Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Felhívás Gyöngyös Közszolgálatáért kitüntetés adományozására

„GYÖNGYÖS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” kitüntetés azon köztisztviselőknek, kormánytisztviselőknek, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban álló rendvédelmi és hivatásos katasztrófavédelmi szervnél foglalkoztatottaknak adományozható, akik a közszolgálat területén több éven keresztül kiemelkedő színvonalú munkát végeztek, elnyerve ezzel a város lakosságának közmegbecsülését.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

  • bármely gyöngyösi választópolgár, a képviselő-testület állandó bizottsága, a polgármester, az alpolgármesterek,
  • gyöngyösi székhelyű, illetve tevékenységét részben vagy egészben Gyöngyösön kifejtő civil vagy gazdálkodó szervezet, alapítvány,
  • államigazgatási szervek, érdekképviseletek,
  • gyöngyösi nemzetiségi önkormányzatok.

A KITÜNTETÉSRE VALÓ FELTERJESZTÉS HATÁRIDEJE:

2024. MÁJUS 1.

A kitüntetésből évente legfeljebb kettő adományozható.

A kitüntetések átadására minden évben, a Köztisztviselők Napja (július 1.) alkalmából ünnepélyes keretek között kerül sor.

A kitüntetéssel emlékplakett, oklevél és pénzjutalom jár.

A részletes feltételeket és a kitüntetéssel járó elismerések leírását Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzatirendelete tartalmazza, mely a www.gyongyos.hu honlapon megtalálható.

Az írásba foglalt, indokolással ellátott javaslatokat, melyek tartalmazzák a felterjesztő elérhetőségét, Hiesz György Polgármesternek címezve lehet benyújtani a Gyöngyös Városi Önkormányzat címén (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) vagy elektronikusan a hiesz.gyorgy@hivatal.gyongyos.hu e-mail címen, a fent megjelölt időpontig.

Kiemelt tartalmak