Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Felhívás Gyöngyös Város Kultúrájáért kitüntetés adományozására

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város kulturális, közművelődési, közgyűjteményi, művészeti életében elért kimagasló érdemek elismerésére

„GYÖNGYÖS VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT

elnevezéssel kitüntetést adományozhat.

A kitüntetés azon személyeknek és közösségeknek adható, akik Gyöngyös város kulturális életében kiemelkedő munkát végeztek vagy jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a városi kulturális élet színvonalának emeléséhez.

Azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a kulturális munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, akik művészetükkel, alkotó- és szervező munkájukkal magas színvonalon járultak hozzá a város kulturális, művészeti értékeinek ápolásához, jelentős gazdagításához, országos és nemzetközi megismertetéséhez;

Azoknak, akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a város építészeti kultúrájának alakításához, védelméhez, megóvásához, műemlékvédelméhez.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

  • bármely gyöngyösi választópolgár,
  • a Képviselő-testület tagja, állandó bizottsága, polgármester, alpolgármester
  • a gyöngyösi székhelyű, illetve tevékenységét részben vagy egészben Gyöngyösön kifejtő civil-, vagy gazdálkodó szervezet, egyházi szervezet, valamint alapítvány,
  • intézményi érdekképviseletek
  • a gyöngyösi nemzetiségi önkormányzatok.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2023. NOVEMBER 1.

A kitüntetésből évente legfeljebb kettő adományozható.A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem, oklevél, valamint – egyéni és csoportos kitüntetés esetében is – pénzjutalom jár.

A kitüntetések átadására minden évben a magyar kultúra napja alkalmából kerül sor.

A részletes feltételeket és a kitüntetéssel járó elismerések leírását Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza, mely a www.gyongyos.hu honlapon megtalálható.

Az írásba foglalt, indokolással ellátott javaslatokat, melyek tartalmazzák a felterjesztő elérhetőségét, Hiesz György Polgármesternek címezve lehet benyújtani Gyöngyös Városi Önkormányzat címén (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) vagy elektronikusan a hiesz.gyorgy@hivatal.gyongyos.hu e-mail címen, a fent megjelölt időpontig.

Kiemelt tartalmak