Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Felhívás Dr. Fejes András-díj odaítélésére

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Dr. Fejes András-díj elnyerésére.

Dr. Fejes András özvegye, Dr. Kriszten Éva azzal a felajánlással élt a Gyöngyös Városi Önkormányzat felé, hogy közérdekű célra történő kötelezettségvállalásként magasabb összegű pénzösszeget bocsát az Önkormányzat rendelkezésére, amelynek kamatai minden évben a kimagasló tanulmányi- és sporteredményt elérő tanulók között kerül felosztásra. Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dr. Fejes András Díj” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 32/2023. (X.3.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) a tanulóifjúság szellemi és fizikai képességei folyamatos fejlesztésének, az eredményes tanulás, valamint a magasabb szintű sportolás ösztönzésére, továbbá az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítésére, a tehetséggondozás segítésére, a közösség érdekében végzett tevékenység elismerésére „Dr. Fejes András Díj” elnevezéssel elismerést alapított.

A díjjal azon tanulókat kívánja elismerni, akik a 2023/2024. tanévben tanulmányi, sport és közösségi tevékenység területén kimagasló teljesítményt nyújtottak.

A díjazottakat korcsoportonként a 2023/2024. tanévben nyújtott teljesítményükért elismerő oklevél és legalább 100 000 Ft összegű jutalom illeti meg.

Felterjesztés feltételei:

Gyöngyös város közigazgatási területén székhellyel rendelkező általános iskola és középiskola igazgatója, valamint bármely, gyöngyösi lakóhellyel rendelkező személy javaslatot tehet gyöngyösi lakóhellyel rendelkező tanulóra, az alábbi feltételek szerint:

A díjat két korcsoportban lehet kiadni:

 • I. korcsoport: 1-8. osztályos általános iskolai tanuló, vagy nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyamának tanulója,
 • II. korcsoport: nappali tagozatos középiskolai tanuló részére.

Javaslat benyújtására, valamint a díj odaítélésére a tanulmányi és sporteredmény, valamint közösségi tevékenység együttes teljesülése esetén van lehetőség, a pályázat kiírását követő, lezárt – 2023/2024-es – tanévben, a következő feltételek teljesülése mellett:

 • tanulmányi eredmény: valamennyi korcsoportnál jeles vagy kitűnő /legalább 4,5 vagy annál magasabb tanulmányi átlag/ (az értékelés során a tanuló által elért tanulmányi eredményért adható pontokat a Rendelet 2. melléklete tartalmazza; a tanulmányi eredmény átlagát 2 tizedes jegyig kell számítani, az átlagba a magatartásra és a szorgalomra kapott érdemjegyek is beszámítanak),
 • sporteredmény: valamennyi korcsoportnál hazai vagy nemzetközi versenyeken, bajnokságokon történő eredményes szereplés (az értékelés során a sportági hazai és nemzetközi versenyeredményekért adható pontokat a Rendelet 1. melléklete tartalmazza),
 • közösségi tevékenység: ifjúságot, tanulóközösséget összetartó, szervező munka (a közösségi tevékenység értékelésének szempontjait a Rendelet 3. melléklete tartalmazza).
 • Javaslat tehető parasportoló fiatalra is.

A díj korcsoportonként 1 fő részére ítélhető oda.

 Felterjesztés határideje: 2024. augusztus 1.

Felterjesztéshez kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • Adatlap,
 • a pályázat kiírását követő lezárt tanévben a tanév év végi tanulmányi értesítő fénymásolata,
 • a pályázat kiírását követő lezárt tanévben tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló okirat – intézményvezető által hitelesített – fénymásolata,
 • sportversenyeken elért eredményekről szóló szakszövetségi igazolás fénymásolata,
 • adatvédelmi nyilatkozat a díjra felterjesztett kiskorú törvényes képviselője részéről a díjra javasolt személyes adatainak kezeléséről, a pályázat eredményének közzétételéről, kép- és hangfelvétel készítéséről.

A pályázati dokumentációt a megadott határidőig kell benyújtani Gyöngyös Város Polgármesteréhez a 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. postai címre papíralapon, vagy e-papíron, e-mailen a  hiesz.gyorgy@hivatal.gyongyos.hu elektronikus címre.

A Rendelet és a benyújtandó dokumentáció elérhető a www.gyongyos.hu weboldalon, illetve igényelhető a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán (3200 Gyöngyös, Fő tér 13., 37/510-315, gaspar.katalin@gyongyosph.hu).

Csak a hiánytalanul, a csatolt mellékletek adataival megegyezően kitöltött, aláírt Pályázati adatlap érvényes! A benyújtott javaslathoz hiánypótlás benyújtására egy alkalommal van lehetőség. Érvénytelennek minősül és értékelés nélkül elutasításra kerül az a javaslat, amely határidőn túl érkezett be, illetve a felhívásban meghatározott igazolásokat nem tartalmazza maradéktalanul, vagy a dokumentumok nem tartalmazzák az azonosításra alkalmas aláírásokat.

A javaslatok értékelése és a díj átadása:

A díj odaítélésével kapcsolatos javaslatot az erre a célra létrehozott 4 fős Előkészítő Bizottság dolgozza ki. A pályázatokat a bizottság – a tanulmányi- és sporteredményeket, valamint közösségi célú tevékenységet figyelembe véve – egységes szempontsor alapján értékeli. A bizottság által felterjesztett javaslat alapján a pályázatok díjazottjairól a Képviselő-testület dönt. A díj átadására ünnepélyes keretek között, a 2024. szeptemberi képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Kiemelt tartalmak