Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Felhívás – településrendezési eszközök módosítása a Hotel Ózon kapcsán

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!
2021. 03. 26. Közlemények, hirdetmények Utolsó módosítás: 2021. 03. 28. 16:41

Ezúton tájékoztatom a lakosságot és az érintett Partnereket, hogy a Gyöngyös Városi Önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) alapján a Hotel Ózon tulajdonosának kérésére megindította a településrendezési eszközeinek módosítási folyamatát.

A településrendezési eszközök módosítása során a Gyöngyös-Mátraháza 7158 hrsz-ú földrészlet területfelhasználása kerül módosításra. A módosítás tervezete elkészült, melynek dokumentumai megtekinthetők az alábbi honlapon.

A fenti dokumentumok véleményezéséhez, a nyilvánosság biztosításának érdekében az érintettek részére az Önkormányzat a hivatkozott jogszabály (Kr.) 29/A (2) és (3) bekezdései alapján az Önkormányzat partnerségi egyeztetést hirdet meg.

Az egyeztetés lebonyolítására

“A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településképvédelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. Rendelet alapján” kerül sor (kivonat a törvényből):

“1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet] az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően

b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,

c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton,

(2) Elektronikus útnak minősül

a) az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató,”

Fentiek alapján a módosítás-tervezettel kapcsolatosan kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek 2021. április 12-ig elektronikusan a nemeti.laszlo@gyongyosph.hu címre eljuttatva.

Gyöngyös, 2021. március 24.

Hiesz György

Kiemelt tartalmak