Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Felhívás Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa kitüntetés adományozására

A „GYÖNGYÖS VÁROS ÉRDEMES PEDAGÓGUSA” elnevezésű kitüntetés azon személyeknek adományozható, akik Gyöngyös városban az ifjúság érdekében a felterjesztés időpontját megelőző időszakban vagy nyugdíjba vonulásukat megelőzően több éven keresztül kiemelkedő nevelő-oktató munkát végeztek, akik a gyermekek, tanulók érdeklődését, fejlesztését szem előtt tartják és akik az alkalmazott módszereikben követendő példaként szolgálnak a többi pedagógus számára.

A KITÜNTETÉSRE VALÓ FELTERJESZTÉS HATÁRIDEJE: 2024. MÁRCIUS 1.

A kitüntetésre javaslatot tehet: bármely gyöngyösi választópolgár, a Képviselő-testület tagja, állandó bizottsága, a polgármester, az alpolgármesterek, gyöngyösi székhelyű, illetve tevékenységét részben vagy egészben Gyöngyösön kifejtő civil vagy gazdálkodó szervezet, valamint alapítvány, intézményfenntartók, intézményvezetők, pedagógusok, iskolaszékek, intézményi tanácsok, érdekképviseletek, az intézményi diákönkormányzatok, a gyöngyösi nemzetiségi önkormányzatok.

A kitüntetésből évente legfeljebb három adományozható. A díj egy óvodapedagógus, egy általános/alapfokú művészeti iskolában tanító pedagógus és egy középiskolában/felsőfokú oktatási intézményben oktató pedagógus részére kerülhet odaítélésre.

A részletes feltételeket és a kitüntetéssel járó elismerések leírását Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza, mely a www.gyongyos.hu honlapon megtalálható.

Az írásba foglalt, indokolással ellátott javaslatokat, melyek tartalmazzák a felterjesztő és a javasolt személy elérhetőségét, Hiesz György Polgármesternek címezve lehet benyújtani a Gyöngyös Városi Önkormányzat címén (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) vagy elektronikusan a hiesz.gyorgy@hivatal.gyongyos.hu e-mail címen, a fent megjelölt időpontig.

Kiemelt tartalmak