Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Elfogadták a város költségvetését

2022. 02. 25. Hírek Utolsó módosítás: 2022. 03. 03. 14:12

Elfogadta a város költségvetését februári ülésén a képviselő-testület, amely egyebek mellett kijelölte a gyepmesteri telep új üzemeltetőjét is.

Tizenkét és fél milliárdos a büdzsé főösszege

Elfogadta Gyöngyös 2022-es költségvetését a város képviselő-testülete. A grémium második alkalommal tárgyalt az első forduló után közszemlére bocsátott büdzséről, amely több ponton is módosult az első fordulós javaslathoz képest. A 12,5 milliárd forintos főösszegű költségvetés hiányt nem tartalmaz, az önkormányzat 248 millió forintos általános tartalékkal rendelkezik majd 2022-ben. A büdzsé fejlesztésekre, beruházásokra mintegy 2,3 milliárdot különít el, és olyan nagy volumenű beruházások mellett, mint a közvilágítás-fejlesztési program folytatása, tartalmaz számos, a februári közmeghallgatáson elhangzott lakossági javaslatot is, így például a Bástya utca felújítását, vagy a Napsugár úti garázssor munkálatait. A tíz választási körzet fejlesztésére 10-10 millió forintos keretet különítettek el. A civil szféra, így a kulturális és sportegyesületek támogatására 116 millió forintot tartalmaz a költségvetés, amelybe beépült Dumity Richárd parasportoló támogatása is, aki a paralimpián fogja hazánkat képviselni.

A költségvetés tárgyalása előtt elfogadták az önkormányzati tulajdonú társaságok üzleti tervét, így az azoknak nyújtandó támogatás is bekerül a büdzsébe. A cégek egyébként külön támogatást is kaptak, amelyet differenciált, összességében 15 százalékos bérfejlesztésre fordíthatnak.

A kormányzati elvonások közel egymilliárd forinttal csökkentik idén az önkormányzat mozgásterét, aminek legnagyobb részét a szolidaritási hozzájárulás és az iparűzésiadó-csökkenés teszi ki, de továbbra sem számíthat az önkormányzat a gépjárműadóra sem. A központi béremelés mintegy 300 millió forint pluszköltséget eredményez az intézményeknél és a városi cégeknél, ugyanakkor ezen a jogcímen mintegy 160 millió forintos kompenzációt is kapott a város.

„Adják vissza a pénzünket!”

Az elvonásokkal kapcsolatban a testület többsége egy nyilatkozatot is elfogadott, amelyben a grémium arra kéri a kormányt, hogy az elmúlt években elvont forrásokat, így elsősorban a gépjárműadót és a helyi iparűzési adót megkötés nélkül kompenzálja az önkormányzatok, így Gyöngyös számára. A két jogcímen a nyilatkozat szerint az elmúlt két évben mintegy 600 millió forinttal csökkent a város bevétele.

Csökken az idegenforgalmi adó mértéke

A képviselő-testület adócsökkentésről is döntött, az idegenforgalmi adó mértékét a korábbi 490 forintról 400 forintra csökkentik. Az idegenforgalmi adó csökkentését Dudás Róbert országgyűlési képviselő javasolta a grémiumnak a februári közmeghallgatáson. Az intézkedéstől a koronavírus-járvány által leginkább sújtott turizmus bővülését várják.
A Városgondozási Zrt. veszi át a gyepmesteri telep üzemeltetését
A képviselő-testület tárgyalt a gyepmesteri telep üzemeltetésének kérdéséről. A korábbi üzemeltető január elején jelezte az önkormányzat felé, hogy március végén lejáró szerződése után nem kívánja ellátni a feladatot. Az önkormányzat pályázatot írt ki a telep üzemeltetésére, arra azonban a határidő lejártáig érvényes pályázat nem érkezett. A grémium most úgy döntött, hogy az önkormányzat saját cégét, a Városgondozási Zrt.-t bízza meg a feladattal. Mivel az állatvédelmi törvény változása miatt beruházásokat is végre kell hajtani a telepen, ezekhez a város 3 millió forintot biztosít a társaság számára.

