Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Elhunyt Mihalik József

2024. 04. 03. Hírek Utolsó módosítás: 2024. 04. 06. 10:25

Elhunyt Mihalik József, a Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület elnöke. A 2022-ben Gyöngyös díszpolgárává választott nyugállományú alezredes 71 éves volt.

Mihalik József 2022-ben a Pro Civitate kitüntetés átadási ünnepségén.

Mihalik József 1952. december 4-én született Balmazújvárosban. Általános és középiskolai tanulmányai után a katonai hivatást választotta, a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán páncélos szakon végzett, melynek eredményeként 1975-ben hadnaggyá avatták.

A főiskola elvégzése után az ország különböző helyőrségeiben teljesített szolgálatot.1983-ban helyezték a 4. Gépesített Lövészhadosztály törzsállományába, és a következő évben költöztek Gyöngyösre. 1990-től Magyar Honvédség 80. Török Ignác Gépesített Lövészdandár személyügyi főtisztje volt.
Elöljáróival és beosztottjaival a szolgálati szabályzatban meghatározottakon túl, a katonai fegyelem és követelményrendszer betartása és betartatása mellett mindig megértő, segítőkész, humánus viszonyt alakított ki. A vezetése alatt szolgálatot teljesítő hivatásos és sorállományú katonák, kollégák többek között ezért is szerették, tisztelték. Parancsnokai munkáját több elismeréssel, kitüntetéssel, jutalommal díjazták.

1990 és 1992 között az Államigazgatási Főiskolán folytatott tanulmányokat, és szociálpolitikai szakigazgatás szakon szerzett oklevelet.

A katonai szervezet megszűnésével, 1996. szeptember 1-i hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték. Aktív, közösségi személyisége nyugállományba helyezése után sem hagyta, hogy passzívan folytassa mindennapjait.

1995-ben megalakult Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, amelynek elnökévé választották. Az egyesület az 1997-ben felszámolásra került Helyőrségi Klub épületében kapott helyet, hogy a helyőrség nyugállományú tagjai, valamint a továbbra is a városban élő hivatásos katonák és családtagjaik kulturális és szabadidős rendezvények iránti igényeit elégítse ki.

A Kaszinó élén, a rá jellemző nagy aktivitással kezdett munkába. Elsősorban a honvédelem érdekében működő szervezetek munkáját segítette. Jelentős érdemeket szerzett Gyöngyös honvédelmi, katonai hagyományainak, emlékeinek felkutatásában, ápolásában, bemutatásában, és az ehhez kötődő rendezvények szervezésében. Munkásságának köszönhetően váltak hagyománnyá Gyöngyösön a doni katasztrófáról, valamint a Nádor Huszárezredről és legendás parancsnokáról, Hertelendy Gábor altábornagyról való megemlékezések. Vezetésével éveken át sikeresen szervezték a háromnapos Orbán-napi borünnepet, a városi, illetve kistérségi civil vásárokat. A Kaszinó számos művésznek, kulturális egyesület otthonává vált, a galériában rendszeresen állítanak ki helyi alkotóművészek.

Személyiségéből fakadóan széles körű kapcsolatokat alakított ki a város kulturális életében közreműködő intézményekkel, civil és gazdasági szervezetekkel és az önkormányzattal. Vezetése alatt a kaszinó a 25 éves az eredményes tevékenységéért 2021-ben Pro Civitate díjban részesült. Mára a Mátra Honvéd Kaszinó az egyetlen az országban, amelyik önállóan működtet egy volt helyőrségi klubot. Nagy aktivitással vett részt Gyöngyös közművelődési politikájának megvalósításában is, a városi Közművelődési Tanács megalakulását követően három cikluson át volt annak elnöke, az elmúlt két évben a kulturális támogatásokra javaslatot tevő civil bírálóbizottság tagja volt.

Aktív, eredményes tevékenysége elismeréseként 2007-ben Gyöngyös Város Kultúrájáért elismerésben részesült, 2022-ben a város legrangosabb elismerését, a díszpolgári címmel együtt járó Pro Civitate kitüntetéssel ismerték el munkáját.

Mihalik Józsefet felesége és két fia gyászolja. Nyugodjon békében!

Kiemelt tartalmak