Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Elhunyt Sebes Gábor, a kórház egykori igazgatója

2022. 10. 11. Hírek

Hetvennégy éves korában, 2022. október 9-én elhunyt dr. Sebes Gábor, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház volt igazgatója – közölte az egészségügyi intézmény.

Sebes Gábor kilenc éven át, 1998 és 2007 között vezette a gyöngyösi kórházat, irányítása alatt az intézmény kéltszer is működési formát váltott, munkájának köszönhetően sikerült stabilizálni a kórház működését és gazdálkodását. A volt kórházigazgató szakmai tevékenységét a gyöngyösi önkormányzat 2005-ben Gyöngyös Város Egészségügyéért kitüntetéssel ismerte el.

A Bugát Pál Kórház így búcsúzott dr. Sebes Gábortól:

74 éves korában, 2022. október 9-én dr. Sebes Gábor örökre elköszönt. Pár nappal ezelőtt ezt írta: „Holnap szívműtétem lesz. Szinte kizárt, hogy túléljem. Őrizzetek meg emlékeitekben.” Akik ismertük, és olyan szerencsések vagyunk, hogy dolgoztunk is vele, tudjuk: mindig igaza volt. De most az egyszer nem lehetett volna másképp?
Sebes Gábor kilenc évig, 1998. október 01. és 2007. július 01.között irányította a Bugát Pál Kórházat. Küzdelmes évek voltak. Akkor érkezett Gyöngyösre, amikor a kórház sorsa csak egy hajszálon múlt. Testközelben volt az anyagi csőd, amit hihetetlen szakmaszervezői munkával egy gazdálkodásában, szakmaiságában és moralitásában is stabil, fejlődő intézménnyé tudott átfordítani. Szigora páratlan emberséggel, odafigyeléssel párosult. Koncepcionálisan gondolkodott az egészségügyről, jócskán megelőzve a korát, ami számtalan konfliktus forrása is volt, itt helyben is, de az országos egészségpolitikában is. Az ügy érdekében nem riadt vissza a végső határig való küzdelemtől. És neki volt és lett igaza! Intézetvezetői gyakorlatában új paradigmákat képviselt, szakmai nyitottsága, morális feddhetetlensége, az egészségügy és a betegek iránti elkötelezettsége, professzionalizmusa országosan ismert, elismert. Intellektusa, műveltsége, egyedi humora unikum volt azok számára, akik ismerték orvosként, vezetőként, munkatársként, kártyapartnerként, könyvszerzőként, barátként, facebook szerzőként, Zsarnok kutya gazdájaként. Egy nagy formátumú férfiember távozott. Megtiszteltetés volt Őt ismerni.

Dr. Sebes Gábor életútja

Dr. Sebes Gábor 1973-ban fejezte be felsőfokú tanulmányaimat a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán.

Klinikusként kezdte a Radiológiai Klinikán. Ezt követően üzemorvos, majd üzemi főorvos volt a közlekedés-egészségügyben, ill. a kiemelten veszélyes anyagokkal foglalkozó egyes üzemekben. 1989-től együttesen látta el

Budaörs városi főorvosi tisztségét, a budai járás egy részének igazgatói tisztségét, és Pilisvörösvár szakorvosi rendelőintézetének (mely e községek szakorvosi ellátását is végezte) igazgató főorvosi tisztségét.

1993-tól a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa volt. (Alapellátás, szakellátás teljes spektruma.)

1998. október 01-től 2007. Július 1-ig látta el a Bugát Pál Kórház igazgató főorvosi, majd ügyvezető igazgatói tisztségét. 2001-2002-ben e munkája mellett átmenetileg Sátoraljaújhely Erzsébet Kórház megbízott igazgató főorvosaként válságkezelő menedzsment tagja volt. 2007. július 1-től 2008. május 1-ig az egri megyei kórház főigazgatója volt.

Képzettsége

1980-ban üzemorvostanból, 1985-ben társadalom-orvostanból tett szakvizsgát.

1997-ben elvégezte a HIETE “Modern egészségpolitikai és egészségügyi közgazdasági ismeretek” c. vizsgaköteles tanfolyamát.

1997-ben elvégezte az Egészségügyi Menedzserképző Alapítvány “Egészségügyi menedzserképző” c. posztgraduális képzését.

