Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Ebösszeírást végez az önkormányzat

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!
2022. 04. 29. Hírek

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B. § (1) bekezdése alapján Gyöngyös Városi Önkormányzat ebrendészeti feladatainak teljesítése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, 2022. május 1-től 2022. június 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni és azt az Önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap beszerezhető a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) Ügyfélszolgálatán vagy letölthető innen.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módon lehet az önkormányzathoz benyújtani:

  • személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán elhelyezett ,,EBÖSSZEÍRÁS” feliratú dobozba téve,
  • postai úton a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) címre,
  • elektronikusan E-papíron, vagy a jenei.palma@gyongyosph.hu e-mail címre, a tulajdonos/ebtartó által aláírt, beszkennelt dokumentum formájában.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2022. július 1.

Az ebösszeírás önbevallás alapján történik, a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelezettsége. Az ebtulajdonos és az ebtartó az összeírásban köteles együttműködni.

Az önkormányzat felhívja a tisztelt ebtulajdonosok/ebtartók figyelemét az alábbiakra:

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni és az adatbázisban regisztráltatni;
  • az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni;
  • az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Gyöngyös Városi Önkormányzat munkatársai ellenőrizni fogják;
  • az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglaltak alapján 30.000 Ft.

Együttműködésüket köszönjük!

Kiemelt tartalmak