Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Felhívás óvodai beíratásra

2024. 03. 26. Közlemények, hirdetmények Utolsó módosítás: 2024. 04. 09. 15:15

A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága tájékoztatja a város lakosságát, hogy a 2024/2025. nevelési évre az önkormányzati tagóvodákban a beíratás időpontja:

2024. április 24. (szerda) és április 25. (csütörtök) 08:00 – 17:00 óra.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt a jogszabályi előírások és az Óvodai Felvételi Szabályzat alapján. Amennyiben a szülő nem a körzetében lévő tagóvodába kívánja gyermekét járatni, a beíratás alkalmával – Gyöngyös Város Óvodái igazgatójának címezve – írásbeli kérelmet kell benyújtania a tagóvoda igazgatójának.

Az intézmény igazgatója az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt. Az értesítés határideje legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Szükséges okiratok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (lakcímkártya, TAJ kártya),
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az Óvodai Felvételi Szabályzat és a felvételi körzethatárok leírása elérhető az óvodákban, illetve letölthető a www.gyongyosovik.hu honlapról.

Gyöngyös, 2024. 03. 25.

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága

Az óvodai körzetek listáját a letölthető dokumentumban találja:

Kiemelt tartalmak