Részt vett orvosi elsősegély-nyújtási, vezetéselméleti és -gyakorlati, társadalom-orvostani, szervezési tanfolyamokon.
Egyéni továbbképzése érdekében – a szakvizsgákhoz kötelező gyakorlatokon túl – évtizedeken át orvosi ügyeleteket teljesített belgyógyászati osztályokon, baleseti belgyógyászaton (Korányi toxicologia), baleseti sebészeten és az Országos Mentőszolgálatnál. Tizenöt éven át felnőtt körzeti orvosi ügyeleteket is teljesített.

Szervező tevékenységének fontosabb lépései

Üzemorvosként a nehéziparban a kiemelten veszélyes anyagokkal (ólom, króm, kadmium) exponáltak vizsgálatára, megfigyelésére laboratóriumokat hoztak létre, e kérdéskörben számos hazai konferenciát szerveztek. A közlekedés-egészségügyben az országos felügyeleti szervekkel központi tudományos intézményt hoztak létre a szakmai sajátosságok megfigyelésére (Közúti Közlekedés Munka- és Üzemegészségügyi Bázisa). A távolsági szállítás és veszélyes anyag szállítás, a közúti elsősegélynyújtás terén oktatásokat szerveztek, oktató anyagokat, oktatófilmeket készítettek.

Pilisvörösvári szakrendelő igazgatóként magát a szakrendelőt kellett kialakítaniuk. Itt (az országban elsőként) teljes körű számítástechnikai adatfeldolgozó rendszert építettek ki. Az Országos Mentőszolgálat, továbbá német társadalmi szervezetek és hazai alapítványok segítségével központi mentőállomást építettek és szereltek fel roham- és szállítókocsival. Az állomás ma is ellátja a terület központi ügyeleti feladatait.

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatójaként az önkormányzat szervező, anyagi és erkölcsi segítségével, továbbá az intézmény dolgozói együttműködésével megalapozták az Önkormányzat által létrehozott egészségügyi szervezet működésének biztonságát. Kialakították a vállalkozói háziorvosi rendszert. Teljes körű számítástechnikai hálózatot építettek ki.

Mindkét szakrendelő ottléte időszakában sok alkalommal fogadott hazai és nemzetközi orvos szervezőket a munka megismerése és tapasztalatcsere érdekében.

A Bugát Pál Kórház igazgatójaként a kórház kiegyensúlyozott szakmaszervező és gazdaságossági munkája stabilizálása volt a fő feladata. A kórház működési formaváltásának levezénylésével teremtette meg a városi kórház fejlesztésének kereteit. Ennek eredményeképpen a térségi lakosok ellátását e városi kórház biztonságos működésével szolgálta.

Közlemények

Összességében (több esetben társszerzőkkel) 59 orvosi konferenciai előadást és közleményt írt. Ezek túlnyomórészt a morbiditás, mortalitás területi jellegzetességeiről, demográfia, és az orvosi rehabilitáció tárgyköréről szóltak.
Önálló kutatási anyaga készült a volt budai járás városai és községei, továbbá Terézváros mortalitási, morbiditási és népmozgalmi történetéről, mely a vonatkozó adatokat dolgozza fel 1850-től.

Számos előadást tartott válságkezelésről, konfliktusmenedzsmentről, többek között a Közgazdaságtudományi Egyetem menedzserképző kurzusán is.

Több száz továbbképző és felvilágosító előadást tartott, melyek az aktuális egészségnevelési, elsősegély-nyújtási és katasztrófavédelmi kérdésekről szóltak.

Elismerései

Munkájáért több alkalommal részesült erkölcsi és anyagi elismerésben. Az egészségügyért, ezen belül a katasztrófavédelem és orvosi elsősegélynyújtás szervezéséért a belügyminisztertől 1986-ban a Közbiztonsági Érem ezüst fokozatát, 1988-ban e kitüntetés arany fokozatát vehette át.

Terézvárosi tevékenységéért 1998-ban Terézvárosért Emlékérem kitüntetésben részesítették, 2000-ben Terézváros díszpolgárává avatták.

2001-ben a Gyöngyösi Roma Kisebbségi Önkormányzat a Pro Egalitate-díjjal tüntette ki.

Gyöngyös Város Önkormányzata 2005-ben Gyöngyös Város Egészségügyéért kitüntetésben részesítette.

2007-ben az egészségügy legrangosabb elismerését, a Batthyány-Strattman László-díjat is megkapta.

Kiemelt tartalmak