kiesést jelent, a szolidaritási adóval együtt pedig az elvonások már most meghaladják a 800 millió forintot. Emellett hatással lesznek a város költségvetésére egyebek között az ágazati bérfejlesztések és a fejlesztési prioritások is.
Ez utóbbiak közé tartozik a már megkezdett, Európai Unió által is támogatott pályázaton támogatást nyert fejlesztő beruházások befejezése, továbbá a 2027-ig tartó új pályázati ciklusra való felkészülés.
Az ülésen Hiesz György polgármester kiemelte: terveik szerint a jövő évi költségvetésnek is része lesz, de már az ideinél nagyobb összeggel a részvételi költségvetés, melynek lényege, hogy a gyöngyösiek dönthetnek arról, mire fordítsa a város a rendelkezésre bocsátott fejlesztési forrást. Szintén fontos eleme lesz a 2022-es költségvetésnek az önkormányzati tulajdonban lévő Városgondozási Zrt. nonprofit közhasznú társasággá alakulása. A jelentős pénzügyi megtakarítást jelentő működési formaváltást szeretnék kiterjeszteni azokra az önkormányzattal külsős szerződési partneri viszonyban lévő társaságokra is, melyek a városban nyereségérdek nélkül közfeladatot látnak el. Mindemellett egyebek között a munkaerőmegtartás érdekében a tervek között szerepel az önkormányzati dolgozók illetményalap-emelése is.

Nem emelik a helyi adók mértékét
A jogszabály szerkesztési kívánalmaknak megfelelően formai változást hajtottak végre a képviselők a helyi adóról szóló rendelet módosítása kapcsán. Az ülésen a 2022-re várható adóbevételekről szóló tájékoztatóval összefüggésben Hiesz György polgármester kiemelte: az előzetes számítások alapján a helyi iparűzési adó csökkentése és egyéb elvonások miatt mintegy 800 millió forintos bevételkiesésre kell Gyöngyösnek számítania. A helyi adóról szóló rendelet érdemi módosításra az ülésen nem tettek javaslatot. Mindezek ellenére Gyöngyösön jövőre nem emelkednek sem a lakosságot, sem a vállalkozásokat érintő adók.

Új megállók kerülnek a menetrendbe
A lakossági észrevételeket figyelembe véve módosította a testület a nyár végén bevezetett új helyi járatos menetrendet. Eszerint 2022. január 1-jétől a helyijáratú vonalon munkanapokon több új megállóhely is bekerül a menetrendbe. A Tesco és a Seregély út közti vonalon a Platán út 6., a Jászsági út 3., az Esze Tamás út 19. és 3/1. megállókban is fel- és leszállhatnak az utasok. Ezen a vonalon a 5:01, a 7:10 és a 11:50-kor induló járatok az Esze Tamás úton nem állnak meg.
A Seregély út és a Tesco között közlekedő útvonalon az Esze Tamás út 3/1. és 19., valamint a Baross Gábor utca, a Jászsági út 3 és a Platán út 6. szám alatt lesznek új megállóhelyek. Itt az 5:45, a 7:55 és a 13:02-kor induló járatok az Esze Tamás és a Baross úton nem állnak meg.
Szombaton és vasárnap új megállóhelyként épül a Platán út 6. és a Jászsági út 3. szám alatt lévő megálló.

Újra megalakult a bizottság
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását követően újra megalakult a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság. A grémium megválasztotta két új külsős tagját is. Mága Istvánné és Tóth Norbert december 2-án meg is kapta megbízólevelét a polgármestertől.

Folytatják az együttműködést
A képviselő-testület elfogadta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2020. évi teljesítéséről szóló beszámolóját, majd 2022-re vonatkozóan is ellátási szerződést kötött a város az egyesülettel az időskorúak nappali ellátásának és az idősek otthoni elhelyezésének biztosítására. A jövő évre szóló támogatás összege 6,5 millió forint.

Biztosítják a fogorvosi ellátást
Változott az önkormányzat egészségügyi alapellátásokról szóló rendelete. Eszerint a város feladatellátási szerződést köt Szabóné dr. Kolyvek Eszter fogorvos által képviselt DentAllMed Kft.-vel a II. számú fogorvosi körzet működtetésére, és ezzel egyidejűleg a jelen-legi II. számú fogászati körzetbe tartozó oktatási intézmények iskola- és ifjúsági fogászatikörzet működtetésre is külön szerződés jön létre.

Indokolt esetben kérhető felmentés
Módosította a testület az önkormányzat által alapított felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj elnyerésére vonatkozó rendeletét. A grémium lehetővé tette, hogy a városi támogatásban részesülő fiatalok indokolt esetben felmentést kérjenek az alól, hogy az ösztöndíj feltételeként megszabott gyakorlati időt az önkormányzat érdekkörébe tartozó szervezetnél töltsék.

Jutalmazzák a dolgozókat
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati intézményekben és a közös hivatalban dolgozók idei évi munkájának elismeréseként pénzjutalomban részesüljenek a kiemelkedő munkát végzett munkavállalók. Mindkét esetben tíz-tízmillió forintos keret áll rendelkezésre a dolgozók elismerésére.

Pályázatot írnak ki a közétkeztetésre
A közétkeztetési feladatokat legkésőbb 2022. június 1-jétől szolgáltatási koncesszió keretében látja el az önkormányzat. Ennek érdekében a testület a nyílt eljárást határozott meg. Az ajánlati felhívás és az ehhez szükséges dokumentáció a decemberi ülésen kerül a képviselők elé.

Fenntartható városfejlesztés
Pályázatot nyújt be Gyöngyös a fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatására kiírt európai uniós projektek megvalósítására. A város a Fenntartható Városfejlesztési Eszközök célterületen 1,6 milliárd forintra pályázhat 2027-ig. Ez a pénzkeret Gyöngyös esetében jóval kevesebb, mint az előző, 2014-2021 között lezajlott EU-s fejlesztési időszakban, amikor 3,6 milliárd forintot kapott Gyöngyös. A pályázat érdekében az önkormányzat vállalta, hogy elkészítteti a település fenntartható városfejlesztési stratégiáját.

Bölcsődevezetőket választottak – újra önálló lesz a Jeruzsálem Úti Bölcsőde
A képviselő-testület 2022. január 1-jétől 2026 év végéig a Dobó Úti Bölcsőde vezetésével Debrei Andrásnét, míg a Visonta Úti Bölcsőde irányításával Balás-Gál Veronikát bízta meg. A január elsejétől ismét önállóvá váló Jeruzsálem Úti Bölcsőde igazgatásával Hevér Nikolettát bízta meg a grémium.

Segítik a polgárőröket
A testület méltányolta a Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület kérését, és támogatja a közösség Fuvaros utcában kialakítani tervezett polgárőrbázisát. Az önkormányzati tulajdonban lévő telken konténerirodát és garázst szeretnének építeni a polgárőrök.

Kiemelt tartalmak