ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

Épülnek az új parkolók, önálló lesz a bölcsőde

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!
2021. 05. 31. Hírek Utolsó módosítás: 2021. 06. 03. 09:15

Önkormányzati támogatásokról, a képviselő-testület által alapított kitüntetések odaítéléséről, valamint több beruházás elindításáról is döntött májusban a városi grémium. A képviselők határoztak arról is, hogy szeptembertől már három önállóan működő bölcsőde lesz Gyöngyösön.

Szeptember elsejétől ismét önálló intézmény lesz a Jeruzsálem Úti Bölcsőde, amely csaknem tíz éve a Dobó Úti Bölcsőde szervezeti keretein belül működött. A változást egyebek között az indokolja, hogy a városban működő Procter & Gamble szeretne a munkavállalók gyermekeinek biztonságos családi és szociális környezetet biztosítani, amíg a szülők dolgoznak. A nagyvállalat ennek érdekében kérte az önkormányzat együttműködését.n A város nyitott volt a kezdeményezésre, miután a férőhelykapacitás iránt megnövekedett igény miatt már zajlik a Jeruzsálem Úti Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése és bővítése. Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztést követően a bölcsődében két új, 24 férőhelyet biztosító csoporttal működhet majd tovább az intézmény. A tervek szerint még a nyár elején megköti az együttműködésről szóló szerződést a Procter & Gamble és az önkormányzat.

Elkezdődik a mátrafüredi Béke úti gyeprácsos parkolók építése. Mint ismert, tavaly a településrészen több ingatlant is értékesített az önkormányzat, amely a Mátrafüredi Részönkormányzat kérésére az eladási árból 30 millió forintot parkolók kialakítására fordít. A 37 új várakozóhely megépítését a megnövekedett turistaforgalom is indokolta. A beruházást a Városgondozási Zrt. végzi majd el.

Döntés született arról is, hogy helyreállítja az önkormányzat a farkasmályi pincesor fölött még tavaly leomlott támfalat, amely a korszerűtlen csapadékvíz-elvezető rendszer miatt roskadt meg. A több mint 11 millió forintos helyreállítás kapcsán kiírt pályázat nyertese a Közösút Építő Kft.

Felosztotta és jóváhagyta a testület a költségvetés 2020-as évi pénzmaradványát, melyet az elmúlt évben a takarékos gazdálkodás jegyében és a pandémia miatt az önkormányzatnak nem volt lehetősége felhasználni. Az összeg nagy része kötelezettségekkel terhelt, így a 2,7 milliárd forintból több mint 2,2 milliárd forintot főként a városban zajló európai uniós pályázatok megvalósítására, intézmények felújítására és fejlesztésére, valamint a Pálosvörösmarttal közös hivatal működtetésére fordítanak. Mintegy 525 millió forintot pedig tartalékba helyeztek.

Döntött a testület a városi nyugdíjas szervezetek támogatásáról. A beérkező pályázatok 2,5 millió forintos segítséget igényeltek volna, ám az önkormányzat idén 1,5 millió forintot tudott biztosítani kilenc nyugdíjas közösség rendezvényszervezésére és működésére.

A helyi polgárőrségek támogatására kiírt pályázati lehetőséggel a városban tevékenykedő három szervezet közül kettő élt, így a rendelkezésre álló 2 millió forintos támogatásból a Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 1,7 millió, míg a Gyöngyösi Polgárőrség 300 ezer forintot kapott.

A képviselő-testület döntött több díj átadásáról is. Idén a Gyöngyös Város Egészségügyéért kitüntetést Előházi Éva iskolavédőnő, valamint a Bugát Pál Kórház szemészeti szakrendelésének dolgozói: Greskóné Kis Zsuzsanna, Szecskó Józsefné és Sőreginé Káli Katalin veheti majd át. A Gyöngyös Közszolgálatáért elismerés dr. Horváth Gábort, a városháza Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságának vezetőjét, illetve Szilágyi Norbertet, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetőjét illeti meg.

A Heves Megyéért kitüntető díjra pedig Maka Piroskát, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ igazgatóját és Nagy Zoltán mesterszakácsot terjesztette fel a díjazó megyei önkormányzat felé a gyöngyösi grémium.

A képviselő-testület módosította a Gyöngyösön újonnan telepített térfigyelő-kamerák kihelyezéséről szóló önkormányzati rendeletet. Erre egyrészt azért volt szükség, mert az illegális hulladéklerakók felszámolására irányuló pályázaton nyert támogatásból hat újabb kamerát szerelnek fel a közterületeken, másrészt a már korábban kihelyezett kamerák új helyre telepítését is önkormányzati rendeletbe kell foglalni.

A képviselők tájékoztatást kaptak a több mint ötezer lakossal rendelkező dombi városrészen immár fél éve működő bankautomata működésének tapasztalatairól. A beszámolóból kiderült, az ATM forgalma azt bizonyítja, szükség volt a pénzkiadó telepítésére, ám az ingyenes üzemeltetés feltétele, hogy havonta legalább 1500 készpénzfelvétel történjen. Ennek érdekében az önkormányzat arra kéri a Dombon élőket, hogy készpénzfelvétel során a Kócsag utca 11. szám alatt lévő pénzkiadó automatát részesítsék előnyben.

Májusban szükség volt a helyi építési szabályzat módosítására is a mátraházai Hotel Ózon bővítése kapcsán, hogy a beruházás zökkenőmentesen megtörténhessen. A tavaly novemberben bezárt szállodát teljesen felújítják és újabb építményekkel teszik komfortosabbá, miután az utóbbi években egyre növekszik a pihenni vágyók érdeklődése a Mátra iránt.

Májusban egy fiatal pár fordult helyi támogatási kérelemmel az önkormányzathoz. Kérésüket méltányolta a polgármester, így a kérelmezők 500 ezer forint kamatmentes és 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, melyet lakhatási körülményeik megteremtésére fordíthatnak.

Az új lakásrendelet értelmében az önkormányzat arra ösztönzi a városi bérlakásokban élőket, hogy igényjogosultságuknak megfelelő nagyságú ingatlanokban lakjanak. Ennek jegyében méltányoltak három lakáscsere iránti kérelmet is. A lakáscsere egy nyugdíjas igénylőnek anyagi megtakarítást jelent, hiszen kisebb ingatlanra van szüksége, míg két családalapítás előtt álló párnak pedig kényelmesebb lakhatást biztosít. A lakáscsere-szándékok továbbra is elsőbbséget élveznek az ingatlant igénylők esetében.

Hamarosan megüresedett mezőőri álláshelyre ír ki pályázatot az önkormányzat. Az határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony formájában meghirdetett álláshely betöltésére június 21-ig lehet jelentkezni. A pályázatot postai úton kell eljuttatni Hiesz György polgármesterhez a Gyöngyös, Fő tér 13. szám alá címezve.

Hiesz György polgármester Ombódi Andrást választotta meg határozatlan időre az Vidróczki Alapítvány kuratóriumi elnökévé, miután az alapítvány korábbi elnöke, Zeltner Imre elhunyt. A kuratórium tagja lett – szintén határozatlan időre – Zápler Fanni és Szárnya István.

Kiemelt tartalmak