Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Felhívás speciális szakképesítés megszerzésének támogatására

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!

Az Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátásával összefüggésben speciális, különösen egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, közművelődési szakképesítés megszerzésének érdekében ösztöndíjat igényelhet lakóhelytől függetlenül az, aki Gyöngyös Városi Önkormányzattal, intézményével, vagy kizárólagos tulajdonban lévő gazdasági társaságával kötött ellátási szerződés vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében szakképzésben vesz részt az alábbiak szerint:

Ösztöndíjat igényelhet az a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, aki a település közigazgatási területén lévő alapellátási körzetben egészségügyi alapszolgáltatást végez. Amennyiben az ellátási szerződés vállalkozással köttetett, a jogosultság értelemszerűen a vállalkozás nevében személyes közreműködést folyamatosan ellátó orvost illeti. Az ösztöndíj olyan szakképzéshez igényelhető, amely az alapszolgáltatásban részt vevő orvosnak az Önkormányzat számára előnyös speciális szakképzésére, vagy az Önkormányzat önként vállalt feladatát érintő egészségügyi szakellátás körében történő, szakorvosi, szakfogorvosi továbbképzésére irányul (ráépített szakképzés).

Ösztöndíjat igényelhet az a fenti feltételeknek megfelelő dolgozó is, aki jogszabályi kötelezettség teljesítése, vagy a munkavégzés hatékonyságának növelése érdekében szakképzésben vesz részt.

Az ösztöndíj igénylését kizárja, ha a kérelmező az adott szakképzésre a munkáltatójával a költségeket is magába foglaló tanulmányi szerződést kötött.

Az ösztöndíj megállapításához kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

  • a) a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okirat másolatát,
  • b) a szakképzésen történő részvételről, a szakképzés időtartamáról, térítési díjáról szóló hivatalos, a képző intézmény által kibocsátott igazolást,
  • c) a munkáltató igazolását a szakképzés indokoltságáról,
  • d) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a szakképzés ideje alatt nem szünteti meg felmondással az Önkormányzattal, intézményével, társaságával fennálló ellátási szerződését, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát, és a szakképesítés megszerzését követően legalább olyan időtartamra fenntartja szerződéses kapcsolatát, jogviszonyát, mint amennyire az ösztöndíj folyósításra került.

Az ösztöndíj évenként és szakterületenként legfeljebb 1 fő, de évente összesen legfeljebb 5 fő részére állapítható meg

Az ösztöndíj mértéke: 40.000.- Ft/hó

Az ösztöndíj iránti kérelem folyamatosan benyújtható.
Elbírálás határideje: benyújtást követő 30 napon belül.

További részletes felvilágosítás kérhető:
Jávorszkiné Gubancsik Gréta bizottsági koordinátortól
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal, Jegyzői Iroda
3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
Tel: 37/769-102; E-mail: szervezes@gyongyosph.hu

Kiemelt tartalmak