Kitiltják a teherautókat

A képviselők döntöttek a déli városrész nehéztehergépjármű-forgalmának korlátozásáról. Az elképzelésekről az elmúlt években már többször tárgyalt a testület, 2017-ben egy részletes terv is elkészült, azonban a közel 9 millió forintos megvalósítási költsége miatt akkor az önkormányzat nem valósította meg. Most az új ipari területek kialakítása miatt is döntöttek a terv felülvizsgálatáról, és biztosították a megvalósítás költségeit is. Időközben egyébként a terv kisebb részei megvalósultak, de egységes, a teljes városrészt érintő beavatkozás nem történt. Az intézkedés célja, hogy a déli városrész sűrűn lakott területeiről a fő közlekedési útvonalakra terelje a nehéztehergépjármű-forgalmat, ami sok helyen zavarja a lakók nyugalmát. Az intézkedések a 3-as számú főút – Baross Gábor utca – Kenyérgyár út által határolt nyolcvanasi területeket érintik.

Egyszerűbb lesz nagyobbra cserélni a bérlakást

A képviselő-testület módosította az önkormányzat lakásrendeletét, amely a változás után lehetőséget ad majd arra, hogy a bérlakásokban élő családok, ha a lakásuk a család bővülése miatt szűkössé válik, soron kívül nyújthatnak be igényt nagyobb lakásra. Eddig erre csak kisebbre történő csere esetén volt lehetőség. A kérelmeket – csakúgy, mint a meghirdetett lakásokra érkező pályázatokat – az önkormányzat szakbizottsága bírálja el.

Közfoglalkoztatási program indul

Az önkormányzat csatlakozik a márciusban induló, és július végéig tartó közfoglalkoztatási programhoz, amelyben összesen 12 főt kíván foglalkoztatni. A 75 %-os támogatottsági intenzitású programban való részvételhez szükséges önerőhöz 1,8 millió forintot biztosított a képviselő-testület, amely az év második felében esetlegesen induló program önerejéhez további 4,2 millió forintot különített el a tartalékok között.

Nem volt vevő, tovább árulják a telkeket

Az önkormányzat ismét meghirdeti két ingatlanát, miután az előzőleg kiírt pályázati eljárásban nem érkezett érdeklődő az Európa utcában és a Dél-Kálváriaparton található területekre. A grémium változatlan áron hirdeti meg újra az ingatlanokat.

Pótforrások a pályázatokhoz

A grémium az önkormányzat több, folyamatban lévő európai uniós pályázatával kapcsolatban hozott döntéseket. A képviselők egyebek mellett pótforrást biztosítottak a Mátra Művelődési Központ belső tereinek felújításához, az új iparterület kialakításának infrastrukturális beruházásához, valamint a Jeruzsálemi Úti Tagóvoda konyhafelújításának eszközbeszerzéséhez, illetve elfogadták a tájékoztatást az északnyugati városrész felújítását célzó pályázat keretében kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről.

Kulturális terveket fogadtak el

A képviselők elfogadták a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. és a Vachott Sándor Városi Könyvtár 2021-es tevékenységéről szóló beszámolót, és jóváhagyták 2022-es szolgáltatási tervüket. Ugyancsak elfogadták a civil szervezetek támogatásának feltételeit tartalmazó új, frissített önkormányzati rendeletet, és a város 2022-2023 évre szóló környezetvédelmi programjának feladattervét is.

Felálltak a szavazatszámláló bizottságok

A képviselő-testület tagjai elfogadták a helyi választási iroda elnökének javaslatát az április 3-i országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságainak tagjaira és póttagjaira. Gyöngyös közigazgatási területén 30 szavazókör található, így 30 szavazatszámláló bizottság működik.

Kiemelt tartalmak